Fyret – nazisidens bakmenn

Foto: Faksimile/fyret.nu

Ikke bare er Fyret en naziside om man ser på innholdet, bloggens bakmenn er folk fra ytterste høyre.

I forrige artikkel om nettstedet Fyret.nu ble koblingene til to nynazistiske grupperinger presentert, Svenskarnas Parti og Gyllent Daggry. Intensjonen med det foregående avsnittet var å vise hva slags nettsted Fyret egentlig er gjennom å vise til de grupperingene de åpenbart sympatiserer med. I denne artikkelen går vi derfor nærmere inn på hva slags folk som står bak og støtter opp om dette nettstedet. Vi synes det er viktig å avdekke dette, da det er mange som ikke har forstått at de alt for lett lar seg bli et verktøy for spredning av nynazistisk propaganda.

Les også: Fyret – nynazisme på internett

I en relativt ny bloggpost omtaler bloggfelleskapet bak Fyret.nu noe av den kritikken som er blitt reist mot dem den siste tiden;

«Det som kanskje har vært en av de største overraskelsene for oss som driver Fyret.nu er mange av de mildt sagt virkelighetsfjerne og grove påstandene som er framsatt mot oss. Vi hadde selvfølgelig ingen illusjon om at nyhetssiden vår kom til å gli ubemerket hen, men at omfanget av løgnene mot oss skulle ta slike proporsjoner, hadde vi ingen ide om. «Fyret.nu lyver», «Fyret.nu er en naziside», «Fyret.nu farer bare med løgn», «alt dem skriver er bare oppspinn».1

Bortsett fra at Fyret.nu har skrevet en rekke sympatisk innstilte artikler om nynazistiske grupperinger som Svenskarnas Parti, Gyllent Daggry og Svenska Motståndsrörelsen (SMR), eksisterer det altså en god del indikasjoner på at forfatterne neppe er så uskyldigsrene som de forsøker fremstille seg selv. I den forrige artikkelen ble noen av bidragsyterne i Fyrets kommentarfelt omtalt. En av disse signaturene var «Ronny» som bekymret seg for et «kulturmarxistisk» promotert «folkemord».

Fyretaktivist Ronny Bårdsen
Siden Fyret.nu benytter seg av Disqus, er det relativt enkelt å følge kommentarene gitt av ulike bidragsytere. Signaturen «Ronny» forekommer hyppig inne på Fyret.nu. Under bloggposten «Nasjonalisttreff i Sverige» oppfordrer «Ronny» Fyrets lesere til å følge med på Svenskarnas Parti og Realisten, for å delta på arrangementer i regi av det nynazistiske partiet.2

I denne posten signerer «Ronny» med sitt fulle navn, Ronny Bårdsen, og det viser seg at «Ronny» er identisk med Tønsberg-mannen som gjorde seg til rikskjendis som nazirusseren Datsiks «tvilling».3 På sin facebookside bruker Ronny Bårdsen vekselvis et profilbilde med symbolet til Gyllent Daggry, og teksten «I stand with Golden Dawn». Som bakgrunnsbilde bruker han logoen fra Fyret.nu.

BårdsenProfil

På sin egen youtube-kanal har Bårdsen blant annet linket til både Svenskarnas Parti og Svenska Motståndsrörelsens kanal «Motståndsmedia», et klipp hvor vennen Datsik forteller om flukten fra Russland, og et intervju han har gitt til NRK P2. I intervjuet sliter Bårdsen med å gjøre rede for hvorvidt han tror holocaust er reelt eller hva slags meninger han har om jøder. Nokså bastant hevder han at han ikke er nasjonalsosialist men nasjonalist, men også her har Bårdsen store problemer med å forklare forskjellen.4 På Facebook har imidlertid Bårdsen klart å uttrykke seg langt klarere når han sier; «Absolutt. Jeg er kun interessert i å begrunne at jeg tar avstand fra demokratiets syn på nasjonalsosialisme. Jeg tror ikke på at seks millioner jøder ble gasset.»

Bårdsen-nasjonalsosialisme

Bårdsens engasjement for Fyret.nu er åpenbart veldig stort, dette til tross for at han selv bedyrer å ikke ha noe med bloggen å gjøre. Den 11. november 2012 oppfordrer han blant annet medlemmene av diskusjonsgruppen «Ordet er fritt – Ordet er ditt» til å sende inn informasjon om en angivelig blitzer til Fyret.nu, slik at «blitzeren» kunne henges ut med navn og bilde. Bårdsen har postet et tyvetall poster i den nevnte debattgruppen hvor alle – unntatt én post om jødiske omskjæringsritualer – omhandlet Fyret.nu.

I den forrige artikkelen ble det nevnt hvor viktig rolle voldtekt spiller i den høyreekstreme retorikken. Dermed er det ikke overraskende å se at artikler fra Fyret.nu fyller veggen til facebookgruppen «Stopp voldtektene i Oslo», en side med ikke mindre enn 12329 «likes». Den 28. mai 2012 poster Ronny Bårdsen, og en annen mann tilknyttet det samme miljøet, den første av en stor mengde Fyret-relaterte bloggposter i denne gruppe. I flere av bloggpostene oppfordrer Bårdsen andre facebookbrukere til å «like» fyret.nu på Facebook. Det kan også nevnes at det eksisterer facebookgrupper for «Stopp voldtektene i Trondheim» og «Stopp voldtektene i Bodø», også i disse gruppene er Fyret-aktivistene tilstede med oppfordringer om å «like» Fyret. I tillegg til linker til Fyret innholder alle de nevnte gruppene svært mange kommentarer av rasistisk og fremmedfiendtlig slag. I en facebookpost hvor Bårdsen oppfordrer sine venner til å dele en av de tidligere fyretpostene, fra mai 2012, er han veldig hemmelighetsfull, men samtidig ganske avslørende og mer enn antyder at han selv har en rolle i bloggen:

Bårdsen-delersomtalerFyretRED

Fyretaktivist Thorgrim Bredesen
Den tidligere Vigrid-lederen Thorgrim Bredesen bidrar òg med bloggposter fra Fyret på de ulike facebookgruppene som omhandler voldtekter.5 Som Bårdsen har også Bredesen sympatier med Gyllent Daggry, hvilket kommer klart og tydelig frem på hans facebookvegg. Der oppfordrer han dessuten stadig folk til å «like» Fyret. Disse oppfordringene er kommentarer som «Jeg trenger hjelp til å få spredd denne saken!», «Da ligger gambieren ute med full navn og bilde. Nå må vi spre denne artikkelen …» og «Kopier denne og legg den ut på veggen deres! Nå skal multikulturen avsløres med navn og bilde!». Ordlyden avslører ganske tydelig at Bredesen selv er delaktig i bloggen, noe flere av hans venner også bekrefter. Under flere av disse postene har kjente nynazister nemlig gitt ham ros for initiativet til Fyret.nu.

Bredesen-likerogdinsideRED

En av disse er nynazisten Steffen Hvalby (benytter seg av pseudonymet Steven Hylbaff), som for øvrig står bak facebookgruppen til Folkebevegelsen mot Innvandring (FMI) og nettstedet Nye Nasjonal Samling. I tillegg til å være aktiv på de nevnte grupperingene er han også bidragsyter på det nynazistiske nettstedet GIABO og FMI. Under Bredesens posting av Fyret på egen vegg skriver Hvalby; «Meget bra initiativ Thorgrim. Og siden har blitt mye bedre i det siste! Bra med jevnlige oppdateringer. Stå på! Det vi skulle ha fått på bena er en radiokanal på feks internett. Der kunne vi hatt nyheter, debatter og et eget hjørnet viet til våre antihvite venner.». I en annen post skriver Bredesen at han syns at flere av hans venner skal «klikke inn på Fyret og like siden». Hvorpå en av hans venner kommenterer; «Din side er jeg inne på rett som det er du:) «liker» knappen min er snart utslitt!!».

Bredesen-liker1RED

Da Bredesen delte fyretartikkelen «Sigøyner ranet blitzer» på facebookveggen krever Stefan Lund at Bredesen ska komme «Ut med namnet så att man kan ringa och ta en prat med offret og seia några tröstande ord =)». «Hehe… Godt poeng», svarer en ordfattig Bredesen. Stefan Lund er aktivist i den nazistiske organisasjonen Nordfront/Norske Motstandsbevegelsen/Nordiska Motståndsrörelsen – Norge og ble kjent i Norge etter at Vepsen anmeldte ham for voldstrusler i november 2012. «Vepsen kan också slås ijhäl med handen men då finns det en risk att man skadar sig. Vepsen kan vara dödlig», skrev han etter at han hadde blitt omtalt av journalistkollektivet. «Detta skadedjur bör avslägnas från din närhet. Kniv i strupen eller magen är det enda rätta», skriver han ved en senere anledning.6  Det er ikke første gangen svensken bruker voldstrusler. Han har også oppfordret medlemmer av Nordfront til å oppsøke lederen av Nye SOS Rasisme i Bergen og utøve vold mot ham. Oppfordringen ble postet sammen med hjemmeadressen til den antirasistiske aktivisten.7

Bredesen-kosersegRED

Aktivistene og Svenskarnas Parti
Både Ronny Bårdsen og Thorgrim Bredesen er tilknyttet Svenskarnas Parti, og deltar ofte på arrangementer i regi av det nazistiske partiet. Sommeren 2012 holdt den tidligere Vigrid-lederen forelesning på seminaret Nordisk Vision arrangert av det Svenskarnas Parti. Her snakket han blant annet om situasjonen i Norge etter 22. juli, Fremskrittspartiet, samt strategier i det norske «nasjonalistiske» miljøet for å få danne et nasjonalistisk parti.8,9,10 Det kan nevnes at Björn Björkqvist og Saga Berlin fra Svenskarnas Parti besøkte Bårdsen og Bredesen i Norge i 2012, for å delta på 17. mai-feiring.11 Svenskarnas Parti har tidligere influert danske nynazister til å etablere et politisk parti etter den samme modellen, og det er god grunn til å mistenke at Fyret.nu er et ledd i en lignende prosesses for å danne et slikt parti også i Norge. Berlin har også kommentert flere saker på Fyrets facebooksider. Det er for øvrig en rekke kjente norske og svenske nazister som jevnlig figurerer i kommentarfeltet på både nettsiden og facebooksiden.

BerlinBredesenBerlinBårdsen

Under samme seminar talte også velkjente nazister som Vera Oredsson (tidligere partileder for Nordiska Rikspartiet), Daniel Höglund, Björn Björkquist og Magnus Söderman (tidligere nestleder i Svenska Motståndsrörelsen).12 I regi av Svenskarnas Parti og Realisten har Bårdsen har besøkt den tyske nasjonalisten Udo Voigt. Saga Berlins og Björn Björkquist 17. mai-besøk til Norge for å besøke Thorgrim Bredesen og Ronny Bårdsen resulterte i en artikkel på Realisten om norsk nasjonaldagsfeiring, med et hint av voldtektsretorikk.13

Realisten-17.mai

Kontakten med svenskene har lenge vært nær. 30. november 2011, altså før Fyret hadde blitt startet opp, kunne Saga Berlin komme med hemmelighetsfulle nyheter i facebookgruppa til Nordisk Legion: «Saker och tin ÄR på gång i Norge.», meddeler hun. Det blir besvart med en lenke til Nordfront hvorpå hun repliserer: «Det är andra saker på gång med…». Ronny Bårdsen kommer så ilende til for å underbygge Berlins utspill. «Som Saga sier , det skjer ting i Norge. Og foreløpi er det bare bra at ikke alle vet om alt.»

BårdsenBerlin-tingskjerRED

Fyret og Svenska Motståndsrörelsen
Etter at Fyret.nu begynte å bruke Disqus til sitt kommentarfelt, har den tidligere nevnte Ronny Bårdsen gått over til å bruke et Disqus-konto med signaturen «rebellen82». Flere av postene fra «rebellen82» signerer han med Ronny Bårdsen. Som «rebellen82» skriver Ronny Bårdsen blant annet under bloggposten «Antirasister knivstakk motdemonstranter under demonstrasjon»14:

«…SMR er en egen organisasjon som driver på med sitt som jeg og flere andre synes bare er positivt. Det er ikke SMR som angriper hjem og planter bomber på familiebiler til nasjonalister som jobber for en nasjonal folkebevegelse, det er den mest lavtstående bermen iblant oss som kaller seg antifascister som gjør slikt. At det antihvite pakket får seg et par ørefiker og kinaputter mot seg når dem angriper motdemonstranter som kommer litt tett innpå dem er jo det minste dem må finne seg i. (…) Skulle jeg personlig ha yttret hva jeg synes afa og rævva fronten fortjener så ville jeg nok fått pst på døra mi for tredje gang…»

I en annen artikkel intervjuer bloggens skribenter Kim Larsen, en nynazistisk bergenser fra Norske Motstandsbevegelsen, en avlegger til Svenska Motståndsrörelsen. Denne mannen hadde natt til den 12. juni blitt hengt av Nye SOS-rasisme på plakater med sitt bilde i Bergensområdet. Allerede dagen etter blir mannen intervjuet av Fyret.nu.

I Sverige ledes søsterorganisasjonen, Svenska Motståndsrörelsen, av den dømte drapsmannen Klas Lund, en aktiv nynazist hvis tilstedeværelse kan spores tilbake til tidlig 90-tall. Hans første nynazistiske prosjekt var en motstandsgruppe modellert etter det amerikanske White Aryan Resistance. På svensk fikk denne gruppa navnet Vitt Arisk Motstånd (VAM). VAM besto fra 1991 til 1993, og bygde i stor grad på den antisemittiske The Order som David Lane, en nynazistisk ideolog dømt for drapet på den jødiske radioverten Alan Berg, var med å grunnlegge. Både det amerikanske The Order og svenske VAM hadde til stor grad hentet inspirasjon fra den amerikanske nazisten William Pierce’ bøker «The Turner Diaries» og «Hunter».15

Svenske VAM var svært militant og i 1991 gikk gruppen blant annet til angrep på en politistasjon i Stockholm, overbemannet politiet og stjal en stor mengde skytevåpen. Etterhvert ble de fleste medlemmene av gruppen arrestert, noe som ledet til en rekke bombeangrep i Stockholmsområdet hvor nynazistiske VAM-sympatisører fremsatte krav om løslatelse av blant annet Klas Lund. I 1994 la Klas Lund ned prosjektet VAM og startet istedet Den Svenska Motståndsrörelsen, bestående av mange VAM-sympatisører. Flere av medlemmene i Den Svenske Motståndsrörelsen kan knyttes opp til alvorlige voldshandlinger, deriblant mordet på den svenske fagforeningsmannen Björn Söderberg.16 Säkerhetspolisen i Sverige betrakter gruppen som den alvorligste trusselen mot rikets sikkerhet idag.17

Det er denne gruppen nynazister som angrep en fredelig demonstrasjon mot rasisme i Kärrtorp sør for Stockholm den 15. desember 2013. Under dette angrepet kastet nynazister flasker og fyrverkerier mot demonstrerende småbarnsforeldre med barnevogner og andre, før de ble jaget vekk av sinte demonstranter. I den svenske avisen Expressen skriver Jens Liljestrand;

«Förra helgen attackerades här en fredlig demonstration av nazister, som kastade glasflaskor och brinnande bengaler mot barnvagnar och tvingade barn och ungdomar att springa och gömma sig inne i en matbutik. En 18-årig kvinna berättade senare för Expressen att hon hört en 8-9-årig flicka skrika ”mamma, jag vill inte dö”.»18

Fyret.nu har kommentert dette i en egen bloggpost, men utelatt å nevne de livredde gråtende barna og barnevognene. Under signaturen «Rebellen82» skriver Ronny Bårdsen som en kommentar til dette blogginnlegget; «…Det er jo nettopp når slike hendelser oppstår at fienden ønsker at nasjonale skal fordømme hverandre for å skape splid. SMR er en egen organisasjon som driver på med sitt som jeg og flere andre synes bare er positivt.»

Personene bak Fyret.nu er altså ikke så uskyldige som de forsøker å fremstille seg selv. Ei heller er deres såkalte nyheter «uavhengige», tvertimot har de klare koblinger til nynazistiske nettverk både nasjonalt og internasjonalt. «Nyhetene» du får presentert er på ingen måte «ufiltrerte sannheter». tvertimot er utvalget meget selektivt, og fremstilt på en slik måte at du som leser skal hjelpe dem å spre det underliggende budskapet. Disse menneskene vil fremstille enhver kritikk mot seg selv som løgn, uansett om den kommer fra myndigheter, politi, forskning, medier eller oppegående personer som har sett seg lei på propagandaen deres. Ikke la deg lure så lett. Ikke nedlat deg til å bli deres nyttige idiot.

Les også: Fyret – nynazisme på internett

Kilder:
1. http://www.fyret.nu/2014/01/05/nar-sannheten-blir-ubehagelig-kaller-vi-den-en-logn/
2. http://www.fyret.nu/2013/08/06/nasjonalisttreff-i-sverige/
3. http://tb.no/nyheter/tonsberg-mann-venn-med-nazirusser-jeg-blir-kalt-datsiks-tvilling-1.6412922
4. http://www.youtube.com/user/ronnyrebell
5. https://www.facebook.com/stoppvoldtekteneioslo/posts/42131175457993
6. http://expo.se/2012/svensk-nazist-mordhotade-norska-journalister_5441.html
7. http://nyesos.no/sentralt/view/320
8. http://rasmus-gardebrink.blogspot.no/2012/08/besok-pa-nordisk-vision-2012.html
9. http://www.nationellidag.se/nordisk-vision-2012-lockade-130
10. http://danskernesparti.dk/archives/3437
11. https://www.realisten.se/2012/05/20/17-maj-i-fremskrittspartiets-norge/
12. https://www.facebook.com/events/173876209411169/permalink/183226295142827/
13. https://www.realisten.se/2012/05/20/17-maj-i-fremskrittspartiets-norge/
14. http://www.fyret.nu/2013/12/15/antirasister-knivstakk-nazister-demonstrasjon/
15. http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.687301-mannen-som-inspirerat-till-hogervaldet
16. http://skola.expo.se/svenska-motstandsrorelsen_110.html
17. http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/754063-sapo-det-finns-flera-anhangare-som-kan-tanka-sig-anvanda-vald
18. http://www.expressen.se/kultur/jens-liljestrand/jens-liljestrand-det-finns-inte-en-manifestation-i-karrtorp–det-finns-16-000/

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

82 kommentarer på Fyret – nazisidens bakmenn

 1. Wow. Imponerende godt arbeide dette! Kjempeflott! 🙂

 2. AvatarAnders Daleng Haukedal // 2014-01-27 kl 13:08 //

  Korrigerer meg selv litt da jeg ser at innlegget passer bedre inn i artikkelen om bakmennene.

  «Forresten er domenet Fyret.nu registrert som eid av Christian Kjellson

  http://pastebin.com/5yKSxMnC

  Kjellson er en kjent svensk nynazist, bosatt i Danmark, og står blandt annet bak Bifrost Media

  http://projektantifa.dk/nyheder/article/svensk-tysk-nazisamarbejde-jagtes

 3. AvatarLars_Thorsen // 2014-01-27 kl 14:46 //

  ikke rart det bare er to synlige kommentarer under denne artikkelen. Dere fjerner enhver kommentar som bryter med artikkelforfatterens virkelighetsforståelse, til tross for at debattreglene overholdes. Det hadde vært mer renhårig om dere gjorde som Dagbladet, og ikke tillot kommentarer overhodet.

 4. AvatarHårfagre Harald // 2014-01-27 kl 15:03 //

  Spørsmålet om hvor mange innvandrere som skal bo i Norge er et viktig samfunnsspørsmål, som mange har sterke meninger om. Det bor 7-800 000 innvandrere i Norge i dag, og antallet stiger i dag veldig raskt. Hvordan mener Radikal portal at folk kan ta til motmæle mot den raske veksten i innvandrertallet uten å bli omtalt som fremmedfiendtlige, nazister eller ekstremister?

  Er masseinnvandringen hevet over enhver debatt? Hvis ja: Hvorfor?

  • Her tror jeg du bommer litt. Innvandring er et av de mest diskuterte temaene i Norge. For øvrig er Norge et stort og rikt land, med god plass til folk som vil flytte hit, ikke minst mennesker på flukt. Velkommen skal de være.

   • AvatarHårfagre Harald // 2014-01-27 kl 16:05 //

    Det er ingen tvil om at innvandring blir diskutert, men rammene for debatten er svært snevre. Krav om å stenge grensene blir typisk møtt med personangrep, slik Radikal portal her demonstrerer. Du sier at vi har mye plass i Norge, men i Oslo er det stor boligmangel. Arbeidsløshet er også et problem de fleste steder, slik at det blandt annet er stor mangel på bl.a.ufaglærte jobber. Når innvandrerne i Norge blir 60-70 000 flere for hvert år som går, ender mange av disse på ulike offentlige støtteordninger. Mange kommer overhodet ikke ut i arbeidslivet.

    • AvatarArbeidshesten // 2014-01-27 kl 20:18 //

     Er ikke bare i Oslo det er stor boligmangel! Tenk på alle asylsøkere som skal bosettes i de små bygdene i vårt lille land… Er altfor lite bosteder, og ALTFOR dyrt å bygge i dette landet takket være direktiv her og der!

     Du har kanskje et par soverom du vil leie ut Vegard Velle? 🙂 Sikkert noen som gjerne vil bo der!

   • AvatarRune Hansen // 2014-01-27 kl 17:24 //

    I norge er vi 5 mill. I eu er de 500 mill. I verden er vi 7 milliarder. Vegard Velle spanderer…

   • AvatarRogueSecret // 2014-01-27 kl 17:48 //

    Norge er verken et stort eller rikt land.
    Om 100år, så er norge like fattigt å skrøpelig som de fleste EU land.

    • Avatarwingsoftime // 2014-01-31 kl 22:41 //

     Da har vi nok vært styrt av en svensk ajatollah i 50 år allerede. Hvis vi ikke skulle våkne snart da.

   • AvatarBarfotes // 2014-01-27 kl 22:53 //

    Hvorfor er det ugreit at blogger skriver om groteske gjengvoldtekter begått i Norge og Sverige, når NRK og resten av mainstream media er fullstendig tause om dette, men slår stort opp når kvinner blir voldtatt i India? Er kvinner og jenter født i Norge mindre verdt? Skal ikke deres historie som i noen tilfeller har ført til ødelagte liv og selvmord fortelles? Hvorfor skal ikke dette aspektet ved den enorme innvandringen i Norge belyses?

    Innvandringen til Norge idag er blant verdens aller største (Norge mottar 150 pr 100 000 innbyggere mens land som Spania og Portugal som ligger ved middelhavet mottar en håndfull) og å omtale den som en masseinnvandring er helt på sin plass da demografien i flere norske byer blir snudd på hodet i løpet av tiår. Det innvandrer flere enn det fødes barn og allikevel stempler sider som Radikalportal de som ser vanviddet i dette som rasister. Da må jo resten av verden være enda verre rasister ifølge Radikalportal.

    Hva slags jobber skal tilbys ufaglærte og håndverkere i Norge i framtiden når de underbys fullstendig av importert arbeidskraft som ofte gjør jobben svart?

    • AvatarJoakim Moellersen // 2014-01-28 kl 01:26 //

     Det er ingen som har sagt at det er ugreit å blogge om voldtekt og heller ikke de begått av innvandrere. Det er en ren illusjon at massemedia ikke melder om dette for det om de ikke beskriver hudfarge og slektstre for hver eneste forbrytelse. Var det noen som ikke fikk med seg at overfallsvoldtektene det var så mye fokus på for en stund siden i all hovedsak var begått av folk med ikke-vestlig opphav? Gikk det noen hus forbi at ransbølgens gjerningsmenn var unge gutter med opphav fra andre verdensdeler? Ikke? Så rart med tanke på at narrativet til Fyret og andre «innvandringskritikere» sier at slikt holdes skjult gjennom en enorm konspirasjon som involverer alle landets største aviser og TV-kanaler.

     Sammenlign innvandringsbefolkningen i Norge med den i land som Jordan, Libanon, Iran osv, Barfotes. Det er bare tull at Norge er blant verdens aller høyeste. Radikal Portal stempler en naziside som nazister. Her er det rom for diskusjon av innvandringspolitikk, men det er ikke rom for hat av mennesker basert på hudfarge, religion, etnisitet, legning osv.

     Hvis du er bekymret for ufaglærte og håndverkere i Norge bør du engasjere deg for arbeidslivsrettigheter og vern av disse, ikke for Fyret som er en nazistisk hatblogg. Hvis det er noen som er i tvil om dette kan de jo se på artikkelen som ble publisert like før denne, Fyret – nynazisme på internett: https://radikalportal.no/2014/01/27/fyret-nynazisme-pa-internett/

     Forresten snodig at folk her i kommentarfeltet tilsynelatende har et voldsomt behov for å vende debatten bort fra det disse artiklene handler om; at Fyret er en naziside, til innvandring og andre temaer som strengt tatt ikke har mye med saken å gjøre.

     • AvatarBarfotes // 2014-01-29 kl 01:22 //

      At Fyret.nu har ensidige vinklinger er det lett å enes om. Men ifølge Fyret så var de de eneste som skrev om gruppevoldtekten i Østfold feks. Og å vise til at Mein Kampf idag selger godt i mange islamske land gjør vel ikke bloggen nynazistisk. Kommentarfeltene på Fyret framstår dog som «brune» og er fulle av konspirasjonsteorier. Men å sette stemplet «nazistisk» på selve bloggen blir for enkelt selv om nazister henviser til siden på facebook etc. Lars Gule er idag feks «hvitvasket» av offenligheten på tross av hans fortid, og det bør være mulig for debattanter fra motsatt fløy å delta i offenligheten så lenge det ikke oppfordres til kriminelle handlinger etc.

      Det er dog til å undres over at dere ikke skriver et ord om grupperingerer i Norge som oppfordrer til steining og drap av homofile og ved utroskap feks. Jeg finner iallefall ikke en eneste sak om det på Radikal Portal. Selv om disse yttringene framstår som mye mer eksplisitte i sitt hat så da kan man lure på hvor denne ensidigheten kommer fra? Hvor på Fyret.nu finner du feks så alvorlige oppfordringer og hat?

     • AvatarJoakim Moellersen // 2014-01-29 kl 01:56 //

      Enten har du ikke lest saken det refereres til eller så later du bare som om faktaene i den saken aldri har stått noen steder. Strålende omtale av en nazikonsert. Julehilsen fra et naziparti. Delinger av voldelige nazigruppers videoer der de angriper politi og forsvarsløse kvinner og menn og der Fyret løgnaktig skriver om at nazistene har blitt «angrepet av venstreekstreme på tross av at videoene ikke viser noe i den retning». Hyllest av Gyllent Daggry. Et nazipartis egen video av første mai-feiringa si hvor igjen totalt grunnløse påstander om «venstreekstremistiske steinkastere» kommer. Når alt dette er tatt i betraktning kommer gladsaker om at MeinKampf selger godt bare som en bekreftelse på at, joda, det er jo selvfølgelig en naziside vi snakker om.

      Enig i at vi kanskje burde hatt noe på reaksjonære og fascistoide islamister, men disse har heldigvis vist seg langt mindre farlige enn det rasistiske ytre høyre og det er nok også en av grunnene til vi har stårre fokus på Fyret & co.: https://radikalportal.no/2014/01/28/politisk-terror-i-norge-etter-1945/

     • AvatarBarfotes // 2014-01-29 kl 23:24 //

      Jeg er tilbøyelig til å være enig i at de sakene du nevner lukter «brunt». Men jeg mener dere ikke har noen dokumentasjon for å mene at de som står bak Fyret skulle være mer tilbøyelige til vold enn feks høyreekstreme islamister. Og da bør man for troverdighetens skyld la være å hevde det.

      Den samme troverdigheten krymper når det hevdes at det «er greit å gi noen juling fordi de kommer med nazistiske yttringer». Da vold aldri kan være en løsning.

     • AvatarJoakim Moellersen // 2014-01-30 kl 02:45 //

      Vold ligger i hjertet og sjela til fascismen og den ekstreme variant nazismen. Akkurat hvem som kommer til å utøve vold om det på ny vokser fram en nazistisk bevegelse i Norge er selvfølgelig umulig å si, men der slike bevegelser får lov til å slå rot, følger de opp med vold. Jeg lenker på til artikkelen om politisk terror i Norge etter 1945 og ut i far den bør det være svært klart hvor den største voldelige trusselen fra en politisk bevegelse i Norge kommer fra: https://radikalportal.no/2014/01/28/politisk-terror-i-norge-etter-1945/

      Det eksisterer utvilsomt et voldspotensial i fascistoid islamisme, men hvorfor det skulle brukes mot kampen mot fascisme forstår jeg virkelig ikke. Tar du en titt på historien i Norge (og resten av Norden for den saks skyld) er svaret på hvem som utgjør den største trusselen uansett veldig klart.

    • AvatarHårfagre Harald // 2014-01-31 kl 20:18 //

     Viktige poenger her fra «barfotes». Venstresiden burde egentlig se det som en av sine viktgste oppgaver å beskytte den norske arbeiderklassen mot arbeidsinnvandring, kvinner beskyttes mot voldtekter og norske barn beskyttes mot ran og innvandrervold. Venstresiden ser i stedet ut til å rendyrke sin rolle i dag ut i fra «identitetspolitikk», fremfor økonomisk interessekamp. SV har dermed blitt et parti for kvinner med høy utdanning som jobber i offentlig sektor, mens Rødt rendyrker sin rolle som fanebærer for filleproletariatet. Resultetet er at den etnisk norske arbeiderklassen proteststemmer FrP, som resulterer i mer makt til internasjonale kapitalister og globalister og utbytting av vanlige folk.

   • AvatarDominus 75 // 2014-01-30 kl 21:22 //

    Mennesker på flukt; Klart. Men da mener jeg jo også at flyktningemottakene burde bestå av kvinner og barn, i stedet for bare skjeggete menn, slik det er i dag. Av ca 6000 beboere på flyktningemottak er rundt 300 barn. Synes ikke flere enn meg at dette er rart?

  • Ein kan diskutere problema knytta til masseinnvandring på ein mer nøktern måte enn å ty til nazisidar og holocaustfornekting. 🙂

   • AvatarTigermamma // 2014-01-29 kl 19:21 //

    Kan man det? For i de fleste tilfeller vil kommentarer som setter lys på problemene med innvandring, bli slettet. I hvert fall i de store avisene, da snakker jeg selvfølgelig ikke om «Radikal Portal», som de fleste ikke hadde hørt om engang, før igår.

 5. Ikke det at jeg følger fyret.nu. Men dere raddiser har den uvanen at dere går etter mannen framfor ballen. Slik dere holder på, får folk steder som fyret følgere. Det er dere som virker usympatiske. Kan dere ikke heller snakke med de det gjelder å høre hvorfor de er så sinte?

  • AvatarJoakim Moellersen // 2014-01-28 kl 01:33 //

   Du har åpenbart ikke lest første artikkel i denne saken, Fyret – nynazisme på internett: https://radikalportal.no/2014/01/27/fyret-nynazisme-pa-internett/. Her gjøres det ganske klart hvilke type blogg vi snakker om. Problemet er bare at de anonyme menneskene kan gjemme seg og si at «vi er ikke nazister», men når det klargjøres at flere profilerte nynazister har band til Fyret blir ikke dette like enkelt. Ikke overraskende velger mange i kommentarfeltet å gjøre sitt ypperste for å vri fokus vekk fra dette over mot stråmenn de forsøker å klistre på Radikal Portal eller begynne å ta opp helt andre tema.

   Du kan jo selv prøve å snakke med noen som ikke vil gi seg til kjenne eller føre noen som helst slags debatt med mindre den foregår på deres egne sider, på deres egne premisser. Slik er Fyret og da er dialog klin umulig. Jeg kan godt stille til en offentlig debatt med disse folkene, men de har gjemt seg vekk i et og et halvt år og jeg tviler på at de kommer ut av skapet nå.

   • Jeg vet ærlig talt ikke så mye om fyret. Jeg har vært der og lest spesielt kommentarene under artiklene og funnet ut at det ikke var noe forum for meg. Jeg tenkte mer generelt at det er en tendens til heksejakt om noen har forbudte meninger. Det er mulig jeg er litt urettferdig nå, men slik noen holder på får jeg assosiasjoner til den spanske inkvisisjonens jakt på kjettere. Det er noe moralistisk og mørkemannsaktig over hele greia. Vanlige folk skal liksom tas for de de våger å si hva de mener. Slik bør det ikke være. Senest nå var det Hans Rotmo som gikk i baret. Han kom med noen bilder som ikke var så heldige og så var det ikke måte på hvordan han skulle boikottes og hva for en nazi han egentlig var. Det er mange som er urolige for innvandring uten at de nødvendigvis er dårlige mennsker som vil andre vondt. Jeg skjønner ikke hvorfor dere møter deres uro med anklager om umoral.

   • AvatarOrakelet // 2014-01-28 kl 19:01 //

    For meg er det heilt naturleg, men eg forstår no at for personar som allereie er offentlege frå før at det kan vere litt frustrerande å skulle måtte «debattere» med anonyme personar/nettsider.

    Det som kanskje irriterar Radikal portal ekstra er vel at Fyret i mange saker nok har rett. Men at dei gjerne set det litt på spissen. Overdriver litt, og brukar gjerne litt «for store» overskrifter. Men at kjernen i sakene stemmer, slik at ein ikkje kan ta dei på det. Og at ein då ser seg nødt til å gå på bakmennene i staden for innhaldet til nettsida.

    Problemet med Fyret er vel at det ikkje er ei «seriøs» nettavis drivne etter journalistiske prinsipp. Men det skal vel og Radikal portal på ein måte vere glad for. For om den hadde blitt drive «seriøst» så hadde den nok hatt enno meir slagkraft. Eit problem med Fyret er nok at ein del saker er henta frå svenske nettstadar som nødvendigvis ikkje er så pålitelege. Og at det å referere/kopiere direkte frå dei ikkje alltid blir heilt korrekt.

    Men eg meiner at Fyret har noko føre seg når det gjeld innanlandske saker. Der dei gjerne refererar frå lokalaviser i Norge. Og tar opp ting som riksmedia sannsynlegvis bevisst overser og «feiar under teppet».

    Og no til det eg eigentleg ville fram til i denne kommentaren. Eg synest faktisk at Fyret har gitt ei god begrunning for kvifor dei ønsker å vere anonyme. Dei skriv blandt anna dette på nettsida i eit nyare innlegg :

    «Vi som driver siden er alle i full jobb. Flere av oss er småbarnsforeldre. Fyret .nu er derfor noe vi gjør på fritiden og utgiftene til nettsiden dekker vi selv.
    Vi har derfor svært begrenset med tid. Vi ønsker ikke en masse fokus på oss selv. Vi ønsker fokus på det arbeidet vi gjør.
    Dagbladet artikkelen er også et glimrende bevis for oss at vi har valgt riktig. Hvis vi skulle ha drevet denne siden under fullt navn så hadde vi vært tvunget til å bruke all vår tid på journalister og bedrevitere som skulle «undersøke», «henge ut», «intervjue» og grave i eldgamle Facebook-tråder etter noe å bruke. Fritiden vår hadde i stedet for å skrive artikler, gått med til å dementere enn hel rekke med absurde og latterlige påstander mot oss som personer.»

    Dette kan eg godt forstå.

  • AvatarJan-Olaf K. Pettersen // 2014-01-31 kl 01:15 //

   Jeg har kommentert på fyret.nu i et forsøk på å gå etter ballen, ikke mannen. Men fikk beskjed om at det vi diskuterte var ikke ideologi, men hjernen min… Riktignok sto jeg fram som en med ett kommunistisk tankesett på første innlegg, å da var kanskje sjansene en del redusert i henhold til diskusjonen…

   Har for ordens skyld også vært kritisk til at hvis man ikke integrerer mennesker som kommer til landet, merk; ikke tar fra dem kulturen eller religionen, så må man være kritisk til å ta imot for mange. Vi må vise ansvar, men samtidig må vi bli flinkere til å ta vare på de som kommer til landet.

 6. AvatarRune Hansen // 2014-01-27 kl 17:36 //

  ..de er EU-motstandere så ikke så veldig exstreme er dem i forhold til folk flest

 7. Jeg ser ikke noen oppfordringer til vold her, men artikkelen er tvers igjennom uetterettelig og uærlig. Det eneste forfatteren(e) har bevist er at nevnte enkeltperson har jobbet aktivt med å spre Fyrets artikler via Facebook og at et par andre personer også har gjort tilsvarende. Overskrifta og ingressen i saken er veldig dårlig underbygget av selve teksten.

 8. AvatarIt Came from the Desert // 2014-01-28 kl 05:26 //

  Nå havner jeg sikkert under det private overvåkningsinitiativet til menneskene bak denne siden ved å skrive her, men ville bare minne dere om deres egen oppfordring til disse feltene, «Ta ballen – ikke spilleren».

  Selv hadde jeg aldri vært inne på fyret før i dag, men jeg bet meg merke i at siden minner litt om avpixlat, som fyller et behov som jo faktisk er skapt av deres politiske motpol som hysjer ned nettopp typen nyheter som blir presentert på fyret.

  Med en litt mer redelig journalistikk hos de dominerende mediene i Norge, ville behovet for Fyret ikke eksistert. Tenk litt over det.

  Kommentarfeltene til Fyret er en annen historie, der også jeg reagerte på deler av innholdet, men ulikt denne nettsiden så kobler jeg ikke et kommentarfelt opp mot en nyhet på den måten. Kommentarfeltet er lesernes perspektiv, ikke nyhetsformidlerens og bør derfor egentlig ikke gå inn under Vær varsom-plakaten til å begynne med.

  Også dette er en motreaksjon på måten kommentarfelter strupes og sminkes i de større mediene og med krav om fullt navn bare fordi det da blir mulig å oute personen og ikke meningen. Så dette kan i stor grad også knyttes opp mot hverandre.

  La meg gjenta deres egen oppfordring.

  «Ta ballen – ikke spilleren».

  …før jeg avslutter med å minne dere på at det å drive systematisk overvåkning og lage deres egne arkiver med «mapper» på personer med «avvikende meninger», i virkelighetens verden er politiarbeid og ikke noe privatpersoner skal sitte å drive med.

 9. Uten å være rassistisk eller nazisitisk eller hva dere nå enn vil kalle dette..
  Men jeg ser at det blir poengtert i Dagbladets artikkel at kun EN av sakene er feil, jeg har sett MANGE fler saker på fyret enn en sak.
  At siden er på kanten er det ikke tvil om, men dokumentasjonen for å fortelle hvem som står bak er dårlig. Jeg har facebook-kontakter som også har lagt opp forsidebilde og reklamert for fyret, jeg har selv delt noen av sakene dems.
  Jeg for min del er ikke rasistisk, men jeg mener dem som kommer må tilpasse seg norsk system og følge norske lover og regler, dette gjør at jeg vil poengtere og dele sakene fra nettsiden.
  Det det også skal legges vekt på, jeg har flere innvandrer-venner, og jeg har snakket med noen av dem hvordan det har vært der dem kommer fra, det som åpenbart viser seg er at det koster mye penger å komme til Norge, det er som regel dem som allerede `har` i det landet dem kommer fra som kommer.
  les SOM REGEL!! og det syns jeg i hvertfall blir helt feil, de som faktisk trenger hjelpen, som ikke har en dritt, de sitter stucket til dem blir drept, sulter i hjel eller på annen måte går bort.
  Mens dem som har penger, hus , og kanskje en god inntekt kan betale ungene sine / seg selv til Norge.

  • AvatarJoakim Moellersen // 2014-01-29 kl 00:16 //

   Siden jeg blir omtalt ganske tungt i artikkelen til Fyret hvor de angivelig svarer på oss og Dagbladet, «26 ganger nynazist», så kan vi bruke den som eksempel for å vise hvor systematisk Fyret lyver i sine artikler (skulle jeg gått gjennom alle artiklene ville jeg brukt ekstremt lang tid, men du burde skjønne penget etter bare denne ene):

   1) «Denne gangen er det den lille nettsiden Radikal Portal, helt ytterst på venstresiden», skriver de. Flere tilknyttet Radikal Portal anser seg ikke som en del av venstresida og det kommer greit fram av både «Om oss» på sida vår og hvem som skriver for oss at dette slettes ikke er noe ekslusivt venstresideprosjekt for de «helt ytterst på venstresiden» selv om de også er velkomne om de klarer å holde seg til våre retningslinjer. Jeg tviler på at så mange fra f.eks. MdG ville skrevet for Radikal Portal og vært med og jobbet for prosjektet om beskrivelsen stemte.

   2) i sjette avsnitt påstår fyretforfatterne at Dagbladet prøver å holde Fyret ansvarlig for nynazistiske terroraksjoner i Norge. Om de har lest artikkelen de omtaler (hvilket jeg må anta at de har) må de vite at dette slettes ikke er tilfelle. Det er jeg som snakker om dise aksjonene når jeg blir spurt om hvorfor vi velger å gå ut med denne informasjonen. Jeg gir disse eksemplene for å illustrere hva nazister er i stand til og hva de faktisk gjør selv når de er ganske små grupper. Dette er bevisst feilaktig framstilling av fakta fra Fyret.

   3) De påstår at de er unike fordi noen i redaksjonen deres har barn og jobb og det derfor er umulig for de å stå fram. Vel, slik er situasjonen for oss også, men av en eller annen grunn klarer vi å være ærlige med leserne våre om hvem vi er og hva vi vil.

   4) Fyret beskylder Radikal Portal for å «ha sugerøret langt nede i statskassa». Radikal Portal har ikke fått en krone i statsstøtte.

   Hele artikkelen baserer seg på stråmannsargumenter og besvarer aldri de faktiske bevisene på at Fyret er en naziside. Hvorfor drar de på nazikonserter og skriver strålende kritikker til jødehatende band? Hvorfor legger de ut Svenska Motståndsrörelsens og Den Nordiska Motståndsrörelsens egne videoer fra deres voldsaksjoner hvor de finner på historier om «angrep fra venstreekstremister» når videoen viser det motsatte? Hvorfor sender de julehilsner og andre videoer fra det nynazistiske Svenskarnas Parti? Av en eller annen grunn fant ikke Fyrets forfattere tid eller rom til å svare på slikespørsmål. Hvorfor ikke? Fant de det muligens vanskelig?

   I den andre artikkelen til Radikal Portal om Fyret (eller egentlig den første) kommer også løgnaktighet og uetterrettelighet fram, selv om det på ingen måte er artikkelens tema (leser du den bør for øvrig all tvil om siden er nazistisk eller ei forsvinne). Jeg ramser opp:

   1) Deres artikkel fra 12. februar 2013 hvor de feilsiterer Dagbladet og bevisst misforstår for så å latterliggjøre basert på sin egen bevisste misforståelse (eller muligens er det idioti, hva vet jeg).

   2) Påstanden tatt ut av lufta hvor noen afghanere sies å trolig ha «utgitt seg for å være kristne for å kunne si at de vil bli forfulgt om de blir sendt hjem til Afghanistan». Fri fantasi dette.

   3) Flaggsaken. Følg lenka til NRK-saken.

   4) Påstanden om at Frihetsrock var «i medvind». Realisten meldte om det motsatte og festivalen måtte tigge penger fordi det gikk så dårlig.

   5) Fyret skriver «Motstandsbevegelsen angrepet av venstreekstreme» på tross av at enge bilder viser at flere nazister bevæpnet med flaggstenger starter det hele ved å dundre løs på forsvarsløse folk, inkludert kvinner. Uten noe grunnlag påstås det også at de fiktive angriperne var venstreekstremister.

   6) Igjen påstår Fyret at en nazigruppeblir angrepet av «venstreekstreme». Denne gangen har de «videobevis» som viser at politiet bruker tåregass mot nazister som angriper lovens lange arm.

 10. AvatarOrakelet // 2014-01-28 kl 09:53 //

  Sidan Dagbladet ikkje hadde ope kommentarfelt på denne saka så får eg vel skrive her.

  Eg hadde høyrt om Fyret før, men ikkje sjekka det ut før Radikal portal tok opp denne sak i Dagbladet. Og slik vil eg tippe at det er for mange andre. Radikal portal har nok no gjennom Dagbladet gitt dei mykje gratisreklame.

  Det eg mislikar med Fyret er at dei i ein del saker heng ut folk med namn og bilde. Då opphevar ein seg på ein måte til dommar og det blir ein slags offentleg «gapestokk». Det er vel i ein del tilfeller at det kan rettferdiggjerast, men når ein driv på slik kan ein nok lett gjere feil. Og uthenging av diverse personar kan få alvorlege følgjer. Eg tenker då spesielt på «private hevnaksjonar», eller liknande, frå lesarar. Eg meiner spesielt at det er uheldig å henge ut folk som bur i Norge. Dei bør tenke seg litt betre om.

  «Ikke bare er Fyret en naziside om man ser på innholdet, bloggens bakmenn er folk fra ytterste høyre.»

  Her er eg nok ikkje heilt einig. Om innhaldet på Fyret kvalifiserar sida til å vere ei naziside så er vel Radikal portal her med på å ufarleggjere nazismen. Det har vel gjerne blitt slik at «venstresida» har misbrukt orda «rasisme», «nasjonalisme», «høgreekstremisme» o.l. så lenge at ein berre har ordet «nazisme» igjen å bruke. Dei andre orda har liksom mista si kraft og blitt utvatna på grunn av stort misbruk i media.

  Om ein vil vite kva som har skjedd i ei «innvandrarsak» i Sverige så er det nok størst sjanse for at ein kjem nærmast sanninga på nettsida Avpixlat. Nettsida som avisa Expressen no omtalar som «hatsajten Avpixlat». Eg meiner ikkje at Fyret har like høg kvalitet som Avpixlat, men det blir no eit slags norsk motstykke. Kanskje litt meir rufsete i kantane. Men med litt forbetring kan det nok bli ei viktig informasjonskjelde i slike saker. Det verkar no som om dei ofte har litt «inside information». I alle fall informasjon som sjeldan norske nettaviser tar med. Og det er vel nettopp norsk media si handtering av diverse «innvandrarsaker» som gjer Fyret aktuell og som har gitt dei grunnlaget for framveksten.

  Då eg skulle inn på «nazisida» Fyret så blei eg vel mest overraska over at dei formulerte seg såpass bra. Eg hadde no førestilt meg at «nazistar» skulle ha lav utdanning og vere dårlege i norsk. («No offence». Det er mogleg at det er berre er ei stereotypisering. Men det kan no og vere eit signal på at det ikkje er nazistar som skriv innlegga på sida. Har dykk tenkt på det, Radikal portal?) Eg trur at Radikal portal irriterar seg over at Fyret har blitt såpass populær og prøver å ramme nettsida ved å knytte den til nazisme. Eg vil og tru at Radikal portal irriterar seg litt over at Fyret er så lite nazistisk. Det ville nok vore mykje enklare om nettsida hadde hatt ein klar nazistisk profil.

  I Sverige er det nok eit heilt anna debattklima enn i Norge. Og der kan ein nok snakke om nazistiske grupper. Grunnen til at nazismen har «slått rot» i Sverige trur eg er den store innvandringa kombinert med den påfallande mangelen og viljen til innvandringsdebatt i svenske medier. Det virkar å råde ei ekstrem «politisk korrektheit» i desse spørsmåla hos dei fleste svenske medier og politikarar. Då blir det nok ein slags «trykk-kokar», der eitt av resultata har blitt nazisme.

 11. AvatarTigermamma // 2014-01-28 kl 20:17 //

  Heisann. Jeg lurte litt på om dere kunne klargjøre hva som er forskjellen i at dere henger ut de dere tror står bak fyret med fullt navn, og å henge ut dømte voldtektsmenn og pedofile med fullt navn, som de gjør i Fyret? Gjør ikke dere her det dere beskylder andre for å gjøre?
  Dere har sannsynligvis klart å skaffe Fyret flere lesere på en dag enn vi andre har klart ved å dele artiklene derfra, så takk skal dere ha 🙂 Hvem trenger vel allierte med fiender som dere? 🙂

  • AvatarJoakim Moellersen // 2014-01-29 kl 00:09 //

   Når man er med i redaksjonen til Fyret har man meldt seg selv inn i den offentlige debatten. Da må man tåle å faktisk være en del av den ved å stå får det man mener og være åpen med det.

   • AvatarTigermamma // 2014-01-29 kl 00:27 //

    De dere har navngitt, benekter at de har noe med Fyret å gjøre. Hva mener du bør være en passende straff for at menneskene bak Fyret bruker ytringsfriheten sin?

    Flere av skribentene til Fyret er småbarnsforeldre.
    Når man har barn er man ansvarlige for deres sikkerhet også, og da er det rett og slett uansvarlig å stå frem med fullt navn dersom man ikke er pk til fingertuppene.

    • AvatarJoakim Moellersen // 2014-01-29 kl 01:32 //

     Jeg er ikke interessert i å straffe de som står bak Fyret. Vel, mulig de har gjort seg skyldig i ærekrenkelse, brutt rasismeparagrafen eller lignende, men det får folk som kan om sånt ta seg av. De får nøye seg med å bli framstilt som de feige og løgnaktige folkene de oppfører seg som.

     • AvatarTigermamma // 2014-01-29 kl 02:23 //

      Mens de kriminelle som Fyret henger ut med navn, som har voldtatt barn, har krav på sin anonymitet? Aha, jeg skjønner. Det er forskjell på folk 🙂

     • AvatarJoakim Moellersen // 2014-01-30 kl 03:00 //

      Slapp av litt da! Noen har faktisk ikke muligheten til å henge i kommentarfelt hele tiden.

      I artikkelen jeg lenker til inkluderes ikke juling som politisk terror. I så fall måtte forfatteren skrevet hundrevis av sider. Militante antifascisters forhold til vold og deres aksjonsformer drøftes faktisk. Du kan jo prøve å lese artikkelen i stedet for å kommentere den uten å vite noe om den, så slipper du å stille dumme spørsmål.

      Den politiske volden som venstresida har stått bak etter 2. verdenskrig har gått ut på å gi juling til voldelige nazister som har drevet med terrorisme og deres nærmeste venner. De har ikke gitt juling til barn, så din bekymring over barnas sikkerhet er basert på fri fantasi.

      Den eneste som har påstått at «anonymiteten til kriminelle er viktigere enn anonymiteten til journalister» er du og du er dermed den eneste som kan besvare det spørsmålet.

      Dette med at noen skulle ha krav på anonymitet er det bare du som har skrevet om såvidt jeg kan se og er dermed ingenting annet enn en avsporing fra din side. Har du lyst til å stille meg et spørsmål må du gjerne gjøre det, men det er fint om du kan holde deg til artikkelens og diskusjonens tema. Også fint om du kan slutte med å prøve å tillegge meg meninger.

     • AvatarTigermamma // 2014-01-30 kl 20:17 //

      Synes du det er greit å bruke vold, så lenge man står på det du mener er den rette siden? Og er det kun «politisk vold» hvis det er «slemmingene» som er utøver den?

     • AvatarJoakim Moellersen // 2014-01-30 kl 23:21 //

      Nok en desperat avsporing.

     • AvatarJoakim Moellersen // 2014-01-30 kl 23:29 //

      Jeg vil at norske lover skal skrives slik at Blitz kan gjøre akkurat som de vil og resten av samfunnet må adlyde de i ett og alt. Du har avslørt meg!

     • AvatarTigermamma // 2014-01-30 kl 23:33 //

      Morsomt… Hvorfor svarer du ikke, du vil vel ikke at noen skal legge ord i munnen din i ettertid, og si at du ikke tar avstand fra vold? Det er lett «Jeg syns ikke det er greit at Blitz benytter seg av vold».

     • AvatarTigermamma // 2014-01-29 kl 19:23 //

      Hvorfor forsvant du? Har du ikke ett svar på hvorfor anonymiteten til kriminelle er viktigere enn anonymiteten til journalister?

    • AvatarJoakim Moellersen // 2014-01-29 kl 01:39 //

     Hvis du lurer på hvem som står bak voldsaksjoner i Norge og hvor disse står politisk kan du jo ta en titt på denne: https://radikalportal.no/2014/01/28/politisk-terror-i-norge-etter-1945/

     • AvatarTigermamma // 2014-01-29 kl 13:01 //

      Der står det vel også om gutta fra Blitz, som gikk berserk på ett julebord i fjor? Eller mener du at vold er greit, så lenge det er kompisene dine som står bak?

 12. Om det var djevelen selv som sto bak nettstedet hadde jeg alltid sjekket kildene.. Det er vel hele poenget her.

  Det er en viktig forskjell mellom Jesus og Sokrates, nemlig at det spiller ingen rolle om Sokrates var ekte eller ikke; hans ideèr vil leve til evig tid. Om Jesus var ekte derimot betyr alt for hans følgesvenner.

  Elementært.

  • AvatarTigermamma // 2014-01-28 kl 21:40 //

   Har du funnet noen da, der kildene ikke holder mål?

   • AvatarJoakim Moellersen // 2014-01-29 kl 01:37 //

    Siden det ikke virker som om du har tatt deg bryet med å lese så mye av kommentarfeltet limer jeg inn denne fra en annen plass på siden. Det bør være svar nok på spørsmålet ditt.

    Siden jeg blir omtalt ganske tungt i artikkelen til Fyret hvor de angivelig svarer på oss og Dagbladet, «26 ganger nynazist», så kan vi bruke den som eksempel for å vise hvor systematisk Fyret lyver i sine artikler (skulle jeg gått gjennom alle artiklene ville jeg brukt ekstremt lang tid, men du burde skjønne penget etter bare denne ene):

    1) «Denne gangen er det den lille nettsiden Radikal Portal, helt ytterst på venstresiden», skriver de. Flere tilknyttet Radikal Portal anser seg ikke som en del av venstresida og det kommer greit fram av både «Om oss» på sida vår og hvem som skriver for oss at dette slettes ikke er noe ekslusivt venstresideprosjekt for de «helt ytterst på venstresiden» selv om de også er velkomne om de klarer å holde seg til våre retningslinjer. Jeg tviler på at så mange fra f.eks. MdG ville skrevet for Radikal Portal og vært med og jobbet for prosjektet om beskrivelsen stemte.

    2) i sjette avsnitt påstår fyretforfatterne at Dagbladet prøver å holde Fyret ansvarlig for nynazistiske terroraksjoner i Norge. Om de har lest artikkelen de omtaler (hvilket jeg må anta at de har) må de vite at dette slettes ikke er tilfelle. Det er jeg som snakker om dise aksjonene når jeg blir spurt om hvorfor vi velger å gå ut med denne informasjonen. Jeg gir disse eksemplene for å illustrere hva nazister er i stand til og hva de faktisk gjør selv når de er ganske små grupper. Dette er bevisst feilaktig framstilling av fakta fra Fyret.

    3) De påstår at de er unike fordi noen i redaksjonen deres har barn og jobb og det derfor er umulig for de å stå fram. Vel, slik er situasjonen for oss også, men av en eller annen grunn klarer vi å være ærlige med leserne våre om hvem vi er og hva vi vil.

    4) Fyret beskylder Radikal Portal for å «ha sugerøret langt nede i statskassa». Radikal Portal har ikke fått en krone i statsstøtte.

    Hele artikkelen baserer seg på stråmannsargumenter og besvarer aldri de faktiske bevisene på at Fyret er en naziside. Hvorfor drar de på nazikonserter og skriver strålende kritikker til jødehatende band? Hvorfor legger de ut Svenska Motståndsrörelsens og Den Nordiska Motståndsrörelsens egne videoer fra deres voldsaksjoner hvor de finner på historier om «angrep fra venstreekstremister» når videoen viser det motsatte? Hvorfor sender de julehilsner og andre videoer fra det nynazistiske Svenskarnas Parti? Av en eller annen grunn fant ikke Fyrets forfattere tid eller rom til å svare på slikespørsmål. Hvorfor ikke? Fant de det muligens vanskelig?

    I den andre artikkelen til Radikal Portal om Fyret (eller egentlig den første) kommer også løgnaktighet og uetterrettelighet fram, selv om det på ingen måte er artikkelens tema (leser du den bør for øvrig all tvil om siden er nazistisk eller ei forsvinne). Jeg ramser opp:

    1) Deres artikkel fra 12. februar 2013 hvor de feilsiterer Dagbladet og bevisst misforstår for så å latterliggjøre basert på sin egen bevisste misforståelse (eller muligens er det idioti, hva vet jeg).

    2) Påstanden tatt ut av lufta hvor noen afghanere sies å trolig ha «utgitt seg for å være kristne for å kunne si at de vil bli forfulgt om de blir sendt hjem til Afghanistan». Fri fantasi dette.

    3) Flaggsaken. Følg lenka til NRK-saken.

    4) Påstanden om at Frihetsrock var «i medvind». Realisten meldte om det motsatte og festivalen måtte tigge penger fordi det gikk så dårlig.

    5) Fyret skriver «Motstandsbevegelsen angrepet av venstreekstreme» på tross av at enge bilder viser at flere nazister bevæpnet med flaggstenger starter det hele ved å dundre løs på forsvarsløse folk, inkludert kvinner. Uten noe grunnlag påstås det også at de fiktive angriperne var venstreekstremister.

    6) Igjen påstår Fyret at en nazigruppeblir angrepet av «venstreekstreme». Denne gangen har de «videobevis» som viser at politiet bruker tåregass mot nazister som angriper lovens lange arm.

    • AvatarTigermamma // 2014-01-29 kl 12:59 //

     Du mener kommentarfeltet som består av «hele» 36 kommentarer? Hehehehe, jo jeg har lest det. Det tok ikke lang tid 🙂

     • AvatarJoakim Moellersen // 2014-01-30 kl 03:23 //

      Likevel fikk du altså ikke med deg at Fyret er notoriske løgnere. Snodig!

      For øvrig underlig at du ikke finner det verdt å kommentere noen av disse løgnene Fyret har framsatt.

      For å være litt mer konkret med tanke på din forespørsel til BigNorse om kilder skal du få et lite eksempel av meg. I følgende artikkel påstår Fyret at sjefen for statsdumaens utenrikskomité «advarer mot kulturmarxisme i vest». «Aleksej Pusjkov peker blant annet på hvordan europeiske ledere har forsøkt å påtvinge land i det gamle Øst-Europa ulike typer av kulturmarxistiske eksperiment», skriver Fyret. Nederst i saken ser man at «kilden» til denne saken er Fria Tider. Går man inn på Fria Tiders sak finner man ut at det ikke er snakk om noe annet enn en oversettelse av den svenske nettavisas sak. Fria Tider har imidlertid oppgitt en kilde, News of Europe. Leser man denne ser man at russeren slettes ikke har sagt noe om kulturmarxisme, bare at han ikke liker at Vesten visstnok presser sine levesett på andre land. Begrepet kulturmarxisme baserer seg på absurde konspirasjonsteorier den høyreekstreme terroristen og massemorderen Anders Behring Breivik tror på og gjorde berømte i Norge. Fyret (og Fria Tider) har av en eller annen grunn en trang til å klistre dette facsistbegrepet til den russiske politikeren uten at han noensinne har tatt det i sin munn. Det er et eksempel på hvor Fyrets sympatier ligger og det er også et eksempel på at de har oppgitt en kilde for å framstå etterrettelig, men at artikkelens innhold var fullt av løgn uansett og at kilden ikke holdt mål eller ikke samsvarte med hva Fyret bestemte seg for å skrive.

     • AvatarTigermamma // 2014-01-30 kl 20:14 //

      Du er flink til å lete med lupe etter ting du kan ta Fyret på, det skal du ha for. Omtrent på samme måte som artikkelen vi kommenterer på er laget. Du baserer dine «bevis» på rykter, indisier og ting du mener at du «vet». Dere har hengt ut tre navngitte personer, uten å vite sikkert at disse står bak Fyret. (Noe jeg regner med at dere kommer til å bli anmeldt for ganske snart). Har dere mange hackere som jobber hos dere, siden dere kan peke ut disse og være så skråsikre? Dere har sikkert ikke noe problem med å hacke meg, da- og finne ut hvem som skjuler seg bak «Fortsatt Tigermamma». Hvem er jeg?

     • AvatarAnders Daleng Haukedal // 2014-01-30 kl 21:55 //

      Tja, en anmeldelse vil også påkreve en offentliggjøring av menneskene bak fyret.. Da jeg tviler sterkt på at det foreligger tilstrekkelig grunn til å holde saken for en lukket rett.

      Så hvorfor ikke, alt i alt så ville jeg sett fram til en åpen rettsak med fyret, ta gjerne med fria tider og et par andre sider i samme slengen.

     • AvatarTigermamma // 2014-01-30 kl 22:13 //

      Det er selvfølgelig de tre navngitte som må saksøke. Dersom det ikke er de som står bak Fyret, vil jeg tro de har en meget god sak.

     • AvatarAnders Daleng Haukedal // 2014-01-31 kl 01:07 //

      Tja.. Jeg kan nå for min egen del svare ærlig på at om jeg hadde blitt hengt ut som bakmann bak en nynazistisk side i en av landets største aviser, så hadde jeg levert anmeldelse samme dag, senest påfølgende.

      For om jeg ikke hadde vært involvert burde det jo være i min interresse og få det bevist, ikke sant?

      Så hvorfor så stille fra de navngitte?

     • AvatarTigermamma // 2014-01-31 kl 01:10 //

      Hva vet du om de har gjort det allerede? Jeg vet at ihvertfall en av de har gått offentlig ut og sagt at han ikke har noe med Fyret å gjøre

     • AvatarAnders Daleng Haukedal // 2014-01-31 kl 01:17 //

      Nei, jeg vil nok anta at om dagbladet var blitt politianmeldt så hadde nok andre medier omtalt det meget raskt..
      Det pleier nå og være sånn i andre saker hvor det har skjedd i Norge, så forskjellen til denne ser jeg ikke, gjør du?

     • AvatarTigermamma // 2014-01-31 kl 01:27 //

      Nå var det vel ingen som ble hengt ut med navn i Dagbladet, jeg tenkte mer på de to artiklene som er skrevet her, på Radikal Portal. Dagbladet har helgardert seg ved å ansette en fyr til å snoke på folks facebook.profiler, mens de selv ikke har hengt ut noen med navn. De har blurret ut alle navn på skjermdumpene. I motsetning til her, der de slenger ut beskyldninger i hytt og pine. Blir spennende å følge med fremover, om Joakim Møllersen er like sensasjonskåt hvis det viser seg at personene de har hengt ut, ikke har noe med Fyret å gjøre.

     • AvatarAnders Daleng Haukedal // 2014-01-31 kl 01:30 //

      Og hvis det viser seg at de nevnte personene har noe med fyret og gjøre, hva da?

      At fyret er driftet av nynazister er åpenlyst, spørsmålet er om det er rette nynazister som er navngitt, jeg ville sagt at sannsynligheten er stor. Om det i så fall ikke skulle stemme, så burde det jo foreligge en eventuell anmeldelse ganske snart, eller hva?

     • AvatarTigermamma // 2014-01-31 kl 10:20 //

      Menneskene bak Fyret har de samme rettighetene som deg og meg når det gjelder å ytre seg anonymt på nett. Å henge ut folk med fullt navn, uansett om de står bak eller ei- er en ondskapsfull handling. De ønsker vel at de skal henges ut på arbeidsplassen og i nærmiljøet. Dette er en indirekte oppfordring til vold, noe jeg tror de fleste skjønner. Motbydelig

     • Overvåking av ekstrrem-høyre er en svært viktig ssamfunnsoppgave.

      Ser vi historisk på den ekstreme politiske volden som har vært i Norge i moderne tid – har alt blitt utført av høyreekstreme, fra Hadelandsdrapene til barnemorderen den 22. juli 2011. Venstresiden har ikke engang hatt typen Arne Mydal som reiser rundt med balltre for å jule opp hva som ble oppfattet som avvikere.

      Jeg vil takke RadikalPortal for at de overvåker og «outer» dette miljøet. Å la disse mørke kreftene drive sin skulte propaganda i fred er historieløst

     • AvatarTigermamma // 2014-01-31 kl 12:28 //

      Hva er forskjellen på en som stemmer høyre og en som er høyreekstrem? Er det ulovlig å være noen av delene? Radikal Portal har ingen makt overhodet, men det er søtt at du tror de har det.

     • Tok du poenget? NOPE. Men, derimot opplever jeg at du prøver å tvinge inn din egen agenda.

      Min kommentar går på samfunns ødeleggende krefter fra ekstrem-høyre. Og her var det mange som ikke var nevnt, som feks:
      – Erik Blücher
      – Boot Boys
      – Tore Tvedt m.fl.

      Det norske samfunnet har vist en unnfallenhet overfor disse svært negative kreftene/miljøene – dessverre. Noe 22. juli tydelig viser. At dette såkalte «fyrtårnet» opererer med hemmelig redaksjon – taler sitt tydelige språk. Og det viser at slikt må gås etter i sømmene.

      Gjennom historien til det høyreekstreme miljøet her i landet – burde Norge ha lært en lekse. Alle disse «åpne» ekstreme miljøene trenger kanaler/»brobyggere» og inspirasjon som link over til, og som kan «lede», til deres enda mer ekstreme standpunkter. Det så vi på barnemorderen. Han kom ikke dit helt av seg selv. Det var en masse påvirkning fra sånne siter underveis som førte til barnemorderens etisk/moralske degenerering.

      Dette såkalte «fyrtårnet» fungerer åpenbart slik. De som ikke klarer å stå fram med den giften de sprer – må og bør selvfølgelig outes.

      Det er i åpent lende kampen skal stå – ikke i det skjulte

     • AvatarTigermamma // 2014-01-31 kl 13:19 //

      Herregud, de har små barn de har ansvaret for, du skjønner vel da at de ikke ønsker å få blitzere og muslimer på døra??? Det har skjedd flere ganger i Sverige, at de som er kritiske til innvandring blir utsatt for hets. Siste jeg leste om var en tidligere SD-er som fikk en bombe kastet inn i brevsprekken, to meter fra der datteren hans lå og sov. Men det viktigste er vel at disse fæle menneskene med «feil» meninger får sitt pass påskrevet, ikke sant? Gjør ikke noe at barna deres går med i dragsuget, de har jo tross alt vært så dumme at de har foreldre som ikke er pk… Hvis du tenker deg om ett øyeblikk forstår du hvorfor disse menneskene velger å være anonyme.

     • Hvem av oss som ikke svarer på/ tar tak i hva – er vel ganske tydelig. Og hvem som bare er interessert i sin egen agenda – er vel også ganske så tydelig.

      Ja, jeg forstår veldig godt at de misliker å bli outet. For den type hat propaganda – trives best i det skjulte. Og der bør den ikke forbli. Så, takk igjen til RadikalPortal og Dagbladet som har vist oss disse mørke skamplettene av det politiske Norge- de trenger stor TAKK & honnør. Det har historien rundt/etter barnemorderen vist.

      Det er denne type ekstrem-høyre som er det største trusselbilde vi har i Norge i dag.

     • AvatarTigermamma // 2014-01-31 kl 13:22 //

      … og du svarte meg ikke, forresten. Synes du det er greit å bruke vold, så lenge det er mot høyreekstreme?

     • AvatarTigermamma // 2014-01-31 kl 12:30 //

      Jeg spør deg også jeg- syns du det er greit å bruke vold, så lenge det er mot høyreekstreme?

     • AvatarAnders Daleng Haukedal // 2014-01-31 kl 16:41 //

      Menneskene bak fyret har ingen «rett» til å utrykke seg anonymt, på samme måte som du og jeg ikke har det. Vi kan velge og gjøre det, på samme måte som noen kan velge å forsøke og finne ut av hvem det er som er anonym. Det er heller ingen rett til å fortsatt være anonym om noen skulle finne ut hvem du er.

      At man står for holdninger man ikke vil at skal komme ut er helt og holdent ditt(de bak fyret) sitt problem. Man kan ikke forvente at noen ytringer/holdninger skal gå upåmerket hen, om de er motbydelige, eller helt akseptable. Da det er helt opp til den enkelte person og gjøre seg opp sin mening om, som i dette tilfellet.

      Så om man har problemer med at folk reagerer på holdningene sine, så skal jeg gi ett tips som fungerer ganske så greit.

      Om du mener noe som du vet at folk ikke liker…. Hold kjeft, eller ta konsekvensene.

      (og nei, jeg tar avstand fra vold, jeg snakker om verbale motsetninger)

     • AvatarTigermamma // 2014-01-31 kl 19:19 //

      Nei, vet du hva! Jeg har like mye rett til å være anonym som du har det, selv om du er uenig med meg! Må jeg forklare deg hva ytringsfrihet betyr? Det betyr at ALLE har lov til å ytre seg, selv om du er dønn uenig med de.

     • AvatarAnders Daleng Haukedal // 2014-01-31 kl 19:26 //

      Ytringsfriheten i Norge har ingenting med anonymitet og gjøre.
      Du har all rett til og ytre deg i Norge, det har jeg heller ikke nektet deg, eller de bak fyret.

      Men om jeg nå vet hva du heter, så har du ingen rett til å nekte meg å offentliggjøre det. Det innskrenker ikke din ytringsfrihet, men det kan nok få deg til å måtte svare for yrtringene, ja.

      Men det er to så forskjellige ting at «Nei, vet du hva!»

     • AvatarTigermamma // 2014-01-31 kl 20:14 //

      Dersom man uttaler seg anonymt, og ikke bryter norsk lov, så har man all rett til å være anonym, jo. Å henge ut folk med fullt navn fordi man «tror» at de er høyreekstreme, hører ikke hjemme noen plass. Det er rett og slett en motbydelig måte å få folk til å holde kjeft på. «Skift mening, eller så henger vi deg ut med fullt navn». Vet du hva det sier meg? At dere er tomme for argumenter og begynner å bli desperate. Folk begynner å våkne opp, skjønner du. Før du vet ordet av det er det DU som er en del av mindretallet, du får håpe at «vi» på den motsatte siden er greiere med dere enn dere er med oss når den dagen kommer.

     • AvatarAnders Daleng Haukedal // 2014-01-31 kl 21:33 //

      Herre…. Det går virkelig ikke inn gjør det? La oss ta Disqus, det finnes ikke noe i norsk lov som dekker anonymiteten her. Anonymiteten du tror du har «rett» på er gitt til deg igjennom en EULA osv. (altså en avtale med deg og tjenesteleverandøren)

      Det er ikke beskyttet av norsk lov, ergo har du ikke _rett_ på anonymitet i det heletatt..

      Om du da begår lovbrudd under den anonymiteten, kan ved norsk lov påtalemyndighetene begjære at Disqus oppgir hvem du er. Ergo, lov trumfer privatavtaler.

      Så.. Det siste argumentet ditt, når «dere» kommer til makta.

      Beklager, men høyrekstreme som klarer og mobilisere maks 15. personer ser jeg på som en vits, og jeg er ikke det minste bekymret for at noen av de idiotene får noe som helst makt.

     • AvatarTigermamma // 2014-01-31 kl 21:40 //

      «Etter Personvernkommisjonens oppfatning er retten til å ytre seg anonymt
      både en personvernrettighet og en rettighet knyttet til ytringsfrihet,
      og derfor særdeles viktig å bevare.»

      Her kan du lese hele, hvis du gidder da.

      http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/nouer/2009/nou-2009-1/14/3/8.html?id=542174

     • AvatarTigermamma // 2014-01-31 kl 21:41 //

      I rest my motherf*cking case

     • AvatarAnders Daleng Haukedal // 2014-01-31 kl 22:03 //

      Så flott at du interesserer deg for personvernkommisjonens arbeid.

      Men, den rapporten viktig som den er, er langt fra lovgivende.

      Det er en utredning, på prinsipielle grunnlag. Den gir heller ikke tilfeller som dette _rett_ på anonymitet. Dog understreker den at anonymitet er viktig i mange tilfeller, også viktig i forhold til personvern.

      Den understreker faktisk at i tilfeller med strafferettslige/sivilrettslige utfall, så skal identiteten utleveres påtalemakten. (som jeg sa tidligere)

      «Etter Personvernkommisjonens
      oppfatning er retten til å ytre seg anonymt både en personvernrettighet
      og en rettighet knyttet til ytringsfrihet, og derfor særdeles viktig å
      bevare. Samtidig er det ingen tvil om at retten til å være anonym også
      utfordrer personvernet, blant annet ved at ærekrenkelser og brudd på
      privatlivets fred spres anonymt på Internett.

      Som vi tidligere har nevnt, er det uklart i hvilken grad det særlige
      redaktøransvaret gjelder for andre media enn trykt skrift og
      kringkasting. Personvernkommisjonen mener at det er viktig for
      personvern i mediene at den omtalte til enhver tid har et ansvarssubjekt
      som kan kontaktes for å få løst personvernkrenkelser i minnelighet,
      eller som kan gjøre strafferettslig eller sivilrettslig ansvarlig dersom
      krenkelsen ikke kan løses på annen måte.»

     • AvatarTigermamma // 2014-01-31 kl 22:09 //

      I så fall anbefaler jeg deg at du anmelder alle kommentarer du ser som du mener strider mot norsk lov, av anonyme debattanter. Se hvor langt du kommer med det. Dere må bare forstå at ytringsfriheten ikke bare er for dere, den er for alle. Nå ønsker jeg deg en god kveld, for å diskutere med deg er omtrent som å diskutere med veggen. Nei, forresten- det tar jeg tilbake. En vegg har bedre argumenter 😀

     • AvatarAnders Daleng Haukedal // 2014-01-31 kl 22:11 //

      Joda takk for det, neste gang.. Ikke link til stortingsdokumenter når du ikke skjønner hva det er, det er bare pinlig egentlig.

      Faktisk mer enn eventyret om når høyreekstreme kommer til makten 🙂

     • AvatarTigermamma // 2014-01-31 kl 22:18 //

      Den som lever, får se. Og det er ikke snakk om høyreekstreme, det er snakk om helt vanlige mennesker som ikke ønsker at barna deres skal vokse opp i Norgistan. Du som har barn burde absolutt se trusselen, synd du ikke tenker mer på hva slags verden de overtar når du er borte. Jeg tenker MYE på det, hva slags verden jeg ønsker at mine barn skal vokse opp i. Og jeg er ikke høyreekstrem 🙂

     • Avatar$6100227 // 2014-01-31 kl 19:48 //

      Jeg tror nok deler av denne venstresiden er villig til å både bruke vold, å bryte loven, sålenge de kan «ta» andre for såkålte høyreorienterte meninger. Norge har nok fått sin avart av svenske expo.

     • AvatarJoakim Moellersen // 2014-01-30 kl 23:14 //

      Så du har ingenting å si til kildefusket? Hvorfor er jeg ikke overrasket?

      Jeg tror ikke det er så mange som bryr seg om hvem du er.

     • AvatarTigermamma // 2014-01-30 kl 23:28 //

      Poenget mitt, som du glatt overser- er at det ikke er mulig for dere å vite med sikkerhet hvem som står bak Fyret, med mindre dere har hacket de. Dermed regner jeg med at dere klarer å hacke meg også?

    • AvatarKjetter-Petter // 2014-01-31 kl 20:11 //

     «2) i sjette avsnitt påstår fyretforfatterne at Dagbladet prøver å holde
     Fyret ansvarlig for nynazistiske terroraksjoner i Norge. Om de har lest
     artikkelen de omtaler (hvilket jeg må anta at de har) må de vite at
     dette slettes ikke er tilfelle.»

     Nei, men det insinueres en sammenheng, og det er nok. Poenget er å skremme publikum bort fra sannheten om innvandrervold.

   • Om jeg så hadde eller ikke så var ikke det poenget.

 13. AvatarBjørn Rasmussen // 2014-01-28 kl 22:28 //

  Blir Dagbladet, VG, Afteposten aviser som støtter raisme hvis noen har mange innlegg på deres debattsider? Hvis noen antiraister profilerer voldsbruk mot meningsmotstandre blir da hele miljøet voldsforherligende?

2 Trackbacks & Pingbacks

 1. Kjent norsk nazist deltok i svensk nazimarsj | researchkollektivet
 2. Høyreekstreme med nytt avisprosjekt | researchkollektivet

Kommentarfeltet er lukket.