Fyret – nazisidens bakmenn

Foto: Faksimile/fyret.nu

Ikke bare er Fyret en naziside om man ser på innholdet, bloggens bakmenn er folk fra ytterste høyre.

I forrige artikkel om nettstedet Fyret.nu ble koblingene til to nynazistiske grupperinger presentert, Svenskarnas Parti og Gyllent Daggry. Intensjonen med det foregående avsnittet var å vise hva slags nettsted Fyret egentlig er gjennom å vise til de grupperingene de åpenbart sympatiserer med. I denne artikkelen går vi derfor nærmere inn på hva slags folk som står bak og støtter opp om dette nettstedet. Vi synes det er viktig å avdekke dette, da det er mange som ikke har forstått at de alt for lett lar seg bli et verktøy for spredning av nynazistisk propaganda.

Les også: Fyret – nynazisme på internett

I en relativt ny bloggpost omtaler bloggfelleskapet bak Fyret.nu noe av den kritikken som er blitt reist mot dem den siste tiden;

«Det som kanskje har vært en av de største overraskelsene for oss som driver Fyret.nu er mange av de mildt sagt virkelighetsfjerne og grove påstandene som er framsatt mot oss. Vi hadde selvfølgelig ingen illusjon om at nyhetssiden vår kom til å gli ubemerket hen, men at omfanget av løgnene mot oss skulle ta slike proporsjoner, hadde vi ingen ide om. «Fyret.nu lyver», «Fyret.nu er en naziside», «Fyret.nu farer bare med løgn», «alt dem skriver er bare oppspinn».1

Bortsett fra at Fyret.nu har skrevet en rekke sympatisk innstilte artikler om nynazistiske grupperinger som Svenskarnas Parti, Gyllent Daggry og Svenska Motståndsrörelsen (SMR), eksisterer det altså en god del indikasjoner på at forfatterne neppe er så uskyldigsrene som de forsøker fremstille seg selv. I den forrige artikkelen ble noen av bidragsyterne i Fyrets kommentarfelt omtalt. En av disse signaturene var «Ronny» som bekymret seg for et «kulturmarxistisk» promotert «folkemord».

Fyretaktivist Ronny Bårdsen
Siden Fyret.nu benytter seg av Disqus, er det relativt enkelt å følge kommentarene gitt av ulike bidragsytere. Signaturen «Ronny» forekommer hyppig inne på Fyret.nu. Under bloggposten «Nasjonalisttreff i Sverige» oppfordrer «Ronny» Fyrets lesere til å følge med på Svenskarnas Parti og Realisten, for å delta på arrangementer i regi av det nynazistiske partiet.2

I denne posten signerer «Ronny» med sitt fulle navn, Ronny Bårdsen, og det viser seg at «Ronny» er identisk med Tønsberg-mannen som gjorde seg til rikskjendis som nazirusseren Datsiks «tvilling».3 På sin facebookside bruker Ronny Bårdsen vekselvis et profilbilde med symbolet til Gyllent Daggry, og teksten «I stand with Golden Dawn». Som bakgrunnsbilde bruker han logoen fra Fyret.nu.

BårdsenProfil

På sin egen youtube-kanal har Bårdsen blant annet linket til både Svenskarnas Parti og Svenska Motståndsrörelsens kanal «Motståndsmedia», et klipp hvor vennen Datsik forteller om flukten fra Russland, og et intervju han har gitt til NRK P2. I intervjuet sliter Bårdsen med å gjøre rede for hvorvidt han tror holocaust er reelt eller hva slags meninger han har om jøder. Nokså bastant hevder han at han ikke er nasjonalsosialist men nasjonalist, men også her har Bårdsen store problemer med å forklare forskjellen.4 På Facebook har imidlertid Bårdsen klart å uttrykke seg langt klarere når han sier; «Absolutt. Jeg er kun interessert i å begrunne at jeg tar avstand fra demokratiets syn på nasjonalsosialisme. Jeg tror ikke på at seks millioner jøder ble gasset.»

Bårdsen-nasjonalsosialisme

Bårdsens engasjement for Fyret.nu er åpenbart veldig stort, dette til tross for at han selv bedyrer å ikke ha noe med bloggen å gjøre. Den 11. november 2012 oppfordrer han blant annet medlemmene av diskusjonsgruppen «Ordet er fritt – Ordet er ditt» til å sende inn informasjon om en angivelig blitzer til Fyret.nu, slik at «blitzeren» kunne henges ut med navn og bilde. Bårdsen har postet et tyvetall poster i den nevnte debattgruppen hvor alle – unntatt én post om jødiske omskjæringsritualer – omhandlet Fyret.nu.

I den forrige artikkelen ble det nevnt hvor viktig rolle voldtekt spiller i den høyreekstreme retorikken. Dermed er det ikke overraskende å se at artikler fra Fyret.nu fyller veggen til facebookgruppen «Stopp voldtektene i Oslo», en side med ikke mindre enn 12329 «likes». Den 28. mai 2012 poster Ronny Bårdsen, og en annen mann tilknyttet det samme miljøet, den første av en stor mengde Fyret-relaterte bloggposter i denne gruppe. I flere av bloggpostene oppfordrer Bårdsen andre facebookbrukere til å «like» fyret.nu på Facebook. Det kan også nevnes at det eksisterer facebookgrupper for «Stopp voldtektene i Trondheim» og «Stopp voldtektene i Bodø», også i disse gruppene er Fyret-aktivistene tilstede med oppfordringer om å «like» Fyret. I tillegg til linker til Fyret innholder alle de nevnte gruppene svært mange kommentarer av rasistisk og fremmedfiendtlig slag. I en facebookpost hvor Bårdsen oppfordrer sine venner til å dele en av de tidligere fyretpostene, fra mai 2012, er han veldig hemmelighetsfull, men samtidig ganske avslørende og mer enn antyder at han selv har en rolle i bloggen:

Bårdsen-delersomtalerFyretRED

Fyretaktivist Thorgrim Bredesen
Den tidligere Vigrid-lederen Thorgrim Bredesen bidrar òg med bloggposter fra Fyret på de ulike facebookgruppene som omhandler voldtekter.5 Som Bårdsen har også Bredesen sympatier med Gyllent Daggry, hvilket kommer klart og tydelig frem på hans facebookvegg. Der oppfordrer han dessuten stadig folk til å «like» Fyret. Disse oppfordringene er kommentarer som «Jeg trenger hjelp til å få spredd denne saken!», «Da ligger gambieren ute med full navn og bilde. Nå må vi spre denne artikkelen …» og «Kopier denne og legg den ut på veggen deres! Nå skal multikulturen avsløres med navn og bilde!». Ordlyden avslører ganske tydelig at Bredesen selv er delaktig i bloggen, noe flere av hans venner også bekrefter. Under flere av disse postene har kjente nynazister nemlig gitt ham ros for initiativet til Fyret.nu.

Bredesen-likerogdinsideRED

En av disse er nynazisten Steffen Hvalby (benytter seg av pseudonymet Steven Hylbaff), som for øvrig står bak facebookgruppen til Folkebevegelsen mot Innvandring (FMI) og nettstedet Nye Nasjonal Samling. I tillegg til å være aktiv på de nevnte grupperingene er han også bidragsyter på det nynazistiske nettstedet GIABO og FMI. Under Bredesens posting av Fyret på egen vegg skriver Hvalby; «Meget bra initiativ Thorgrim. Og siden har blitt mye bedre i det siste! Bra med jevnlige oppdateringer. Stå på! Det vi skulle ha fått på bena er en radiokanal på feks internett. Der kunne vi hatt nyheter, debatter og et eget hjørnet viet til våre antihvite venner.». I en annen post skriver Bredesen at han syns at flere av hans venner skal «klikke inn på Fyret og like siden». Hvorpå en av hans venner kommenterer; «Din side er jeg inne på rett som det er du:) «liker» knappen min er snart utslitt!!».

Bredesen-liker1RED

Da Bredesen delte fyretartikkelen «Sigøyner ranet blitzer» på facebookveggen krever Stefan Lund at Bredesen ska komme «Ut med namnet så att man kan ringa och ta en prat med offret og seia några tröstande ord =)». «Hehe… Godt poeng», svarer en ordfattig Bredesen. Stefan Lund er aktivist i den nazistiske organisasjonen Nordfront/Norske Motstandsbevegelsen/Nordiska Motståndsrörelsen – Norge og ble kjent i Norge etter at Vepsen anmeldte ham for voldstrusler i november 2012. «Vepsen kan också slås ijhäl med handen men då finns det en risk att man skadar sig. Vepsen kan vara dödlig», skrev han etter at han hadde blitt omtalt av journalistkollektivet. «Detta skadedjur bör avslägnas från din närhet. Kniv i strupen eller magen är det enda rätta», skriver han ved en senere anledning.6  Det er ikke første gangen svensken bruker voldstrusler. Han har også oppfordret medlemmer av Nordfront til å oppsøke lederen av Nye SOS Rasisme i Bergen og utøve vold mot ham. Oppfordringen ble postet sammen med hjemmeadressen til den antirasistiske aktivisten.7

Bredesen-kosersegRED

Aktivistene og Svenskarnas Parti
Både Ronny Bårdsen og Thorgrim Bredesen er tilknyttet Svenskarnas Parti, og deltar ofte på arrangementer i regi av det nazistiske partiet. Sommeren 2012 holdt den tidligere Vigrid-lederen forelesning på seminaret Nordisk Vision arrangert av det Svenskarnas Parti. Her snakket han blant annet om situasjonen i Norge etter 22. juli, Fremskrittspartiet, samt strategier i det norske «nasjonalistiske» miljøet for å få danne et nasjonalistisk parti.8,9,10 Det kan nevnes at Björn Björkqvist og Saga Berlin fra Svenskarnas Parti besøkte Bårdsen og Bredesen i Norge i 2012, for å delta på 17. mai-feiring.11 Svenskarnas Parti har tidligere influert danske nynazister til å etablere et politisk parti etter den samme modellen, og det er god grunn til å mistenke at Fyret.nu er et ledd i en lignende prosesses for å danne et slikt parti også i Norge. Berlin har også kommentert flere saker på Fyrets facebooksider. Det er for øvrig en rekke kjente norske og svenske nazister som jevnlig figurerer i kommentarfeltet på både nettsiden og facebooksiden.

BerlinBredesenBerlinBårdsen

Under samme seminar talte også velkjente nazister som Vera Oredsson (tidligere partileder for Nordiska Rikspartiet), Daniel Höglund, Björn Björkquist og Magnus Söderman (tidligere nestleder i Svenska Motståndsrörelsen).12 I regi av Svenskarnas Parti og Realisten har Bårdsen har besøkt den tyske nasjonalisten Udo Voigt. Saga Berlins og Björn Björkquist 17. mai-besøk til Norge for å besøke Thorgrim Bredesen og Ronny Bårdsen resulterte i en artikkel på Realisten om norsk nasjonaldagsfeiring, med et hint av voldtektsretorikk.13

Realisten-17.mai

Kontakten med svenskene har lenge vært nær. 30. november 2011, altså før Fyret hadde blitt startet opp, kunne Saga Berlin komme med hemmelighetsfulle nyheter i facebookgruppa til Nordisk Legion: «Saker och tin ÄR på gång i Norge.», meddeler hun. Det blir besvart med en lenke til Nordfront hvorpå hun repliserer: «Det är andra saker på gång med…». Ronny Bårdsen kommer så ilende til for å underbygge Berlins utspill. «Som Saga sier , det skjer ting i Norge. Og foreløpi er det bare bra at ikke alle vet om alt.»

BårdsenBerlin-tingskjerRED

Fyret og Svenska Motståndsrörelsen
Etter at Fyret.nu begynte å bruke Disqus til sitt kommentarfelt, har den tidligere nevnte Ronny Bårdsen gått over til å bruke et Disqus-konto med signaturen «rebellen82». Flere av postene fra «rebellen82» signerer han med Ronny Bårdsen. Som «rebellen82» skriver Ronny Bårdsen blant annet under bloggposten «Antirasister knivstakk motdemonstranter under demonstrasjon»14:

«…SMR er en egen organisasjon som driver på med sitt som jeg og flere andre synes bare er positivt. Det er ikke SMR som angriper hjem og planter bomber på familiebiler til nasjonalister som jobber for en nasjonal folkebevegelse, det er den mest lavtstående bermen iblant oss som kaller seg antifascister som gjør slikt. At det antihvite pakket får seg et par ørefiker og kinaputter mot seg når dem angriper motdemonstranter som kommer litt tett innpå dem er jo det minste dem må finne seg i. (…) Skulle jeg personlig ha yttret hva jeg synes afa og rævva fronten fortjener så ville jeg nok fått pst på døra mi for tredje gang…»

I en annen artikkel intervjuer bloggens skribenter Kim Larsen, en nynazistisk bergenser fra Norske Motstandsbevegelsen, en avlegger til Svenska Motståndsrörelsen. Denne mannen hadde natt til den 12. juni blitt hengt av Nye SOS-rasisme på plakater med sitt bilde i Bergensområdet. Allerede dagen etter blir mannen intervjuet av Fyret.nu.

I Sverige ledes søsterorganisasjonen, Svenska Motståndsrörelsen, av den dømte drapsmannen Klas Lund, en aktiv nynazist hvis tilstedeværelse kan spores tilbake til tidlig 90-tall. Hans første nynazistiske prosjekt var en motstandsgruppe modellert etter det amerikanske White Aryan Resistance. På svensk fikk denne gruppa navnet Vitt Arisk Motstånd (VAM). VAM besto fra 1991 til 1993, og bygde i stor grad på den antisemittiske The Order som David Lane, en nynazistisk ideolog dømt for drapet på den jødiske radioverten Alan Berg, var med å grunnlegge. Både det amerikanske The Order og svenske VAM hadde til stor grad hentet inspirasjon fra den amerikanske nazisten William Pierce’ bøker «The Turner Diaries» og «Hunter».15

Svenske VAM var svært militant og i 1991 gikk gruppen blant annet til angrep på en politistasjon i Stockholm, overbemannet politiet og stjal en stor mengde skytevåpen. Etterhvert ble de fleste medlemmene av gruppen arrestert, noe som ledet til en rekke bombeangrep i Stockholmsområdet hvor nynazistiske VAM-sympatisører fremsatte krav om løslatelse av blant annet Klas Lund. I 1994 la Klas Lund ned prosjektet VAM og startet istedet Den Svenska Motståndsrörelsen, bestående av mange VAM-sympatisører. Flere av medlemmene i Den Svenske Motståndsrörelsen kan knyttes opp til alvorlige voldshandlinger, deriblant mordet på den svenske fagforeningsmannen Björn Söderberg.16 Säkerhetspolisen i Sverige betrakter gruppen som den alvorligste trusselen mot rikets sikkerhet idag.17

Det er denne gruppen nynazister som angrep en fredelig demonstrasjon mot rasisme i Kärrtorp sør for Stockholm den 15. desember 2013. Under dette angrepet kastet nynazister flasker og fyrverkerier mot demonstrerende småbarnsforeldre med barnevogner og andre, før de ble jaget vekk av sinte demonstranter. I den svenske avisen Expressen skriver Jens Liljestrand;

«Förra helgen attackerades här en fredlig demonstration av nazister, som kastade glasflaskor och brinnande bengaler mot barnvagnar och tvingade barn och ungdomar att springa och gömma sig inne i en matbutik. En 18-årig kvinna berättade senare för Expressen att hon hört en 8-9-årig flicka skrika ”mamma, jag vill inte dö”.»18

Fyret.nu har kommentert dette i en egen bloggpost, men utelatt å nevne de livredde gråtende barna og barnevognene. Under signaturen «Rebellen82» skriver Ronny Bårdsen som en kommentar til dette blogginnlegget; «…Det er jo nettopp når slike hendelser oppstår at fienden ønsker at nasjonale skal fordømme hverandre for å skape splid. SMR er en egen organisasjon som driver på med sitt som jeg og flere andre synes bare er positivt.»

Personene bak Fyret.nu er altså ikke så uskyldige som de forsøker å fremstille seg selv. Ei heller er deres såkalte nyheter «uavhengige», tvertimot har de klare koblinger til nynazistiske nettverk både nasjonalt og internasjonalt. «Nyhetene» du får presentert er på ingen måte «ufiltrerte sannheter». tvertimot er utvalget meget selektivt, og fremstilt på en slik måte at du som leser skal hjelpe dem å spre det underliggende budskapet. Disse menneskene vil fremstille enhver kritikk mot seg selv som løgn, uansett om den kommer fra myndigheter, politi, forskning, medier eller oppegående personer som har sett seg lei på propagandaen deres. Ikke la deg lure så lett. Ikke nedlat deg til å bli deres nyttige idiot.

Les også: Fyret – nynazisme på internett

Kilder:
1. http://www.fyret.nu/2014/01/05/nar-sannheten-blir-ubehagelig-kaller-vi-den-en-logn/
2. http://www.fyret.nu/2013/08/06/nasjonalisttreff-i-sverige/
3. http://tb.no/nyheter/tonsberg-mann-venn-med-nazirusser-jeg-blir-kalt-datsiks-tvilling-1.6412922
4. http://www.youtube.com/user/ronnyrebell
5. https://www.facebook.com/stoppvoldtekteneioslo/posts/42131175457993
6. http://expo.se/2012/svensk-nazist-mordhotade-norska-journalister_5441.html
7. http://nyesos.no/sentralt/view/320
8. http://rasmus-gardebrink.blogspot.no/2012/08/besok-pa-nordisk-vision-2012.html
9. http://www.nationellidag.se/nordisk-vision-2012-lockade-130
10. http://danskernesparti.dk/archives/3437
11. https://www.realisten.se/2012/05/20/17-maj-i-fremskrittspartiets-norge/
12. https://www.facebook.com/events/173876209411169/permalink/183226295142827/
13. https://www.realisten.se/2012/05/20/17-maj-i-fremskrittspartiets-norge/
14. http://www.fyret.nu/2013/12/15/antirasister-knivstakk-nazister-demonstrasjon/
15. http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.687301-mannen-som-inspirerat-till-hogervaldet
16. http://skola.expo.se/svenska-motstandsrorelsen_110.html
17. http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/754063-sapo-det-finns-flera-anhangare-som-kan-tanka-sig-anvanda-vald
18. http://www.expressen.se/kultur/jens-liljestrand/jens-liljestrand-det-finns-inte-en-manifestation-i-karrtorp–det-finns-16-000/

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.