Lærerkampen mot KS er ikke over

Foto: The US Census Bureau

Vi er blitt sviktet igjen. Jeg er så sint at jeg skjelver. Hvordan kunne dette aksepteres? Jeg er alvorlig bekymret for norsk skole. 

Inge Abrahamsen
Om Inge Abrahamsen (4 artikler)
Inge Abrahamsen jobber som lærer i grunnskolen og er tillitsvalgt på skolen for Utdanningsforbundet. Han er lokallagsleder for Rødt Askøy.

Skal vi lærere nok en gang pakke ned våre paroler møysommelig til neste gang? Skal vi uten sympati og politisk støtte bare gå stille tilbake til klasserommet og strekke oss litt lenger, enda en gang til?

Svaret er nei. Denne gangen nekter jeg dessuten å akseptere at mitt eget forbund, Utdanningsforbundet, har ofret litt mer av lærerprofesjonens sjel på Kommunenes Sentrlforbund (KS) sitt alter. Det er sårende og ødeleggende for yrkesstoltheten til oss lærere at ledelsen i Utdanningsforbundet solgte oss ut. Som representant for mine yrkeskameraters interesser skammer jeg meg over at Utdanningsforbundet aksepterte arbeidstidsavtalen som nå foreligger, uten å gå til streik for sine medlemmers interesser.

Jeg vil på det sterkeste oppfordre alle lærere til å stemme nei til arbeidstidsavtalen når den nå skal til uravstemning. Deretter kan vi reise oss stolt og fortsette kampen mot KS.    

Mer tid til å se hver elev
Det begynte i 2003. Uten å bli spurt fikk vi KS som forhandlingsmotpart. Siden den gang har KS tatt litt og litt av vår planleggingstid, bundet den opp og gradvis begrenset muligheten til å være en best mulig lærer, og det i et yrke der man ikke kan unngå å bære med seg samvittigheten for det man må utrette hver dag. Det handler selvsagt om tid og mulighet til å tilrettelegge tilpasset opplæring, men også til å kunne se og vise interesse for hver enkelt elev.

Av og til skulle jeg ønske at det var de mektige i KS, midt i sine fleksible arbeidstidsavtaler og dyre hotellkonferanser om visjonære kvalitetsmål for lav økonomi, som møtte øynene til de unge som må gis tid til å bli sett hver dag. Stadig har byråkratiseringen og resultatpresset i skolen økt arbeidsbelastningen, fysisk og mentalt, på bekostning av bredde, mennesker og kvalitet.

Til beste for elevene på kort sikt, med håp om at galskapen ikke kunne fortsette, har mange ufrivillig innordnet seg KS. De som jobber i læreryrket vet hva dette har kostet, har kjent på maktesløsheten når bøtten som ikke kan slippes gradvis fylles med litt mer vann.

Det er mange år siden lærerne hadde en arbeidstidsavtale som strakk til i tid. I tillegg har det kommet nye krav om dokumentasjon og kontroll oppå nye oppgaver utenom undervisningstid. Skolekutt i mange av landets kommuner har økt arbeidsmengden, blant annet med større elevgrupper.

Et uvanlig yrke
Mange lærere jobber i dag langt mer enn 1687,5 timer i året, og det uten kompensasjon. Læreryrket er dessuten spesielt ved at det uunngåelig flyter over i fritiden, særlig i perioder med mye retting, utviklingssamtaler, halvårsrapporter, foreldremøter og så videre. Undersøkelser viser at en av de viktigste årsakene til at 37.000 utdannede lærere ikke lenger jobber i skolen, er fordi de er i en livssituasjon som ikke gjør det mulig. Det som samtidig hjelper mange å stå i yrket er en relativt fleksibel arbeidstid og undervisningsfrie perioder når elevene ikke er på skolen, slik at man kan hente seg inn og ajourføre arbeid.

Foran årets lønnsoppgjør så vi lærere ikke bare et åpenbart behov for lønnsøkning etter et stort etterslep, men også en ny arbeidstidsavtale som sikrer bedre tid til å utføre jobben vår, altså mer planleggingstid enn i dag.

– Hvis ikke det kommer denne gangen, klarer jeg ikke å stå i yrket lenger, har jeg selv hørt slitne lærere si med tårer i øynene.

KS sitt sanne ansikt
Så kom KS med et tilbud. Det tilbudet var som kjent en ren provokasjon hvor de krevde full kontroll over lærernes arbeidstid, frarøvelse av forhandlingsretten og et lite gunstig ukomprimert arbeidsår. Med dette viste KS sitt sanne ansikt, men endelig reiste lærerne seg. Det måtte til for å kunne overleve som profesjon. Aldri har vi sett et lignende engasjement, samtlige lærere stod samlet mot KS. Læreropprøret som var i emning virket sterkt nok til å påvirke, på sikt velte KS og vinne tilbake en sentral arbeidstidsavtale.

Det er da så ufattelig ubegripelig at når samtlige lærere endelig står klar til å vise makt mot KS uten å rikke seg, etter å ha tapt litt og litt i ti år, da klarer jammen KS å frarøve oss enda litt mer, nok til at vi står igjen med en arbeidstidsavtale som vil gi mindre fleksibilitet og flere dyktige lærere på flukt. Når lærerne endelig for første gang på lenge nekter å nikke, da gjør våre forhandlingsledere det uten å lytte til sine egne medlemmer. Noe av det vi tapte denne gangen var følgende:

  • Arbeidsårets totale lengde fastsettes ikke lenger sentralt, men lokalt
  • Selv om man i yrkets egenart i perioder må jobbe mye kveldstid, eller kan trenge en pause på dagen etter en hel dag med undervisning før kvelds- og/eller helgearbeid, blir det 7,5 timer tilstedeværelsesplikt på skolen hver dag
  • Dårligere betalte vikartimer (noe man ofte tar i sin egen planleggingstid når eksterne vikarer er vanskelig å oppdrive)
  • Åpning for fire kurs- og planleggingsdager ekstra, utenom elevenes arbeidsår
  • 3,3 % total lønnsramme, som bare delvis tar igjen et stort etterslep
  • Lokale forhandlinger for deler av lønnen

Kampen er ikke over
Vi er blitt sviktet igjen. Jeg er så sint at jeg skjelver, men denne gangen skal vi ikke møysommelig pakke ned parolene til neste gang.

Jeg vil oppfordre alle lærere til å stemme et rungende nei til arbeidstidsavtalen. Uansett om det fører til at vi blir framstilt som misfornøyde sutrekopper igjen, så skal vi kjempe for at våre elever i framtiden får en trygg og god fellesskole. Det handler om vår egen stolthet for den viktige jobben vi gjør hver dag, våre barn og samfunnet de skal skape og vokse opp i.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.