6-timersdag innen 2018

Foto: Helmut Scaar/De tyske føderale arkiver

Da forfatteren Kjersti Ericsson ble 70 år, ønsket hun seg en konferanse om 6-timersdagen som presang. Resultatet ble "100 år med åttetimersdag er nok – Sekstimersdag innen 2018!".


Arrangementet foregikk på Litteraturhuset 1. mars 2014, og var i regi av Tidsskriftet Rødt! Her er noen av presentasjonene. http://www.sekstimersdagen.no/

Kjersti Ericsson, Sekstimersdagen i et videre perspektiv

Arbeidstidskampen som strategisk krav, med blikket rettet mot full frigjøring. Historisk: 8-timersdagen ga ikke 8 timer frihet for kvinner. Kravet om 6 timer vokste fram. Retten til å leve, lære, til opplevelser og aktivitet. Muligheten til å være, og tanken på hva du vil bli. Et arbeid som gir glede – og fritid som gir glede.

Kravet om 6-timersdagen setter spørsmålstegn ved vårt samfunns grunnleggende dogme – at alt må vokse og vokse.

Linn Stalsberg, forfatter av boka Er jeg fri nå? Tidsklemme i verdens beste land.. “Heltidsarbeid og heltids liv”: Tidsklemmedebatten: Har vi de valgene det blir framstilt at vi har? Arbeidslinja – hva betyr den for menn og for kvinner. Kampen for 6-timersdagen helt avgjørende for hva slags liv og hva slags samfunn vi skal ha.

 

Fahkra Salimi, leder av MiRA – Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn 

Setter spørsmål om hva slags samfunn vi vil ha. Minoritetskvinner brukes som underbetalt reservearbeidskraft. Hva betyr 6-timersdagen for de som er utestengt fra arbeidsmarkedet?

 

 

Ellers holdt følgende personer foredrag:

Gerd Liv Valla, LO-leder fra 2001 til 2007.

Trine Lise Sundnes, leder i LO-forbundet Handel og Kontor.

Roar Eilertsen, leder av De Facto, kunnskapssenter for fagorganiserte

Siri Jensen, organisator i Kvinner på tvers.

Gry Oppsahl, prosjektleder for et stort forsøk med 6-timersdagen i Oslo kommune.

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned