Chelsea Mannings forsvarstale

Denne uttalelsen til Chelsea Manning ( US Army Pfc) vil bli sendt til presidenten. Den ble lest av forsvarsadvokat David Coombs ved Mannings straffeutmåling onsdag.

Chelsea Manning
Om Chelsea Manning (1 artikler)
Chelsea Manning er en soldat i USAs hær. Hun ble arrestert i mai 2010 i Irak, anklaget for å ha overlevert gradert materiale til nettstedet WikiLeaks. 21. august ble hun dømt til 35 års fengsel.

Bakgrunn: Varsler Chelsea (tidl. Bradley) Manning var ansatt i den amerikanske hæren da han lekket militære- og regjeringsdokumenter til varslerstedet Wikileaks. Dette ble grunnlaget for videoen Collateral Murder, som viste drap på ubevæpnede sivile av et amerikansk apachehelikoptermannskap i Irak. Lekkasjene som Manning stod bak resulterte også i produksjoner om Den afghanske krigsdagboken, om Irak-krigen, Logger, og en serie avslørende amerikanske diplomatiske nyhetsmeldinger som ble kjent som Cablegate. Manning er akkurat dømt til 35 års fengsel for sine lovbrudd. Ingen av de som står bak de mange alvorlige brudd på folkeretten som han har avdekket, er blitt tiltalt eller straffet.

Beslutningene [om å offentliggjøre de hemmelige dokumentene] som jeg tok i 2010 var gjort fordi jeg ble bekymret for mitt land ja, hele den verden vi lever i. Siden de tragiske hendelsene 9/11, har landet vårt vært i krig. Vi har vært i krig med en fiende som velger ikke å møte oss på noen tradisjonelle slagmark. Og på grunn av dette har vi måttet endre våre metoder for å bekjempe de som truer oss og vår levemåte.

I utgangspunktet sluttet jeg meg til dette arbeidet, og jeg valgte å arbeide frivillig for å forsvare landet mitt. Det var ikke før jeg var i Irak og lese hemmelige militære rapporter på daglig basis at jeg begynte å stille spørsmål ved etikken bak det vi gjorde. Det var på denne tiden jeg innså at i arbeidet med å møte truslene fra våre fiender, har vi glemt vår menneskelighet. Vi valgt bevisst å devaluere menneskeliv både i Irak og Afghanistan. Når vi gikk til angrep på de vi oppfattet var fienden, hendte det vi drept uskyldige sivile. Og når vi drepte uskyldige sivile, tok vi ikke ansvar for handlingene våre, men valgte å gjemme oss bak et slør av nasjonal sikkerhet og gradert informasjon for å unngå å stå offentlig til ansvarlighet.

I vår iver etter å drepe fienden, startet vi en vår egen debatt om hva som var tortur. Vi holdt enkeltpersoner internert på Guantanamo-basen i årevis uten rettergang. På ufattelig måte vendte vi det blinde øye til tortur og henrettelser av den irakiske regjeringen. Og vi tålte godt de utallige andre handlinger som ble gjort i vårt navn i krigen mot terror.

Det blir ofte ropt om patriotisme når tvilsomme moralsk handlinger skal forsvares av makthaverne. Ropene om patriotisme kveler all motstand, og det er vanligvis den amerikanske soldaten som blir satt til å gjennomføre dårlig funderte oppdrag.

Vår nasjon har hatt lignende mørke tider for demokratiet – Trail of Tears, Dred Scott saken, McCarthyismen, og de japansk-amerikanske fangeleirer [under Den andre verdenskrigen] – for å nevne noen. Jeg er sikker på at mange av handlingene siden 9/11 en dag vil bli sett på en et lignende lys.

[Historiker] Howard Zinn sa på slutten av sitt liv: «Det er ikke et flagg som er stort nok til å dekke den skam det er å drepe uskyldige mennesker.»

Jeg forstår at mine handlinger bryter mot loven, og jeg beklager hvis disse handlingene har skadet noen eller skadet USA. Det var aldri min hensikt å såre noen. Jeg bare ønsket å hjelpe folk. Når jeg valgte å avsløre gradert informasjon, gjorde jeg det av kjærlighet til mitt land og av en følelse av plikt overfor andre.

Hvis du avviser min bønn om benådning, vil jeg ta min straff og vite at noen ganger må du betale en høy pris for å leve i et fritt samfunn. Jeg vil gjerne betale denne prisen hvis det betyr at vi vil kunne ha et land som virkelig er unnfanget i frihet og som er bygd på ideen om at alle kvinner og menn er skapt like.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned