Kystopprøret til Oslo

Foto: Oscar Dybedahl

Fiskeressursene er Norges viktigste rikdomskilde og skal være felleskapets eiendom. Retten til fisket er stykket opp i kvoter og monopolisert av norsk storkapital. Kystfolket gjør opprør, krever en aktiv fiskeripolitikk og at kvotene tilbakeføres til kommunene.

Oscar Dybedahl
Om Oscar Dybedahl (11 artikler)
Oscar Dybedahl er skribent og filosof, og sitter i styret til Radikal Portal.

Fiskerinæringen har vært til god hjelp for Norges største trålreder, Kjell Inge Røkke. Mens Røkke har rasket til seg torskekvoter til en verdi av fire milliarder kroner, og erklærer han at fiskerinæringen ikke er lønnsom i Norge. Dette provoserte fram en omfattende aksjon fra nordnorske aktivister og politikere, mandag denne uken aksjonerte de utenfor Stortinget.

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned