En klode – en felles framtid

Foto: South Bend Voice

Gratulerer med den store klimadagen, gratulerer med den verdensomspennende klimamarsjen! Klimamarsjen er et viktig signal til statsledere verden over.

Trine Lise Sundnes
About Trine Lise Sundnes (1 Articles)
Trine Lise Sundnes er leder i LO-forbundet Handel og Kontor.

For 12 timer siden, i Wellington New Zealand sto LO leder Helen Kelly på et lignende arrangement. Hun sa: Det er noe dypt urovekkende over å måtte gå i samlet flokk – for å be om at jorda vår må få overleve!

Jeg kunne ikke vært mer enig.

Kampen for et bedre klima og miljø kan ikke utsettes. Det handler om fremtiden til vår alles klode, om grunnleggende menneskerettigheter, og om solidaritet.
Norge må ta sin del av ansvaret! Og kravet, kjære venner, kravet er politisk handling NÅ!

Les også noen pekepinner på hvordan klimakrisa kan løses: Et kamprop for å holde karbonet i bakken

Ingen jobber på en død planet
Fagbevegelsen har en viktig rolle i klimakampen. Vi vil ta vårt samfunnsansvar.
Det finnes ikke jobber på en død planet! Vi skal være med å forme en bærekraftig fremtid!

Alle vet at klimautfordringene har økonomiske konsekvenser. Jobbmarkedene vil endre seg, og vi skal legge press på myndighetene for en grønnere omstilling.

Det må bli billigere å drive grønt og dyrere å forurense. Vi trenger flere grønne arbeidsplasser og vi trenger dem nå!

Vi vil ha resultater fra FNs klimatoppmøte
Dagens verdensomspennende Klimamarsj, er et viktig signal til statsledere verden over.
Vi står her i dag og krever at FNs klimatoppmøte i Paris gir resultater – vi vil ha en avtale som forplikter!

Det er vår bestilling til regjeringen, og Børge Brende!

Vi vet at avtalen ikke vil løse klimakrisen alene, men den kan slå fast at vi skal bort fra fossile brennstoff og over på fornybar energi.

Les også om hvordan vi bør gå sammen for å redde klimaet: Fra klimaforventninger til klimabevegelse

Klimaforliket må bestå
Norge bør endre kurs 180 grader. Vi må gå inn i en fase der vi høster fra det fossile, og sår i det fornybare. En videreføring av tidligere regjeringers politikk er for defensivt! Og tiden er ikke inne for å gi opp klimaforliket!

Det er mulig å nå 2-graders målet, men da må regjeringen vise vilje til handling! De må gå foran – ikke bak.

Vi vet at verden vil trenge mye fossil energi i noen tiår til, men venner, det vil være vesentlig lavere behov for fossil energi om klimapolitikken lykkes!

Erna har sagt at tusenårsmålene og de nye bærekraftsmålene er viktige, at vi er den siste generasjonen som kan avverge katastrofale klimaendringer.

Ja kjære venner, målene er viktige, og vi kan avverge katastrofale klimaendringer. Men det krever politisk vilje til endring!

På flukt fra klimaendringer
Klimaendringene rammer de fattige hardest. De drives på flukt fra store klimaødeleggelser, fra utarmet jord og tørke, fra forurenset vann og krig om ressursene. De er våre brødre og søstre!
Vi har stått for det meste av utslippene! Det er vi som har økonomien og teknologien til å gå foran. Vi må vise lederskap.

  • Vi må gjøre oss mindre avhengig av oljen
  • Redusere egne utslipp
  • Og unngå framtidige utslipp

Det er fattige land som utsettes for store klimaødeleggelser. Men det er vi som må bidra til gjenoppbyggingen. Da er ikke kutt i bistand veien å gå!

Klimavenner!
Fred og klima er dypt sammenvevd.
Derfor er det viktig at klimakonferansen i Paris også blir en fredskonferanse.

En klode – én framtid, – felles framtid!
Det er en klar sammenheng mellom de store krisene verden står overfor: klima, migrasjon og terror!

Ja, kjære klimavenner, skal vi:

  • utrydde fattigdom,
  • bekjempe ulikhet
  • stoppe klimaendringene innen 2030,

må vi vise solidaritet, og det må handles nå!

Det handler om grunnleggende menneskerettigheter – og det handler om å redde vår alles klode!

En klode – én framtid, – felles framtid!…

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned