Abortkampen er ikke historie

Dave Bledsoe, Flickr.

Under Kvinnekonferansen, arrangert av tidsskriftet Rødt! i fjor, var abort et sentralt tema. For eksempel på møtet Respekter jenter – stopp voldtekt!

Her følger en samling av videoer og tekster fra noen av innledningene, som før øvrig ikke bare handlet om abort:

Sosiologen Aud Karin Bjørn jobber med en doktoravhandling om ungdom som begår seksuelle overgrep. Ifølge henne begår gutter under 18 år 85 prosent av alle overgrep. Tittelen på hennes innledning var: Overgrep er ikke seksualitet. Det er makt.

Leder av Rød ungdom, Seher Aydar, innledet under tittelen Respekt jenter! Hun kunne fortelle at antallet overfallsvoldtekter, ifølge politiet, utgjør 12,9 prosent av alle voldtekter. Likevel handler debatten nesten bare om overfallsvoldtekter. Hvordan vi kan få ned voldtektstallene har Aydar meninger om.

Læreren, forfatteren og venstresideaktivisten Jorun Gulbrandsen stilte spørsmålet: Er likestilling nok? Hun påpekte at kvinneundertrykkingen er vevd inn i samfunnets porer, noe som skyldes at vi lever i et klassesamfunn der mannsmakta rår.

Nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen, stiller spørsmålet: Hvorfor er det bare pissoarer bak scenen? Hun leverte en muntlig rapport om kvinners posisjon i popmiljøet og forskjellsbehandlingen mellom kvinner og menn: Framfor scenen hyler jentene, på og bak scenen er det gutta som rår. Hvorfor?

Venstresideaktivist Judith Mirkinson innledet om abortkampen i USA, en video som legges ut på YouTube snart. De fleste innledningene ble gjort om til artikler som sto på trykk i tidsskriftet Rødt!

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned