La lærerne mine være i fred

Foto: Gudmund Dalsbø

Lærerne protesterer mot KS sitt forslag om å endre arbeidstiden deres, fordi det vil gi dem mindre tid til å gi gode tilbakemeldinger til elevene.

Nora Warholm Essahli
Om Nora Warholm Essahli (5 artikler)
Nora Warholm Essahli studerer sosiologi og er aktiv i Landsforeningen mot rasisme.

Bare i Sør-Trøndelag demonstrerte over 1000 lærere  mot KS sitt forslag om utvidet arbeidstid. En av parolene lyder «La lærere være lærere».

Økt press på lærerne

Som elev opplever jeg at min skolehverdag også er truet av dette. På videregående er vi elever avhengig av å få rask tilbakemelding på prøver og andre type underveisvurderinger hvis vi skal ha noe læringsutbytte av det. Økt press på lærerne vil gjøre dette vanskeligere. Det er allerede vanskelig for lærerne å få rettet alt vi leverer i tide, og det vil ikke bli bedre av at de får tid til å gjøre dette mens vi har sommerferie.

Ikke minst så er det viktig at vi fortsetter å ha gode og engasjerte lærere. Det er ingen selvfølge at folk har lyst til å utdanne seg til læreryrket, og sjansen for det mindre og mindre på grunn av forslag som dette, og at lønna ikke følger reallønnsveksten. Høyresida maser mye om hvor dårlig kompetanse norske lærere har, men for meg er dette den størstetrusselen mot norsk skole.

Nesten hver tirsdag får vi tilbake en tekst fra norsklæreren vår. Han har jobbet på den samme skolen siden 1980, og brenner fortsatt like mye for jobben sin. I motsetning til mange  andre av de eldre lærerne som er utbrente og føler seg lurt. Da de startet i læreryrket var yrket høyt ansett og lønna var god. Sånn er det ikke lenger.

Kutt  i ferien

Det å være norsklærer på videregående er ikke så attraktivt. I tillegg til fulle arbeidsdager retter de utallige sider tekst utenfor arbeidstiden , noe som kompenseres for med den såkalte lærerferien. Nå ønsker altså KS å kutte i ferien til lærerne, de skal jobbe 45 uker i året men med færre undervisningstimer per dag. Grunnen til at lærerne protesterer så høylytt er at mye av arbeidet skjer utenfor undervisningstimene, og flere undervisningstimer betyr mer rettearbeid. For meg som elev er engasjerte lærere helt nødvendig for å få en god og utfordrende skolehverdag.

De fleste vet ikke hvordan det er å være lærer. Mange er misunnelige på lærerne for den lange ferien, og klarer ikke å sette seg inn i hverdagen deres. Det er jo som kjent hverdagen som er det viktigste, både for lærere og elever. Læreryrket har falt i status, og da kan man tillate seg å skjelle ut «late» lærere når de protesterer mot kutt i fritiden sin. En del av den norske mentaliteten som vi ikke kommer utenom er janteloven, og i dette tilfellet er det mye misunnelse ute og går, noe KS spiller på.

Så hvor ligger den politiske motivasjonen?

Kostnadseffektivitet

Helt konkret så foreslår KS å fjerne de sentrale bestemmelsene om lærernes arbeidstid og overføre ansvaret til hver enkelt rektor. Kommunepolitikere i Sør-Trøndelag reagerte på at  saken ikke hadde blitt drøftet blant kommunepolitikerne på lang tid. Det er ikke noen hemmelighet at feriepenger er dyrt, og at det er kommunene som betaler for det.

Kostnadseffektivitet er et moteord som får mang en arbeidstaker til å sette kaffen i vrangstrupen når det er dem det gjelder. Med god grunn.

Fagforeningsfiendtlig regjering

Dette blir det første hovedtariffoppgjøret under de blå-brune, og det kan jo virke som KS og andre arbeidsgiverorganisasjoner ser sitt snitt til å skaffe seg større overtak nå som vi har en fagforeningsfiendtlig regjering.

Jeg har flaks, for jeg er ferdig på skolen om et par måneder. Jeg slipper meningsløs pugging under testregimet til Erna og co, og jeg slipper å få en dårligere skole som følge av konkurranse med privatskoler om de beste lærerne. Og forhåpentligvis har politikken snudd innen jeg rekker å få egne barn i skolealder. Det er jeg veldig glad for. Men hva med alle de andre?

Vi gjør det ikke så bra på internasjonale prøver. Det er det nok mange grunner til, men vi har også noe som er veldig mye bedre enn mange andre land. Vi har lovfestet rett til videregående opplæring, vi har kreative og praktisk e læringsmåter som går langt utenfor den klassiske tavleundervisningen fra Alexander Kiellan ds Gift. Høyresida ser ikke verdien i det som ikke kan måles i penger og tall.

Kall meg naiv, men hvis vi får en skole der hverken elever eller lærere trives, hva er vitsen? Vi er mennesker, ikke maskiner, og det gjelder for lærerne også.

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned