Articles by Tove Smaadahl

Tove Smaadahl
About Tove Smaadahl (1 Articles)
Tove Smaadahl er daglig leder ved Krisesentersekretariatet og har jobbet med vold mot kvinner og vold i nære relasjoner i nærmere tre tiår.