En streik for fremtiden til elevene våre

Foto: www.flickr.com

Utdanningsforbundet leder innrømmer hun undervurderte mistilliten KS har skapt blant lærerne, men understreker samtidig at et samlet forbund nå går til streik.

Kine Bakke
About Kine Bakke (2 Articles)
Kine Bakke er lærer i videregående skole og fotograf.

Reaksjonene kom allerede før pressekonferansen etter at NRK publiserte antydninger om resultatet av uravstemningen. Etter pressekonferansens start eksploderte det i sosiale medier, og kanskje kan de alle oppsummeres i følgende utrop på Facebook: ”Gratulerer til alle Norges elever!!” Det er fremdeles håp for lærerne. 2/3 av utdanningsforbundets medlemmer har stemt, og av disse har 73 prosent stemt et rungende NEI. Nå står landets lærere samlet i storstreik.

Helse og arbeidstid 

Vi mangler lærere i Norge, og rekrutteringen til yrket er svak. At det er en konservativ holdning til arbeidslivet som skal styre er et problem, når det er Finland vi streber etter å etterligne. Finland, der lærere har tillit, høyere lønn og en tydelig oppgavestyrt arbeidstidsavtale. Norske lærere har opp til 6 ganger så mye tid bundet til arbeidsplassen som finske lærere.

Norske lærere må få lysten tilbake, og dette må en arbeidstidsavtale bidra til. Arbeidsplasser med lite fleksibilitet har flere og lengre sykemeldinger.

Forskning viser at lysten til å gjøre en god jobb henger sammen med mulighet til frihet og fleksibilitet. Allerede i 2011 konkluderte professor Phyllis Moen fra University of Minnesota at fleksibel arbeidstid bidrar til helsegevinst for arbeidstakere. Hun fant blant annet at fleksibel arbeidstid førte til bedre nattesøvn og generelt velvære. Norske lærere må få lysten tilbake, og dette må en arbeidstidsavtale bidra til. Arbeidsplasser med lite fleksibilitet har flere og lengre sykemeldinger.

Opplagte lærere, bedre lærere

Lærere argumenterer for at man ikke gjør en god nok jobb når man er sliten og uopplagt. Det er viktig å ha tid til å hente seg inn igjen for å unngå å bli syk av arbeidet, og for å gjøre en så god jobb som overhodet mulig. Personlig kan jeg innrømme at jeg ikke føler meg helt på topp, eller særlig opplagt, etter 90 minutter om artikkelskriving i studiespesialisering med tett oppfølging av hver enkelt elev, etterfulgt av 90 minutter tekstanalyse i en yrkesfaglig klasse. Etter disse to øktene trenger jeg pause. Jeg trenger å gå meg en tur, hente meg tilbake, så kan jeg gjøre resten av oppgavene mine når tankene finner veien tilbake til kroppen. Jeg får gjort det jeg skal, bare ikke innenfor en streng ramme av 8-15.30. Og jeg sover godt om natten.

Avtale mot strømmen

Lærermangelen i Norge er allerede synlig. Det skrives jevnt om ufaglærte som arbeider i både grunnskole og videregående skole. Valget er tydelig: Vi kan velge å ikke ansette noen, eller vi kan ansette noen som ikke er kvalifiserte. Elevene kan få en voksen å forholde seg til eller sitte alene. Den forkastede avtalen ville styrt læreryrket inn i en mindre attraktiv sfære. Trenden i samfunnet er en oppgavestyrt arbeidstid der arbeidstakere vises stor tillit og arbeidet ditt vurderes basert på hvordan du løser oppgavene dine, ikke når og hvor du løser dem. Steensen mener at lærere allerede er så mye på skolen at det ikke spiller noen rolle. Han glemmer at det spiller en rolle etter 2×90 minutter med teoritungt innhold i VG1, når tankene flyter og hodet har rømt.

Trenden i samfunnet er en oppgavestyrt arbeidstid der arbeidstakere vises stor tillit og arbeidet ditt vurderes basert på hvordan du løser oppgavene dine, ikke når og hvor du løser dem.

Et moderne samarbeid

KS er skuffet, og mener at lærerne nå nærmest har sabotert for en utvikling mot en kollektiv samarbeidskultur. ”Dermed sier de nei til en avtale som legger til rette for å utvikle en kollektiv samarbeidskultur i skolen, noe begge parter mener er nødvendig”, sier forhandlingsleder Per Kristian Sundnes i KS. Det kan være at enkelte lærere mener at man må være i samme rom for å kunne ha et godt samarbeid. Mange lærere har derimot både facebookkonto og en aktiv twitterkonto, der hun deler og diskuterer skole- og fagrelaterte emner. Den nye generasjonen lærere, som for øvrig består av både gamle travere og unge idealister, trenger ikke å se hverandre inn i øynene for å samarbeide. Vi twitrer, deler linker, samskriver, blogger, facebooker og lyncer. Vi har delingsplattformer, og vi bruker dem. Og vi gjør dette til og med på tvers av skoler, fylker og land.

En seier for elevene

Utdanningsforbundets medlemmer har gitt Utdanningsforbundet et klart mandat, og det er godt å se at ledelsen i Utdanningsforbundet griper dette mandatet og viser kampvilje. Det er viktig at lærere har mulighet til å gjøre en god jobb, og denne muligheten får ikke gode vekstvilkår med en avtale som setter lærerstanden flere tiår tilbake i tid.

Norges lærere står nå samlet i streik. Utdanningsforbundets ledelse har gått ut og fortalt at forbundet har midler til å streike både lenge og bredt. Ragnhild Lied, leder i Utdanningsforbundet, innrømmer at hun undervurderte den mistilliten KS har skapt blant landets lærere, men understreker samtidig at et samlet forbund nå går til streik. Og vi streiker for fremtiden til elevene våre.

Det er viktig at lærere har mulighet til å gjøre en god jobb, og denne muligheten får ikke gode vekstvilkår med en avtale som setter lærerstanden flere tiår tilbake i tid.

En engasjert lærer formidler fag til elever på en unik måte. En engasjert lærer får med seg elevene inn på en reise i kunnskapens verden, og bidrar til læring på flere nivå. En engasjert lærer må ha gode rammer til å få lov til å være en engasjert lærer, og det er ingen logikk i at en konservativ ledelse av lærerne skal bidra til å ikke bare beholde de engasjerte lærerne, men også rekruttere nye inn i yrket.

Seieren gir håp om ny tillit

Den nye generasjonen lærere er digitale, vi er ideologiske, vi har lyst og vi er svært godt kvalifiserte. Dette er kanskje grunnen til at mange nyutdannede søker seg til andre områder enn utdanningssektoren. Sektorer der utvikling og tillit er nøkkelord, men nå har Utdanningsforbundet en mulighet til å bidra til å snu trenden.

Den nye generasjonen lærere er opptatt av utvikling, av metodikk og nye digitale læremåter. Vi utvikler oss, og er ikke redd for utviklingen. Vi er til å stole på. La oss bevise at det tydelige nei-et i uravstemningen veier tungt. Gi oss fleksibiliteten og tilliten, og vi skal gi dere høyt kvalifiserte elever tilbake.

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned