Alter Summit – manifest for et annet Europa

Alter Summit er et forsøk på å bygge en overnasjonal motstandsbevegelse mot kuttpolitikken i Europa. I Aten møtes aktivister fra hele Europa for å ta det første steget.

Kjetil Larsen
Om Kjetil Larsen (1 artikler)
Kjetil Larsen er utdannet offsettrykker og er nå organisasjonsarbeider i Fellesforbundets avdeling 850, Oslo grafiske fagforening. Han er også medlem av LO i Oslo sitt internasjonale utvalg og sitter i styret i Norges Sosiale Forum (Globaliseringskonferansen). Han er en av initiativtakerne for norsk deltagelse på Alter Summit.

Foto: Altermark

Tanken om en sosial massebevegelse for Europa med fagbevegelsen i spissen, oppsto på European Social Forum i Malmø i 2008.
En del radikale fagforeningsfolk syntes ikke de sosiale forumene klarte å være en katalysator for handling. Det var for mange NGOer og små organisasjoner uten mange medlemmer som la premissene. De sosiale forumene hadde sin misjon som kontaktskaper og alliansebygger innenfor ulike politiske felt, men klarte ikke å generere enhetlig politiske resultater.

Smertefull vei til manifest
Derfor startet arbeidet med å etablere et nytt nettverk. Det er dette som etter hvert utviklet seg til å bli Alter Summit som nå har nærmere 200 tilknytta organisasjoner fra 20 europeiske land.
Alter Summit har siden i fjor høst hatt flere samlinger og arbeidet på et felles Manifest for et annet Europa. Veien fram til noe alle kunne være enige om, har ikke vært enkel, men resultatet har blitt bra.

Hovedparola for Manifestet erAvvis nedskjæringspolitikken – vi krever et reelt demokrati!
Det har fire overskrifter med underpunkter:

  • Stans gjeldsslaveriet!
  • For et økologisk og sosialt Europa: Stans innstrammingspolitikken!
  • Rettigheter for alle: Nei til fattigdom og utrygghet!
  • For en demokratisk økonomi: Bankene skal tjene felleskapets interesser!

Lokale LOer støtter initiativet
Selv om ikke krisa har rammet med full tyngde her i landet er det god grunn til at norske fagorganiserte og de sosiale bevegelsene støtter helhjerta opp om Alter Summit.
Norge er gjennom EØS-avtalen forplikta til å implementere alle EU-direktiver i norsk lov, med mindre man benytter seg av reservasjonsretten (som vi sjelden gjør). Derfor er det i vår interesse at det er en sterk fagbevegelse og andre sosiale bevegelser i Europa som kan slåss med tyngde mot direktiver og forordninger som vil forringe våre faglige og sosiale rettigheter. Derfor har mange fagforeninger og lokale LOer tilslutta seg bevegelsen.

«I stedet for utrygghet og fattigdom som reder veien for rasisme og fascisme, vil vi ha samfunn bygget på universelle velferdsgoder og trygge lønns- og arbeidsvilkår»

Vil skatte de rike
I stedet for kutt og nedskjæringer av offentlige budsjetter, vil vi ha beskatning av dem som har tjent seg rike i løpet av kriseårene. I stedet for banker som gambler med andres penger, vil vi ha en finanssektor som tjener samfunnet og er under demokratisk kontroll. I stedet for svekking av faglige rettigheter, ønsker vi at arbeidsfolk skal ha større innflytelse på arbeidsplassen og at kollektive nasjonale avtaler skal være regelen i arbeidslivet. I stedet for å stå og se maktesløse på at den ene industribedriften etter den andre blir lagt ned, ønsker vi en politikk som satser på vareproduksjon og industri og ikke på billig import fra lavkostland. I stedet for utrygghet og fattigdom som reder veien for rasisme og fascisme, vil vi ha samfunn bygget på universelle velferdsgoder og trygge lønns- og arbeidsvilkår.

Et annet Europa er mulig
Vi ønsker å vise solidaritet med de av våre fagforeningskamerater som kjemper en desperat kamp i Europa og å forberede oss på det som venter her til lands. Det er kun en sterk og uavhengig fagbevegelse med aktive medlemmer som kan snu utviklinga ute og forhindre høyrekreftene i å skyve det norske arbeidslivet ut i samme uføret her hjemme.
I denne omgang er det mellom 50 og 100 norske aktivister som drar for å slutte seg til den europeiske kampen for en ny hverdag. I neste omgang håper jeg det blir enda fler!
Et annet Europa er mulig!

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. Hva nå, Europa? - Attac Norge

Kommentarfeltet er lukket.