Fyret – nynazisme på internett

Foto: Fyret

En norsk nynazistisk blogg har slått seg opp ved å skjule sin ideologi og å produsere løgnaktige saker.


Den siste tiden har det dukket opp flere hatblogger ført i pennen av norske personer. Vi har sett at blogger om «Jødenes hender» har blitt anmeldt for rasisme, og at twitterkontoen til «Negerjeger» ble stengt etter at mannen bak fikk besøk av politiet. Til forskjell fra disse har bloggen Fyret.nu ikke vært gjenstand for medienes oppmerksomhet, til tross for at den både er større og innskriver seg i den samme hatefulle tradisjonen.

Les også: Fyret – nazisidens bakmenn

Nazistenes vei mot internett
Nynazistiske grupper har alltid vært raskt ute med å ta i bruk nye medier. På 90-tallet ble den nynazistiske hvit makt-musikbevegelsen etablerte i Norge og Sverige. Dette var omtrent samtidig som CD-platen ble allemannseie. Det at musikk kunne spilles inn på CD-plater gjorde det mulig for den nynazistiske bevegelsen å spre propaganda effektivt – til svært lave kostnader. CD-platene som innholdt klart rasistiske budskap og oppfordringer til vold mot innvandrere, kunne selvfølgelig ikke selges over disk i Sverige. Istedet ble musikken solgt gjennom postordre, og kunne bestilles gjennom nynazistiske magasiner.

Den gang innholdt magasinene ofte intervjuer med «fremstående nazister», historierevisjonistiske artikler, antisemittisk propaganda, «idolportretter» av hvit makt-musikere og lignende. Det kan sies at magasinene fungerte som en slags ideologisk base, mens musikken var egnet til å lokke ungdommer inn i bevegelsen. Fra begynnelsen var disse magasinene ofte enkle publikasjoner, stiftet sammen for hånd, og laget i sort-hvitt ved hjelp av kopimaskiner. Etter hvert fikk de et mer profesjonelt tilsnitt, påkostet med både layout og fargetrykk, og konsekvensene ble en stor utgift for en liten bevegelse. Dette førte til at medlemmer ofte tydde til grov kriminalitet for å finansiere sitt propagandamaskineri. Med utbredelsen av internett ble magasiner overflødig og musikk kunne istedet bestilles over nettet. Samtidig ble det også laget egne nynazistiske nettsider og forum hvor likesinnede kunne møtes. På 2000-tallet begynte blogger å slå seg opp, og rasistiske, fremmedfiendtlige og nynazistiske grupperinger var raskt ute med å utnytte fenomenet i spredningen av sin propaganda. Sosiale medier som Facebook og Twitter har dessuten gjort det mulig å nå ut til et langt større antall enn tidligere, også personer som tradisjonelt sett ikke ville oppsøkt slikt materiale. Dette har ført til at man ofte har tonet ned den nazistiske symbolikken, lagt om retorikken og pyntet på fasadene – uten å egentlig ha endret så mye på det innholdsmessige aspektet.

Fyret.nu – Uavhengige nyheter?
Fyret.nu er en norskspråklig blogg hvor spredning av fremmedfrykt er det sentrale elementet. Bloggens offisielle navn er Fyret.nu | Uavhengige nyheter. Hvem som står bak fyret nevnes verken på bloggen eller facebooksiden. Internettsiden er ribbet for opplysninger om opphavspersoner, og bloggen står på en server i USA. I avsnittet «Om oss» skriver bloggens anonyme skribenter:

«Fyret er en uavhengig nyhetsside som skal gi leserne nyheter og vinklinger de ikke får gjennom vanlig media i Norge. Vi bryr oss ikke om journalistenes Vær Varsom-plakater, men gir den usensurerte sannheten. Vi ønsker nemlig ikke å beskytte det norske folk mot ubehagelige sannheter, men at folk i stedet kan gjøre seg opp en mening om samfunnet vi lever i på bakgrunn av fakta. Vi lar andre nyhetskanaler ta seg av fordreide vinklinger og indoktrinering. På fyret får du uavhengige nyheter!» 1

17. august 2012 hadde fyret.nu 146 «liker» på Facebook. Facebooksiden ble opprettet 16. mars 2012 og startet opp virksomheten 27. mars, samme år. Den 26. januar 2014 har bloggen vokst til 2980 «liker». På bakgrunn av denne veksten begynner det å bli høy tid for å eksponere hva slags blogg dette egentlig er, og hva slags grupperinger man egentlig støtter opp om ved å dele den.

Fyrets første artikkel – Hyllester av nazister
Den første artikkelen på fyret.nu ble lagt ut 7. mai 2012 og omhandler valgresultatet til det greske nynazistiske partiet Gyllent Daggry i Hellas tidligere samme år. Artikkelen er ikke skrevet fra et nøytralt perspektiv, og det kommer klart og tydelig frem at bloggerne har sterke sympatier med det nynazistiske partiet. Blant annet skriver de at partiet gjorde et brakvalg tross både nasjonal og internasjonal svartmaling, og mot slutten av artikkelen lar forfatterne oss vite at de opplever valgresultatet som gledelig: «Det gledelige er da at det greske Golden Dawn har kommet inn med så mange representanter som viser vei for både gresk og europeisk nasjonalisme». I ettertid har Fyret.nu imidlertid fjernet både gratulasjoner og endret på formuleringene.

Hva slags parti er egentlig Gyllent Daggry som Fyret.nu finner prisverdig? Gyllent Daggry ledes av Nikolaos Michaloilakos og har fått sitt navn etter et nynazistisk magasin Michaloilakos ga ut mellom 1980 og 1984. Magasinet hadde blant annet et hakekors som omslag og innholdt jevnlige hyllester av Adolf Hitler. Partiet ble grunnlagt i 1985 og registrert av valgmyndighetene i 1993. Fra begynnelsen besto partiet i hovedsak av Michaloilakos og tidligere medlemmer av det høyreekstreme EPEN (Den Nasjonale Politiske Unionen). EPEN var grunnlagt av den fengslede tidligere juntalederen Georgios Papadopoulos som Michaloikalkos ble kjent med da han selv ble satt inne etter å ha stjålet sprengladninger i militæret. Gyllent Daggry kaller seg ikke lenger et nazistisk parti, men bruker istedet begrepet «nasjonalistisk». Partiet hyller ikke Hitler åpent, noe de regelmessig gjorde tidligere. I en utgave av deres magasin Chrysi Avgi fra 1992 kan man blant annet finne denne ikke så veldig subtile teksten;

«Med tanke på den frykt Tachydromos sprer om at Hitler venter bak hjørnet ønsker vi å forsikre dem om at dette vil skje. Vi greske nasjonalsosialister i Chrysi Avgi skal innfri deres mareritt.»

I et annet nummer har de en idolportrett av nazisten Rudolf Hess som omslag og så videre. Så sent som i 2010 gjorde partilederen den karakteristiske Hitler-hilsenen  i Athens byrådsmøte etter at han var blitt anklaget for å bruke fascistiske metoder. Gyllent Daggry-medlemmet Christos Pappas ropte «Heil Hitler!» i parlamentet da et annet annet medlem ble beordret å forlate rommet etter å ha trakassert en venstrepolitiker. Pappas har tidligere hyllet Hitler som en stor visjonær.

Partiet er antisemittisk, antidemokratisk, har en klar fascistisk struktur (de er antikommunistiske, antiliberalistiske, antidemokratiske, vektlegger en autoritær statsmakt) og partiets leder omtaler seg selv som både nasjonalist og rasist. Partiet har gått til valg med løfter som minelegging av grensa for å holde illegale innvandrere vekk. Partiet har begått både politiske drap og systematiske angrep mot innvandrere, truet journalister over eget nettsted, samarbeidet med politi i trakassering og vold mot antifascister og lignende. Om demokratiske valg har lederen blant annet sagt at det «er et middel, en slu måte, for å feste et brutalt grep om folket, akkurat slik Odyssevs på slu måte lurte seg inn i Troja for å massakere trojanerne».

Dekningen av det nynazistiske partiet har fortsatt i en artikkel fra 12. februar 2013 hvor Dagbladet bli anklaget for løgn fordi de hadde skrevet at «30 000 nynazister i sorte støvler marsjerte under hakekors-faner». Rent bortsett fra at setningen Dagbladet blir sitert på ikke finnes i artikkelen, prøver bloggen å gjøre et stort poeng ut av at avisavistnok har prøvd å framstille det greske flagget som et nazisymbol når det naturligvis er Gyllent Daggrys partisymbol, som er veldig likt hakekorset, som framstilles slik.

Fyrets første måned
La oss se nærmere på to andre bloggposter datert den 23. mai 2012. Den første omhandler en drapssiktet afghaner, og bygger i sin helhet på materiale fra en artikkel i Bergens Tidene.2 Avslutningsvis konkluderer bloggeren med at de omtalte afghanene trolig «har utgitt seg for å være kristne for å kunne si at de vil bli forfulgt om de blir sendt hjem til Afghanistan.» og at situasjonen viser at det er «uheldig å blande kulturer og etnisiteter sammen da det i ytterste konsekvens kan føre til drap.».

Den andre bloggposten tar utgangspunkt i rapporten Gjør innvandring det lettere å finansiere velferdsstaten på lang sikt? av Statistisk Sentralbyrå (SSB), og temaet er at innvandringen er ulønnsom. I bloggposten refereres det blant annet til Rita Karlsen fra Human Rights Service (HRS), som også har «analysert» rapporten. I kommentarfeltet til den aktuelle bloggposten skriver en person ved navn «Ronny»:

«Innvandrere trenger ikke vårt land, de trenger å kulturberike og bygge opp sitt eget. Det samme gjelder oss. Det er på høy tid at alle nordmenn som bryr seg om sine fedre som eldres og våre barn som vokser viser våkenhet og mot i denne mørke tid. Våkenhet til å tenke selv, ikke høre på korrupte politikere. Mot til å spytte på kulturmarxistene som promoterer et systematisk folkemord…»

Dette er en av de første kommentarene på bloggen, og derfor er det nyttig å foreta en liten analyse av innholdet av denne. «Ronnys» kommentar er i praksis satt sammen av flere høyreekstreme slagord. Mest påfallende er omskrivningen av nynazisten David Lanes såkalte 14 ord «We must secure the existence of our people and a future for White Children.». Det kan for øvrig nevnes at Lane hentet inspirasjon til sitatet fra Adolf Hitlers Mein Kampf. Den andre delen i «Ronnys» kommentar om «kulturmarxister som promoterer et systematisk folkemord» skriver seg inn i en type rasistisk retorikk som er betegnende for flere høyreekstreme grupper. I Expo Research årsrapport fra 2011 om de rasideologiske miljøene i Sverige gir David Lageröf en indelning i seks idéstrømninger. Disse deler han inn ulike blokker som nasjonalsosialistiske, etnopluralistiske, identitære, radikale og til slutt de uavhengige.3 Ifølge Lagerlöf er det i praksis vanskelig å skille disse gruppene fra hverandre. Forskjellene er sjeldent drastiske, men er mest å betrakte som nyanser. En forestilling som derimot deles av samtlige grupper er synet på innvandring som et langsomt folkemord. Personer som ikke deler denne forestillingen omtales gjerne som «raseforrædere», «anti-hvite» og lignende.

Voldtekter og Fyret.nu
En bloggpost fra Fyret.nu datert 28. mai omhandler en navngitt 17-årig angolsk gutt som skal ha voldtatt ei jente. Gutten blir dessuten hengt ut med bilde. Artikkelen er meget eksplisitt og hele hendelsesforløpet av det seksuelle overgrepet gjengis i detalj. Innvandreres voldtekter mot norske kvinner er et stadig tilbakevendende tema i bloggen. Bloggforfatterne har funnet nettopp denne tematikken såpass interessant, at de har laget en egen «seksjon» for voldtekter. Frykt og avsky er de to fremste følelsene det appelleres til i all høyreekstrem rekruttering, derfor er voldtekt et klassisk gjengangstema i all rasistisk og nynazistisk retorikk.

I kommentarfeltet til den aktuelle bloggposten skriver en person med signaturet «Odalmannen»4 at han hadde funnet veien til Fyret.nu gjennom Tidningen Realisten, heretter bare omtalt som Realisten. 29. mai publiserte Realisten posten «Norska Fyret lyser upp cybberrymden».5 Koblingene mellom Fyret.nu og Realisten er mange. Flere av bloggpostene på Fyret.nu er dessuten rene avskrivninger av tekster publisert på Realisten.

Fyret.nu og Svenskarnas Parti
Si meg hvem du kjenner, så skal jeg si deg hvem du er, er et velkjent ordtak. Hvis man ønsker å vite hva Fyret.nu egentlig er, kan det være lurt å se litt på hva slags sider de refererer til, og hvem de samarbeider med.

Realisten er en nettavis som oppdateres av det nynazistiske Svenskarnas Parti. Svenskarnas Parti gikk under navnet Nationalsocialistisk Front (NSF) til og med 2009, og i Realistens arkiv eksisterer det fortsatt mange artikler fra den tiden. For øvrig hette nettavisen Den Svenske Nationalsocialisten den gang.

Säkerhetspolisen i Sverige betrakter også overgangen fra NSF til SvP som kosmetisk, og i prinsippet ikke annet enn et bytte av navn.6 På EXPOs nettsider kan man lese at medlemmer i det tidligere NSF har gjort seg skyldig til drap på homoseksuelle, innvandrere og politi samt terroristforbrytelser.7 På tross av at Svenskarnas Parti har ryddet vekk ord og uttrykk om rase og nasjonalsosialisme rår det ingen tvil om at de fortsatt er rasistiske. På sin egen partiside skriver de blant annet:

«Sverige skall även i framtiden vara svenskt: Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare. Sverige behöver vara svenskt för att svenskarna skall kunna skapa sin egen kultur, sina egna seder och bruk samt fritt kunna välja vilka influenser som skall påverka eller berika Sverige från andra delar av världen.»8

I prinsippet betyr dette at alle som ikke tilhører «det västerländska genetiska och kulturella arvet» enten reduseres til annenrangsborgere, eller deporteres ut fra Sverige. I forlengelsen av dette avsnittet ser man også hvordan Svenskarnas Parti omfavner den tidligere nevnte folkemordsretorikken da de skriver; «För alla folks långsiktiga överlevnad krävs ett eget etniskt homogent livsrum, då det är ett generellt kriterium för överlevnad varför det knappast är något anmärkningsvärt att även svenskarna värnar sin egna fortlevnad.». I artikkelen om Svenskarnas Parti på EXPOs nettside står det at punktprogrammet har tydelige paralleller til Adolf Hitlers punktprogram for NSDAP.9

Både nettavisen og nettstedet til Svenskarnas Parti har blitt kartlagt i en undersøkelse utført av Statens mediaråd i Sverige. I denne undersøkelsen har de blitt omtalt som «åpent voldsomfavnende» nettsteder.10 Flere av artiklene på Fyret.nu omhandler Svenskarnas Parti, refererer til tekster fra Realisten eller er oversettinger av artikler derfra. Realisten refererer også til Fyret en rekke ganger, deriblant i saken hvor det påstås at en skole i Ålesund har «besluttet å fjerne norske flagg i 17. mai toget og erstatte dem med flagg fra elevenes opprinnelsesland.» Med henvisning til Fyret skriver Realisten; «Men i år bliver det intet Norge i rødt, hvitt och blått» og at det har blitt søkt om «att den norske flaggan ska avslägsnas i det lokala tåget och ersättas med barnens hemländers flagga.» Ingenting av dette stemmer.11,12

Fyret har også fulgt flere av Svenskarnas Partis aktiviteter og lagt ut flere videoer produsert av det nynazistiske partiet. Videoene har blitt akkompanjert av en positiv undertone og nedverdigende snakk om eventuelle motstandere av partiet (de blir blant annet kalt ekstremister uten videre underbygging og steinkastere tross totalt fravær av steinkastere i videoene).13

Hvit makt, naziaksjoner og kvasibenektelse
Forbindelsene med Sverige slutter ikke der. 30. juni 2012 var Fyret på hvit makt-festivalen Frihetsrock. Samtlige som spilte fikk strålende kritikker i artikkelen «Frihetsrock i medvind». Tyske Moshpit, som blir omtalt som høyreekstremt på de tyske Wikipedia-sidene, var kveldens største attraksjon. Wåffler Waffen, Endless Pride og Nothung var de andre bandene. På tross av at navnet på festivalen er Frihetsrock heter et av Nothungs album, og tittelsporet derfra, Rock mot demokrati. Der finner en sanger som Tag til vapen, Till kamp og Beväpna er. Endless Pride legger ut hyllester av Adolf Hitler på facebooksiden sin og lenker også til Svenskarnas Parti. De har covret Europes sang The Final Countdown og gitt den navnet The Final Racewar hvor de synger om at den hvite mann på ny skal bli fri etter at krigen er vunnet. Blant andre band som har spilt på Frihetsrock er Vit Legion, Frontsoldat og Tors Vrede.14 Det hører også med til historien at den rapporterte «medvinden» til Frihetsrock har lite med virkeligheten å gjøre. Ifølge Realisten «uteblev massorna och publiksiffran hamnade endast mellan 100-150 personer».15 Det lave publiskumsoppmøtet gjorde at festivalen ba tilhengerne sine om donasjoner for å være i stand til å opprettholde festivalen. Svenskarnas Parti og Svenska Motståndsrörelsen står blant arrangørene til festivalen.

Frihetsrock

Nazisympatiene fortsetter imidlertid. Det nynazistiske Den nordiske motstandsbevegelse – Norge (DNM) hadde i oktober 2012 en aksjon i Trondheim hvor de delte ut flyveblader, marsjerte gjennom gatene og flagget med sine faner. Ikke overraskende møtte de protester av forferdede forbipasserende og da en dame prøvde å ta tak i den ene fanen blir hun og hennes følgesvenn slått gjentatte ganger med fanen som tilsynelatende har blitt planlagt brukt som slagvåpen. Flere blir banket, jaget rundt og får utdelt gjentatte slag med fanene på tross av de prøver å flykte. Det er nazigruppas egen video som gir disse bildene og denne videoen la Fyret ut med teksten «Motstandsbevegelsen angrepet av venstreekstreme».16 8. september skriver Fyret om en voldelig aksjon av Svenske Motståndrörelsen (DNMs søsterorganisasjon). Uten henvisning til noen kilder påstår Fyret at «venstreekstremister» skal ha angrepet nazistene. Det eneste «beviset» som blir lagt fram i saken er en video som viser at politiet brukte pepperspray og batonger mot de nazistiske demonstrantene som på sin side angrep politiet.17 Fyrets vinkling er at Dagbladet har løyet i sin framstilling av saken.

I en artikkel datert 5. januar i år klages det over at Fyret har fått en rekke anklager mot seg. Blant dem er, som de selv skriver, at «Fyret.nu er en naziside». Underlig nok gjøres absolutt ingenting for å tilbakevise dette for det om det framstilles som en absurd påstand. I kommentarfeltet på facebooksidene kommer en leser med følgende innvending: «Fint skrevet, men synes kanskje at dere burde imøtegå påstandene om at det er Nazister som styrer siden. Eller klargjøre!» Vi venter fremdeles på klargjøringen. Noe lignende finner sted da de 19. januar i år beskylder Lars Gule for løgn fordi han har kalt Fyret rasistisk og nazistisk. Igjen gjøres ingenting annet enn et forsøk på latterliggjøring av meningsmotstanderen og et faktisk forsvar mot Gules utsagn får man aldri.18

Fyret.nu vil gjerne gi inntrykk av å være mer moderate enn de egentlig er. Imidlertid er det relativt lett å se igjennom denne fasaden. Bloggforfatterne tar gang på gang stilling til fordel for rabiate nynazistiske grupperinger, og poster til stadig tvilsomme artikler som vanskelig kan forsvares ut fra de påståtte intensjonene bak siden. Hvorfor skulle et politisk uavhengig nettsted publisere en bloggpost om Adolf Hitlers Mein Kampf som bestselger på internett?19 Hvorfor legger nettstedet ut en julehilsen fra det nynazistiske Svenskarnas Parti på sitt nettsted?20 Hvorfor støtter nettstedet voldelige nynazister som Gyllent Daggry, Svenska Motståndsrörelsen og Svenskarnas Parti? Dette finnes det en god forklaring på, og det er helt enkelt at Fyret.nu er et nynazistisk prosjekt.

Les også: Fyret – nazisidens bakmenn

Kilder:
1. http://www.fyret.nu/om-oss/ (27.01.2014)
2. http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Drapssiktet-afghaner-ble-skaldet-2709213.html#.UrXSA7Qrb7R
3. Lagerlöf, D. Den rasideologiska miljön – Årsrapport 2011 s.11
4. Odalmannen var for øvrig artistnavnet til den nasjonalistiske musikeren Åke Bylund som ga ut musikk på det nasjonalistiske plateselskapet Ragnarock Records. Signaturen «Odalmannen» deltar aktivt på en rekke rasistiske, nasjonalistiske og nynazistiske nettsteder.
5. https://www.realisten.se/2012/05/29/norska-fyret-lyser-upp-cyberrymden/
6. http://www.sakerhetspolisen.se/forfattningsskydd/politiskextremism/vitmaktmiljon/grupper.4.3b063add1101207dd46800055810.html
7. http://expo.se/2008/historien-om-nationalsocialistisk-front_2363.html
8. https://www.svenskarnasparti.se/vidareutveckling-av-de-politiska-punkterna/
9. http://expo.se/2003/svenskarnas-parti_889.html
10.http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hogerextrema-webbsajter-dominerar_8275318.svd
11. https://www.realisten.se/2013/04/26/norska-flaggan-byts-ut-pa-syttende-mai/
12. http://www.nrk.no/mr/falske-pastander-spres-pa-nett-1.11003100
13. http://www.fyret.nu/2013/05/05/svenske-nasjonalister-markerte-1-mai/
14. http://www.frihetsrock.nu
15. https://www.realisten.se/2012/07/06/moshpit-gjorde-succe-i-jonkoping/
16. http://www.fyret.nu/2012/05/10/video-fra-motstandsbevegelsens-aksjon-i-trondheim/
17. http://www.fyret.nu/2013/09/08/dagbladet-lyver-om-opptoyer-sverige/
18. http://www.fyret.nu/2014/01/19/lars-gule-bedre-vaere-eks-terrorist-enn-rasist/
19. http://www.fyret.nu/2014/01/09/hitlers-mein-kampf-er-bestselger-pa-nettet/
20. http://www.fyret.nu/2013/12/26/julehilsener-fra-nasjonalistiske-partier/

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

2 Trackbacks & Pingbacks

  1. Kjent norsk nazist deltok i svensk nazimarsj | researchkollektivet
  2. Norsk fascist fikk militærtrening i Kongens garde | researchkollektivet

Kommentarfeltet er lukket.