Kvinnekampen skjer nå, ny abortkamp

Vi som husker kvinners rettergang til politisk valgte abortnemnder, opplever ønsket om reservasjonsrett som et gufs fra fortiden.

Turid Lilleheie
Om Turid Lilleheie (7 artikler)
Turid Lilleheie er representant for Broen til framtiden.

Regjeringen ønsker å gi fastleger reservasjonsrett for henvisning til abort.  Saken er nå ute på høring.  I Aftenposten 1. februar sier helse og omsorgsminister Bent Høie at saken er avgjort. Likevel sender han den ut på høring.

Omkamp om selvbestemt abort
At fastleger kan få reservasjonsrett for å henvise kvinner til abort, handler ikke om legen, men om pasienten og pasientrettigheter. Kvinners kamp om rett til kontroll over eget liv og kontroll over egen kropp, er ikke over. Dette er en omkamp om kvinners rett til selvbestemt abort og resultatet er en uthuling av abortloven. Vi som husker kvinners rettergang til politisk valgte abortnemnder, opplever dette som et gufs fra fortiden.

Krf er et ytterfløyparti
«Er ikke jobben din forenlig med samvittigheten, så bytt jobb. Kampen mot abort kan tas i det åpne rom, ikke på legekontoret», skrev helseministeren i en melding på Twitter 24. februar 2012. I Aftenposten lørdag sier han at han ikke har endret mening. Einar Gerhardsen gamle utsagn om at du ikke må høre på hva de sier, men se på hva de gjør, har ikke gått ut på dato.

Å henvise kvinner til abort er en del av en fastleges arbeidsoppgaver.At sårbare kvinner brukes i en maktpolitisk byttehandel er uetisk. Solberg innrømmer at dette ikke hadde vært en politisk sak hvis de ikke hadde inngått en samarbeidsavtale med Kristelig Folkeparti. KrF må i denne sammenheng karakteriseres som et ytterfløyparti.

Abort ingen lettvint løsning
Abort er aldri en lettvint løsning, men kvinner som velger en slik løsning skal slippe kanossagang mellom flere leger og helseinstitusjoner. De skal behandles med respekt! Disse kvinnene har krav på nøytral veiledning og henvisning til abort hvis det er det de ønsker.

Det er bra at folk flest og også mange høyrepolitikere lokalt tar til motmæle. Det sørgelige er at dette i det hele tatt blir en debatt. I forslaget som er ute på høring står det at det er kommunene som skal avgjøre legers reservasjonsrett. Det innebærer at regjeringen nå forsøker å overlate ansvaret til kommunene. Dette er uverdig – og regjeringen toer sine hender.

Vi kvinner må nå tilbake på barrikadene. Vi kan ikke si til våre barnebarn at kvinnekamp var noe vi drev med på 70-tallet, deretter gav vi opp.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned