Ny mulighet for Norge

© European Union 2014 - European Parliament

Signalene om en britisk folkeavstemning om EU, åpner nye muligheter for Norge og bør endre debatten om EØS-avtalen.

Heming Olaussen
Om Heming Olaussen (9 artikler)
Heming Olaussen er medlem av SVs landsstyre og leder av SVs EØS-utvalg.

Foto: Futureatlas.com

Den britiske statsminister Camerons store EU-tale har fått fart på både den ene og den andre her hjemme og ute. Allerede kan vi vel si at britenes statsminister har satt en ny agenda. Cameron setter pekefingeren rett i EUs solar plexus: det demokratiske underskuddet, avstanden mellom elite og folk, avstand og avmakt. Uten å gå god for alle Camerons hensikter – deriblant noen innenrikspolitiske – må jeg si det er befriende med såpass klar tale etter å ha hørt all den ulla EU-eliten pakker seg inn med, og forsåvidt også våre hjemlige politikere, når det kommer til EU og Norge.

Omtrent samtidig med Camerons nyorientering i forhold til EU kom to andre nyheter: Sveits presses nå så hardt av EU at de ber Norge komme dem til unnsetning. Og Island har lagt medlemskapsforhandlingene med EU på is, i denne omgang til over alltingsvalget til våren – sannsynligvis for godt. Vi veit fra før at EU-skepsisen har økt i befolkninga i EU, at det er store folkelige og faglige protester mot den EU-pålagte kuttpolitikken, at EU sprekker opp i forhold til stadig nye unionsplaner og at EU-økonomien er inne i en resesjon.

Det er tid for å tenke nytt. Også for Norge, som via EØS må forholde seg til EU – på godt og vondt. EU har klart signalisert at de ønsker seg mer makt over Norge. En mer omfattende EØS-avtale, med mindre rom for forhandlinger, unntak og bruk av reservasjon. Mer lydighet. Dette er det motsatte av det som er i Norges interesse.

Derfor bør den nye situasjonen, skapt av blant annet britene, brukes til å utforske en «tredje vei mellom Oslo og Brussel», uten medlemskap eller EØS. Her bør vi ha en del felles interesser med blant annet Storbritannia, Sveits og Island. Hvordan bevare nasjonal sjølråderett i møtet med et EU på vei mot en føderal stat? Det er den alvorlige utfordringa til de politiske partiene i Norge. Er de modne for å ta den, eller er det bare «legge seg flatt» som skal gjelde? Stortinget skal snart behandle regjeringas EØS-melding. Da får vi et første svar.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned