Fascismens voldelige logikk

Foto: :: gw1 ::, Flickr.

Angrepet på Blitz fredag var et uttrykk for volden som alltid følger med fascistisk ideologi. Motivet? Blitzhuset har alltid stått prinsippfast mot fascismen og nazismen.

Frode Nystuen
Om Frode Nystuen (4 artikler)
Frode Nystuen historiker og medlem i SV.

Fredagens knivangrep på Blitz er verken det første eller det verste væpna angrepet på huset. I 1989 forsøkte nynazister å brenne ned huset ved hjelp av brannbomber. I 1994 og 1995 sprengte nynazister to bomber mot Blitzhuset. Den ene bomben var så kraftig at den blåste ut vinduene på Rikshospitalet, som på denne tiden lå 60 meter unna Blitzhuset. Tilfeldigheter (og en høy mur som bomben satte seg fast i) gjorde at ikke flere titalls mennesker ble drept. I tillegg brukte nazistene skytevåpen mot huset ved et av disse bombeangrepene. Den tidligere nynazisten Tom Kimmo Eiternes fortalte i Klassekampen i 2002 om hvordan han og andre nynazister planla å massakrere 30-40 blitzere med maskingæver. Alle disse angrepene og planene for massakrer sier både noe om hvor viktig Blitz var i kampen mot nynazistene på 80- og 90-tallet, og det sier noe om hvor få sperrer fascister har for å bruke dødelig vold mot politiske motstandere og andre grupper de definerer som fiender av deres samfunn.  En facebookgruppe kalt ”Riv Blitz” med over 2000 medlemmer eksisterte til inntil nylig. I ”Riv Blitz”-gruppen hadde man en blanding av gamle og nye nazister, vestkantsungdom, borgelige ungdomspolitikere og andre sjarmerende individer som kom med jevnlige terrortrusler, trusler om bruk av vold og oppfordringer til drap på blitzere uten at noen reagerte på dette.

Både SIAN-sympatisørene som angrep Blitz med kniv på fredag, nynazistene på 90-tallet, og for den saks skyld Anders Behring Breivik, har alle til felles at de ønsker å fjerne store grupper mennesker fra samfunnet. Gruppene som utpekes som fiender varierer noe fra de ulike fascistiske grupperingene, men de reelle forskjellene er små. SIAN og NDL vil forby islam og deportere Europas største kulturelle minoritet, muslimene. SIANs drømmer om et rensket Europa ligner på 30-tallsfascistene sine ønsker om å fjerne datidens største kulturelle minoritet, jødene. I dag har islamofober og nazister funnet sammen i sitt hat mot sosialisme, samt hatet mot den største gruppen immigranter til Europa, nemlig folk fra Nord-Afrika og Midtøsten. Når fascistiske organisasjoner og ideologer spyr ut nok hat og paranoide forestillinger om ”fienden” vil konsekvensen uungåelig bli at noen av deres meningsfeller tar til våpen. Anders Behring Breivik er et ekstremt eksempel på en fascist som har tatt konsekvensen av sin egen ideologi, de som angrep Blitz på fredag er et annet eksempel på det samme.

Trykkoker?
Deler av kommentariatet snakker om trykkokerteorien.  Denne teorien går ut på at bare fascistene får uttale seg, marsjere og holde hattalene sine i normale politiske forum vil voldsbruken avta og de vil begynne å oppføre seg som vanlige politikere. Fritt Ords tildeling til Fjordmann er et resultat av en slik tankegang. Denne teorien har desverre ingen som helst rot i virkeligheten. Hvis vi tar et kjapt blikk på de landene hvor fascistiske partier deltar i parlamentene og fascistiske ideologer er en akseptert del av samfunnsdebatten, ser vi at man har vesentlig større problemer med hatkriminalitet her enn i de landene hvor fascister er politisk isolerte og holdt nede. I land som Ungarn, Hellas, Russland med flere har rendyrkede fascistparti lenge sittet i parlamentene og i alle disse landene har man massive problemer med rasistisk motiverte drap og andre voldshandlinger. Hvis man godtar at fascistiske partier skal delta i politikken på linje med alle andre godtar man samtidig mobbing, etnisk motivert vold og politiske drap. Det er avgjørende å yte politisk motstand mot disse grupperingene allerede mens de er små. Får de mulighet til å vokse vil også bruken deres av vold uunngåelig øke. Jo flere organiserte fascister, desto mere vold.

Antifascisme er selvforsvar

Fysisk konfrontasjon av voldelige fascister er bare en liten del av våre verktøy i kampen mot fascistene. I de aller fleste tilfeller er andre politiske strategier mer hensiktsmessige, fredelige demonstrasjoner, gatefester, ikkevoldelige blokader og informasjonsarbeid er eksempler på dette. Samtidig er det viktig at noen er villige til å jage og uskadeliggjøre voldelige fascister. Hendelsen fra Blitz på fredag understreker dette. Det  at blitzerne var i stand til å forsvare seg mot og jage angriperne, hindret at flere enn en ble skadet. Om angriperne ikke hadde blitt stoppet kunne i verste fall noen ha bli drept. Når angrepsvåpenet er kniv er marginene små. I tillegg til å hindre at folk blir skadet er det viktig å fysisk konfrontere fascister når de forsøker å generere politisk kapital på å være fysisk dominerende. Fascister som stadig vekk blir jaget bort fra gatene av motstandere de selv definere som undermennesker vil heller aldri kunne vokse seg store.

Fascister bruker terrorangrep, skytevåpen, kniver og er villige til å drepe. Dette har de alltid gjort og dette vil de alltid gjøre. Antifascistenes fremste våpen er kollektiv motstand som vanlige folk kan relatere seg til, og selv om fysisk kontrontasjon er en del av denne motstanden skal vi aldri hengi oss til virkelighetsfjerne voldshandlinger. Til tross for at vi verken er feige nok til å bruke kniv eller politiske syke nok til å true med terror, kan vi love alle fascistspirer der ute at vi er hundrevis som står klar til å knekke dere neste gang dere kommer ut av hullet deres for å knivstikke eller skyte tenåringer dere er politisk uenige med.

Vi står skulder mot skulder med Blitz. No pasaran!

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned