Hvorfor boikotter vi staten Israel?

Foto: Flickr Creative Commons, Hembo Pagi

1. februar 2014 skulle den Spellemannsnominerte musikeren og låtskriveren Pål Moddi Knutsen spilt konsert i Tel Aviv i Israel. Han avlyser nå konserten etter å ha gjort seg kjent med forholdene i landet.

Øyvind Sagedal
Om Øyvind Sagedal (2 artikler)
Øyvind Sagedal er nestleder i Palestinakomiteen i Norge (www.palestinakomiteen.no) og leder av Palestinakomiteen Oppland. Han var leder av Palestinakomiteen i perioden 2004-2008.

I møte med situasjonen i Israel så ser jeg at kunsten ikke strekker til. Kunst er ikke nok. Derfor velger jeg å avlyse konserten og la det være standpunktet mitt”.

Moddi er ikke alene om å ta et slikt standpunkt. Den internasjonale boikottbevegelsen vokser. Daglig kommer det meldinger om nye boikottvedtak; fra mange europeiske land, fra Amerika og fra Sør-Afrika.

Moddis avlysning har fått motbør av dem som mener at boikott krenker den akademiske og kulturelle friheten. Sannheten er at alle israelske universiteter er involvert i okkupasjonen, og flere israelske opposisjonelle støtter en boikott av Israel.  Palestinakomiteen i Norge vil ikke bryte noen dialog. Boikotten retter seg ikke mot enkeltpersoner, men mot representanter for nasjonale israelske institusjoner. Vi boikotter også israelske varer og varer som er produsert i israelske bosettinger og industrisoner, og vi mener at selskap og fondsforvaltere må trekke investeringer fra selskap som bidrar til alvorlige normbrudd i de okkuperte palestinske områdene.

Hvorfor boikotter vi?

10 år har gått siden dommen i den internasjonale domstolen (International Court of Justice – ICJ) slo fast at Muren som er bygget okkupert område, strider mot folkeretten. Den omslynger en rekke av de israelske bosettingene og mange av Vestbreddens vannkilder som blir utilgjengelige for palestinerne. 9,4 prosent av Vestbredden isoleres og flere tusen palestinere blir fanget i den såkalte «som-sonen» på vestsiden av Muren. Et stort antall landsbyer mister tilgangen til jorda si, og palestinsk ferdsel og utvikling hindres. Israel har ensidig annektert Øst-Jerusalem og Golanhøydene og holder nå i realiteten på å annektere store deler av Vestbredden ved hjelp av Muren.

I 2004 vurderte ICJ også lovmessigheten av Israels bosettinger på Vestbredden og Øst-Jerusalem, og konkluderte med at disse er bygget i strid med folkeretten. Israel tiltrådte Den fjerde Genèvekonvensjonene uten reservasjoner i 1951 og har med dette ansvar for ikke å flytte sin egen sivilbefolkning inn i okkuperte områder. Det finnes også en rekke resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd som fastslår at bosettingene er ulovlige. Dessuten er okkupasjonen i seg selv ulovlig, noe som også gjelder blokaden av Gaza.

66 år etter at Staten Israel ble etablert hovedsakelig på land etnisk renset for sine palestinske eiere, utgjør palestinerne verdens største flyktninggruppe; de fleste statsløse.  UNRWA har registrert 5 millioner palestinske flyktninger spredt over 58 leire i Midtøsten. På verdensbasis ligger tallet på ca. 8 millioner. Flyktningene har rett til å vende tilbake i følge folkeretten og de har rett på kompensasjon, hvilket årlig bekreftes av FN. Men Israel nekter dem begge deler.  Dessuten holdes en stor mengde palestinere fengslet uten lov og dom. Og Israel får holde på mens den ene ”fredsforhandlingen” avløser den andre uten at det det nærmer seg en løsning. Heller tvert imot. Fakta på bakken forteller oss at det har vokst fram et apartheidsystem og et undertrykkelsesregime som flere og flere velger å ta avstand fra.

Palestinakomiteen i Norge har i mange år hatt boikott av staten Israel som en prioritert oppgave. I et opprop fra ca. 170 organisasjoner som representerer det palestinske sivile samfunnet, ber de oss, det internasjonale sivile samfunnet, organisasjoner og folk fra hele verden om å boikotte Israel. Boikotten er ikke et mål i seg selv, men et effektivt og ikke-voldelige virkemiddel i kampen for å få til en rettferdig og demokratisk løsning.

I dag er det det en voksende BDS- bevegelse* som tar til ordre for en internasjonal boikott av Israel lik boikottkampanjen mot apartheidregimet i Sør-Afrika.

Moddi er ikke aleine og støttes av mange, f eks av Faithless-gitaristen Dave Randell som lanserte følgende radioannonse for South African Artists against Apartheid: «For tjue år siden, ville jeg ikke ha spilt i Sør-Afrika; i dag nekter jeg å spille i Israel. Vær på rett side i historien. Slutt opp om den internasjonale boikotten av Israel».

*BDS: Boycott, Divestment and Sanctions (www.bdsmovement.net

 

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned