En gratis grunnskole

Foto: Equinox Crowns

En gratis grunnskole er ikke lenger en realitet. Det er bare nok en regel trykket på papiret.

Sissel I. Blunck Eriksen
Om Sissel I. Blunck Eriksen (1 artikler)
Sissel I. Blunck Eriksen er skribent, blogger, samfunnskritiker og menneskerettsforkjemper.

Underskrevne har via egne barn 17 års erfaring med barne- og ungdomsskole. Disse skoletrinnene skal jo være uten kostnader for barna og foreldrene. Det er bare det, at slik er det i virkeligheten ikke. Dessverre. Men hvem har egentlig ansvaret for oppsyn med denne loven? Hvem kontakter man om en tilhører en skolekrets som ikke overholder norsk lov vedrørende økonomi og utgifter?

Ufrivillig frivillighet
Penger til «klassekassen» blir fremstilt som frivillig, men hvor frivillig er dette, da man får spørsmål og press både fra skole, FAU og andre foreldre, samt fra sine barn: «har du betalt inn til klassekassa vår da?» På skolemøter får en beskjed om å ta med seg en giro når en går. Hvem lar da være å ta med en slik giro? Jeg har som sagt opplevd uttalelige ganger at skolen slett ikke er gratis og kunne referert til mange enkeltsaker, men jeg velger her å dele min siste erfaring. Jeg har en datter som er konfirmant i vår. Og ja, trang økonomi kan man ha av mange årsaker. Det gjelder dessverre mange familier i selv vår velferdsstat. Selv er jeg enke og har oppdratt mine to barn alene. Konfirmanten er min yngste. I tillegg er jeg ganske alvorlig kronisk syk og handikappet. Derfor har jeg blitt uførepensjonist de senere år. Da behøver jeg vel ikke forklare meg for å fortelle hvilken innsats jeg må legge i å gjennomføre en konfirmasjon? Ta også med i betraktningen at barn med kun én levende forelder, som mine to, ikke har noen bidragsyter man kan kreve å få delt utgiftene med. Hverken som en privat avtale eller via Nav. Så alt ligger på meg.

Jeg raste ned i kjelleren
Vel, så var det at vi foreldre til årets konfirmanter ble invitert til skolemøte i vår. Det ene som skulle informeres om der var en fottur som 9.-klassingene skulle ha som en avslutning på skoleåret. Jeg reagerte på en del, men først og fremst raste jeg ned i kjelleren av informasjon om hva vår ungdom måtte ha av utstyr til denne fotturen. Og at det i tillegg opptil flere ganger ble gjentatt at skoleturen var obligatorisk. Kun fremvisning av legeerklæring ville være gyldig som fravær. Er det forresten lovlig prosedyre? At det kreves dokumentasjon/sykemelding fra lege ved fravær fra ordinær grunnskole?
Vel, jeg googlet da priser på det vi foreldre måtte fremskaffe av materiale til skoleturen:

– stor tursekk med plass for alt som trengs for en tredagers tur kr 1500
– regntøy kr 1000
– mindre sekk for dagsturer kr 500,-
– gore tex fjell-/tursko fra kr 1200,-
– eventuelt to par joggesko ca kr 1500
– stormkjøkken kr 700
– sovepose og liggeunderlag kr 1000,-
TIL SAMMEN kr 6700 kr

Hvordan kan en familie klare det innkjøpet to uker etter avholdt konfirmasjonsselskap? Jeg vil gjerne tillegge at min datter er en rimelig normal 15 år gammel jente, som til daglig ikke har behov for regntøy, tursko, campingutstyr eller tursekker.

I tillegg har hun en feilinnstilling av bein i føttene og kan ikke bruke hva som helst av fottøy. Visse av tingene kan muligens lånes noe sted, men det forutsettes da at en har noen friluftsentusiaster i bekjentskapskretsen selvfølgelig.

Den pinlige tausheten
Jeg konstaterer, som alltid, at mange foreldre reagerer i etterkant. Men ingen gjør noe med det. Mange synes det er rett og slett pinlig, stemningen blir merkelig og ikke skulle det vært nødvendig heller.
Selv tok jeg det ikke opp på foreldremøtet med ca 90 mennesker. Jeg bor på et lite sted og ville ha meg frabedt at andre foreldre fortalte om min reaksjon hjemme, slik at min datters klassekamerater kunne få et kort for å utøve mobbing mot henne. Vi vet jo alle hvor lett det kan skje. Så jeg valgte isteden å sende skolen ved rektor en e-post 12. april 2014, hvor jeg viste til foreldremøtet og min utregning på hva dette ville koste foreldrene. Og la til at jeg for min del hadde ikke anledning til den kostnaden. Og at jeg derfor ønsket skolen skulle finne ut av hvordan de ville løse det, da grunnskolen skal være gratis i følge norsk lov. Den loven ble for øvrig ble gjenopptatt i 2003, da ble det understreket at grunnskolen skal være gratis. For alle! (Link Aftenposten 2011).

Taust fra rektor
Jeg mottok svar på min henvendelse 15. april 2014 der rektor bekrefter at de skal holde min identitet skjult. Han takker for innspill, og sier at det er potensial for forbedring. Videre lover han å ta saken opp med gymseksjonen som står ansvarlig for turen, slik at det ikke blir nødvendig å kjøpe alt utstyret. Siden har jeg ikke hørt noe mer. Turen er i første del av juni, så jeg vil snart etterlyse tilbakemelding om hvordan de vil løse saken.

Mors og fars inntekt skaper forskjeller
Men skal virkelig en slik slapp holdning til å følge norsk lov bare passere videre, uten at noen griper fatt eller skaper endring? Jeg er jo fullstendig klar over at på vår skole er dette bare en av mange lignende situasjoner hvor de setter elever og foreldre i økonomiske problemer. Det samme gjelder nok så å si samtlige skoler her i landet, bare at ikke alle er like ekstreme i sine økonomiske krav. Det har tydeligvis ikke skjedd en forbedring de siste 10 år. Men de finner i stedet stadig nye metoder å skjule kostnadene på. Kamuflerer de i frivillige gaver fra foreldre, dugnader osv. Må dette tas opp videre i systemet. Jeg vurderer nå å sende saken til vår kunnskapsminister for å be om at dette temaet kommer opp til debatt igjen. Forskjellen på fattig og rik i vårt land, er alt for synlig allerede. La oss ikke utsette barna våre for ennå mer forskjellsbehandling på grunn av mor og fars inntekt.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned