Naver eller menneske, hvem er jeg?

Naveren er den som ikke bidrar – snylteren. Som mottaker av offentlige ytelser, møter du ikke sjelden stigmatisering, som fører til en følelse av skyld og skam.

Anja Askeland
Om Anja Askeland (5 artikler)
Anja Askeland har bachelor i utviklingsstudier fra Universitetet i Bergen. Hun er leder i Borgerlønn BIEN Norge og sekretær i Basic Income Earth Network (BIEN).

Foto: KaVass

Som den samfunnsansvarlige Naver jeg er, gikk jeg i dag pliktoppfyllende ned på Nav-kontoret for å delta på et møte jeg var innkalt på. Det var svært interessant å høre om hvordan Nav vurderer situasjonen.

Underveis ble jeg skeptisk til informasjonen. Siden dette er mitt andre informasjonsmøte med Nav var jeg denne gangen forberedt på at identiteten min her er å være en arbeidssøker. Det vil si at jeg er ikke lenger et helt menneske, men at jeg er en faktor i markedet kalt arbeidskraft.

Beskjeden fra Nav er da at jeg må underkaste meg dette markedet, og derfor husket jeg å bringe med meg den grå uformelige strikkelua i hånda denne gangen.

I vikarbyråenes makt

Nav hjelper ikke ledige med jobb lenger, men sender arbeidssøkere til vikarbyråene.

Å registrere seg som vikar i disse byråene kan være en av betingelsene du må akseptere for å få sosialstønad. Men vikarbyråene er ofte en del av et multinasjonalt konsern, som i sin tur leier ut arbeidskraften til relaterte selskaper eller egne datterselskaper. Fra disse blir inntektene ikke sjelden overført via internprising og andre skattetriks til skatteparadiser, slik at de unngår beskatning.

Til og med DNB, som den norske stat har store eierdeler i, har lisens til å hjelpe disse selskapene med skatteunndragelse. Dette bekymrer sterkt denne samfunnsansvarlige Naver.

Den ønskete arbeidsløsheten

På informasjonsmøtet ble vi fortalt at arbeidsledigheten kommer til å øke fremover, og til vinteren kan den bli helt opp mot 4 prosent. Derfor bør man komme seg i jobb raskest mulig. Vi er i en situasjon med stor arbeidsledighet i Europa, og derfor strømmer det på med høyt kvalifisert arbeidskraft hit til lands.

Allerede er det kun arbeid nok til halvparten av dem som er arbeidsledige. Nav informerte også om at de faktisk ønsker å ha en del arbeidsledige. Målet om full sysselsetting som politikerne snakker om er ikke bare umulig, men til og med målsetningen om full sysselsetting er en løgn!

Trygder under angrep

Som arbeidsledig har man nå rett på arbeidsledighetstrygd i to år, men dette må vi regne med blir redusert til 1,5 år ganske snart. Kravene vil også bli tøffere. Det vil bli flere betingelser som må oppfylles for å få motta støtte.

Siden sist jeg var på et slikt møte, i 2012, har Nav også innført en gjeldstelefon. Denne er meget populær, og mange som er på offentlige ytelser bruker den fordi ytelsene ikke strekker til og fordi de har havnet i problemer med kreditorene sine. Vi må regne med at ytelsene blir mer redusert. Kravene vil bli høyere for å motta støtte, men Nav stiller altså opp med hjelpeordninger for den økende gruppen som kommer i en gjeldssituasjon.

Nav har god kunnskap om disse utfordringene og legger inn flere tiltak som virker som et slags plaster på såret. Det vil nok øke på med psykiske problemer, og det neste er kanskje en SMS-tjeneste hvor de minner oss på at nå er det på tide å ta lykkepillen.

Borgerlønn

Noe Nav ikke forteller om er at teknologien har tatt over store deler av produksjonen av livsnødvendighetene. Derfor er det slutt på den tiden da det fins lønnsarbeid til alle. Den teknologiske utviklingen fortsetter i rekordfart. Vi har ikke mangel på arbeidskraft, men vi har i dag mangel på etterspørsel. En stadig mindre gruppe mennesker har en økende kjøpekraft fordi de sitter igjen med storparten av profitten.

Vi trenger å tenke nytt rundt fordeling av produksjonen og en bærekraftig ressursbruk. En borgerlønn til alle kan være den mekanismen som trengs for å få etterspørsel i økonomien, og som kan skape frihet og verdighet for enkeltindividet. Men det kan også sette i gang demokratiske prosesser, og folk kan komme til å stille spørsmål…

Vi er blitt redskap for økonomien

Arbeidsmarkedspolitikken handler om å beholde den eksisterende markedslogikken. Det handler om at mennesket skal sees på som objekter for økonomien, vi skal være i konkurranse med hverandre og selge oss til høyeste bud. Mentalt er vi som samfunn blitt helt slavebundet av markedsøkonomien og den livsfiendtlige logikken som kom med Thatcher og Reagen. Vi aksepterer blindt dette hierarkiet av verdige og uverdige.

Dette fører til en økende forakt for dem som ikke er nyttige idioter i markedsøkonomien og er i ferd med å ta bort menneskeverdet.

Jeg har fått nok!

Men nå er det nok! Jeg er krenket og sint! Jeg er et menneske med håp og drømmer og jeg ønsker å bidra så godt jeg kan til samfunnet. Jeg har lyst til å brenne den dvaske lua og ta på en hatt med fjær! Jeg er et menneske som forsøker å leve og og gi det jeg kan. Har vi glemt at vi er mennesker og verdifulle, rett og slett fordi vi eksisterer? Har vi glemt at økonomien skal være et redskap for oss og ikke en tvangsmekanisme som holder oss i et fryktbasert, evig konkurranseforhold til hverandre?

Kjære alle krenkede, vakre mennesker! Husk at uansett hvor unyttige vi er for markedsøkonomien, er hver og en av oss helt unike. Vi er IKKE Navere – vi er ikke snyltere. Derfor må vi la all skyld og skam fare. Vi må stå sammen! Vi har en rett til å ta vår plass i denne verden alle sammen – akkurat så skjøre, sårbare og vakre som vi er her og nå!

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

3 kommentarer på Naver eller menneske, hvem er jeg?

  1. Avatardigi_owl // 2013-09-26 kl 16:37 //

    En kan fint oppsummere at vi i dag lever for å jobbe, mens tidligere så jobbet en for å leve.

  2. Det er helt klart at Nav tråkker på folk og behandler folk som dritt og det burde stoppe snarest.

  3. AvatarOle J Brom // 2016-09-16 kl 14:52 //

    Anja Askeland får satt ord på det, tusen takk. Jeg også ser at mine verdifulle samfunns engasjement blir sett på som en belastning for etaberingen. Vi borgere skal leve innen for gjerdet de har laget, jeg er mildt sakt ikke fornøyd med hva mine forferdere har levert for demokratiet. Borgerlønn skulle vært innført når NAV ble etablert, hvor har det blitt av sosialdemokratene er de borte de som kaller seg det nå er neo-korporatister og egoisiske kapitalister? I USA er det de store selskapene som får sosialstødanden til folket, 17 trillioner dollar kostet det å kjøpe ut bankene som er blitt 30% større nå en når de var «to big to faile». Mediene er kjøpt og betalt, journalistene er papegøyer for kriminelle korrupte idioter som skulle sittet i bur, i stede får de ikke kjørt nok propoganda om hvor flott disse korrupte folkene er, bare se på Obama «krigsmaskinen» med fredspris, eller Clinton say no more.

Kommentarfeltet er lukket.