Å gi raserent blod i Hellas

Bloddonasjon Hellas

Det greske fascistiske partiet ”Gyllent Daggry” forsøkte lørdag 27.april å tilrettelegge for at blodbanker skal ha blod eksklusivt for greske statsborgere.

Chris Jones
Om Chris Jones (2 artikler)
Chris Jones er britisk og har vært bosatt på Samos i seks år, etter å ha jobbet i 30 år som samfunnsvitenskapelig professor ved ulike engelske universiteter.
Sofiane Ait Chalalet
Om Sofiane Ait Chalalet (0 artikler)
Sofiane Ait Chalalet er fra Algerie og kom som flyktning til Samos for syv år siden.

Oversatt og bearbeidet av Frøydis Skaug-Andersen

Medlemmer av fascistpartiet ankom sykehus over hele Hellas for å donere blod som de krevde kun skulle brukes til grekere.

På Samos og mange andre steder i landet ble fascistene møtt av en bred koalisjon av motstandere. Privatpersoner og medisinsk personale sto side ved side og sperret veien til blodgiversentralen for Gyllent Daggrys medlemmer. De politiske partiene på venstresiden var enige om at dette var helt uakseptabelt og umenneskelig, de presset fascistene til å gå hjem uten å ha fått anledning til å donere.

Motstanden har reist noen urovekkende spørsmål om forholdet mellom den greske stat og Gyllent Daggry. I forkant hadde legeforeninger og alle helsefaggrupper gjort det klinkende klart at Gyllent Daggrys forslag var fullstendig uakseptabelt og brudd på alle etiske prinsipper. Medisinsk personale over hele Hellas hevder at den som er blodgiver har ingen rett til å bestemme mottaker av donert blod, å gi blod er uten vilkår. Media rapporterte om den samme motstanden over hele landet. Men fra regjeringen, og spesielt fra Helsedepartementet var det helt tyst. Det var en avslørende stillhet som viser at Gyllent Daggry har lite å frykte fra staten i forhold til sine fascistiske aktiviteter. Det forferder mange grekere at noe så åpenbart umoralsk kan møtes av stillhet fra regjeringen.

På Samos ble statens svakhet ovenfor Gyllent Daggry synlig da de administrasjonsansvarlige ved sykehuset gikk i forhandlinger med Gyllent Daggry. Gjennom hele dagen ble medisinsk ansatte innkalt til samtaler med ledelsen med politimesteren tilstede. Det fremkom på disse møtene at sykehusledelsen var for svak til å støtte det moralske standpunktet til sine medisinsk ansatte og ville derved ikke gi Gyllent Daggry klar beskjed om å avblåse aksjonen.

Administrasjonsansvarlig ved sykehuset tilkalte tvert i mot advokat og bestemte at politiet skulle oppløse sperringene de ansatte lagde for Gyllent Daggry. Ledelsen begrunnet sin beslutning med at de ønsket å skjerme pasientene for høylytte protester. De ansatte og aktivistene tolket sykehusets beslutning som svakhet og passiv medvirkning til fordel for Gyllent Daggry. Det ble ingen politiaksjon på Samos, selv om sivilt politi gikk inn i mengden å forsøkte å blande seg med aktivistene og politibiler stadig kjørte rundt sykehuset. Ved stengetid ble døren til blodbanken låst og alle gikk hjem.

Dessverre er det ikke rom for å kalle dette en seier over Gyllent Daggrys aksjon. Det viser seg at det er hull i loven som muliggjør i spesielle tilfeller, å ha egne blodforekomster for spesifikke grupper i samfunnet. Dette har foreløpig vært begrenset til idrettsgrupper og lignende men aldri til nasjonalitet eller politiske partier. Det virker som om Gyllent Daggry på Samos har klart å forhandle med den statlige sykehusledelsen om å opprette sin egen blodbankkonto for kun greskfødte.

Aktivistene på Samos forteller at de har tilegnet seg to viktige erfaringer den siste måneden. Det er viktig for grekere uansett parti, å stå samlet i møte med det fascistiske problemet Gyllent Daggry er i Hellas i dag. For det andre må den greske stat konfronteres for sviket det er å medvirke til fasisme ved å ikke alltid reagere aktivt mot Gyllent Daggrys aktiviteter.

Turisme er en viktig del av den greske økonomien. Det er flere aktivister i Hellas som sier at alle som tenker på å komme til Hellas (og spesielt Athen), bør skrive til den greske ambassaden i sitt eget land og be om forsikringer om at de vil være trygge og sikre når de besøker landet. Dette er spesielt viktig hvis hudfargen din er mørk og identifiserer deg klart som ikke gresk, sier de. Den greske staten må få høre at deres passive medvirkning til fascisme ikke blir tolerert, og at deres taushet om forhold som forringer menneskeheten og utsetter folk til hat og vold er helt uakseptabelt.

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned