SV Rogaland, trekk dere fra debatten med nazister

Foto: Salim Virji

SV Rogaland har meldt seg på en debatt med noen av de voldeligste nynazistene vi har i Norden. Stiller de, vil de bidra til å åpne dørene for denne voldsideologien.

Magnus Eriksson
About Magnus Eriksson (33 Articles)
Magnus Eriksson er utdannet idéhistoriker. Antirasist, antifascist og asylaktivist.

I dag holdt jeg bokstavelig talt på å sette kaffen i vrangstrupen mens jeg leste en tekst publisert på nettstedet til den frihetlig sosialistiske organisasjonen Motmakt. Den aktuelle teksten var et åpent brev adressert til Internasjonalt Kulturnettverk og Sølvbergs kulturhus. I ingressen står det å lese;

«Internasjonalt Kulturnettverk ved Sølvberget har invitert den høyreekstreme gruppen «Borgervernet Rogaland» til debatt om rasisme. Vi mener invitasjonen er et uttrykk for svært sviktende dømmekraft, og oppfordrer kulturnettverket og Sølvberget til å revurdere.»

Det såkalte «Borgervernet Rogaland» er en gruppe sammensatt av en rekke kjente og ukjente personer i det nynazistiske miljøet. To sentrale pådrivere i denne gruppe har vært nynazistene Tore W. Tvedt og Ronny Bårdsen, samt en rekke personer som sier seg å være tilknyttet den nynazistiske organisasjonen Den Nordiske Motstandsbevegelsen.

Motmakt har helt rett når de uttrykker sin bekymring for at denne gruppen har blitt invitert til å delta på en debatt i regi av kulturhuset. Her oppviser Sølvberg kulturhus både naivitet og kunnskapsløshet om nynazisme. At lokale medier dessuten har omtalt det såkalte «Borgervernet» som «innvandringskritisk», underbygger mistankene om kunnskapsløshet ytterligere. Dette er personer som benekter nazistenes folkemord på jøder. Det er personer som oppfordrer til vold og overgrep mot andre mennesker bare fordi de har en annen seksuell legning, kommer fra et annet land eller ønsker et samfunn hvor alle er like mye verd.

Derfor leste jeg med enda større forferdende at Marcela Molina fra Sosialistisk Venstreparti har stilt seg til disposisjon for å delta på dette arrangementet, et arrangement som kun tjener til å gi nynazister den talestolen de selv ønsker. En talerstol de vil misbruke for å nå lengst mulig ut med hatet sitt.

Her begår Rogaland SV en alvorlig feil. Det er ikke gjennom debatt med nynazister at man bekjemper deres hatefulle ideologi. Det er ikke ved å gi nynazistene legitimitet, gjennom offentlig debatt, at man bekjemper dette ondet. Ved å stille til debatt får man bare til en eneste ting – å gi nynazistene den oppmerksomheten de vil ha for å kunne vokse. Det har historien vist gang på gang.

Ønsker man å bekjempe nazismen, da løfter man frem nazismens ofre i stedet for nazistene selv. Og ofre begynner det å bli stadig flere av. Det er ikke mer enn ti dager siden, på den internasjonale kvinnedagen, nynazister rammet sine siste ofre i vårt naboland. Den unge homoaktivisten Showan og fem av hans venner og venninner, ble stukket ned med kniv på åpen gate. Showan har akkurat våknet opp fra koma etter flere knivhogg i ryggen. Her kan man lese litt om nynazistiske reaksjoner på overfallet. Gjerningsmannen, som nå er ettersøkt av politiet for drapsforsøk, hadde bare noen få timer tidligere kommet tilbake fra Ukraina. Der hadde han stilt seg selv til disposisjon for de nynazistiske grupperingene som hadde en fremtredende rolle på Maidanplassen. Den nynazistiske knivmannen var tilknyttet Svenskarnas Parti, et miljø flere av de sentrale individene i «Borgervernet Rogaland» også tilhører. Kontaktene mellom disse gruppene over landgrensene viser at det ikke lengre er snakk om regionale grupper, men et internasjonalt nettverk.

Den andre gruppe nynazister som er tilknyttet dette «Borgervernet» er en organisasjon svenska Säkerhetspolisen (SÄPO) har omtalt som den alvorligste trusselen mot rikets sikkerhet. Denne gruppen ledes av en dømt morder, som på 90-tallet startet opp det nynazistiske terrornettverket Vitt Ariskt Motstånd (VAM). Gruppen sto bak bankran, drap og bombeattentater. Organisasjonen er forløperen til Den Nordiske Motstandsbevegelsen, de som kastet glassflasker og kinaputtar på barnevogner under demonstrasjonen i Kärrtorp for kort tid siden. I dag oppfordres medlemmene til å bære kniv. I fjor ble ei 17 år gammel jente jaget med kniv i Trondheim av et medlem fra den norske falangen. Den samme nynazisten oppfordret nettopp andre medlemmer til å skaffe seg skytevåpen i kamp mot politiet.

Det er disse gruppene Rogaland SV stiller til debatt med. Det er ingenting disse ønsker mer enn å få den oppmerksomheten Rogaland SV nå gir dem. Det er ingen grunn til å tvile på SVs oppriktighet i kampen mot rasisme og nazisme, men dette er et alvorlig feilgrep. Dette er ikke annet enn naivt fra SV Rogaland. Jeg håper derfor inderlig at dette blir revurdert – og at SV umiddelbart trekker seg fra et slikt arrangement. Skulle Rogaland SV være i tvil, så kan de sikkert rådføre seg med landets antirasistiske organisasjoner. De vil nok kunne være behjelpelige med å forklare hvorfor det ikke er en god idé å debattere med nynazister. Håper at Rogaland SV tar til fornuften – og bekjemper  nynazistene sammen med oss på måter som faktisk virker.

Den svenske filosofen Atahualpa Jebari har omtalt nazistiske markeringer som en voldshandling og et fysisk angrep på det åpne samfunnet. Med dette i tanke håper vi i Radikal Portal at antirasistiske aktivister i Rogaland mobiliserer mot dette arrangementet hvis det fortsetter. Vi håper også at flest mulig slutter seg til et slikt motarrangement og det er viktig å informere flest mulig om at nynazistiske ytringer ikke har noe med ytringsfrihet å gjøre. Nynazistiske ytringer begrenser tvertimot andres frihet og trygghet.

“En nazistisk marsch är inte en ”demonstration”. Det är en våldshandling och ett fysiskt angrepp på det öppna samhället. När t ex ”Kärnkraft- Nej tack” demonstrerar är det för att uttrycka en åsikt och väcka uppmärksamhet för en fråga. En demonstration är således ett viktigt sätt för en minoritet att göra sig sedd i en demokrati. En nazistisk marsch är en annan sak, och har ett annat syfte. Nazister vill inte bilda opinion och de är inte intresserade av att föra en debatt. Nazistiska marscher är ett sätt för dessa grupper att projicera makt i det offentliga rummet och skapa rädsla hos sina meningsmotståndare. När en grupp män med batonger, kängor och nazistiska fanor marscherar genom stan så är deras syfte alltså att ta det utrymmet i anspråk på alla andras bekostnad.” – Karim Atahualpa Jebari

Vi vil oppfordre Rogaland SV til å stå med demonstrantene ute, der SV hører hjemme, istedet for å gi nazistene en talerstol inne.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

4 Trackbacks & Pingbacks

  1. Borgervernet Rogaland | researchkollektivet
  2. Borgervernet Rogaland | researchkollektivet
  3. Borgervernet Rogaland | Researchkollektivet INFO
  4. Årets Ånnas 2014

Comments are closed.