Mot nytt byråd i Oslo – men Rødt kan hindre flertallsavtale

Bjørnar Moxnes kan ende opp med å bryte forhandlingene med det nye byrådet. Foto: Christian Vassdal

Flere medier melder fredag at det går mot nytt byråd i Oslo, bestående av Ap, SV og MDG. De tre partiene er avhengige av Rødt for flertall - men Rødt krever stopp i privatisering av barnehager i Oslo, og det kan velte forhandlingene.

Nyhet
Om Nyhet (717 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på [email protected]m.

Av Jenny D. Bakken

De tre partiene ønsker å inngå en avtale om parlamentarisk grunnlag med Rødt, som i praksis innebærer at byrådet vil sikre flertall for skifte og som forplikter Rødt til å støtte dem i budsjettarbeidet.

Byrådet vil uansett være et mindretallsbyråd, ettersom det aldri har vært aktuelt for Rødt å gå inn i byrådet. Rødt vil uansett støtte et byrådsskifte, avtalen handler derfor først og fremst om hvorvidt Rødt og byrådet aktivt skal samarbeide eller ikke.

Barnehageløfte vs. offentlig drift

Mot å gå med på en sånn avtale krever Rødt full stans i utbygging av privat velferd i Oslo. De tre byrådspartiene og Rødt skal ha blitt enige om at velferdstilbud i Oslo i kommende periode skal bygges ut i kommunal regi eller av ideelle aktører. Private selskaper skal ikke få noen større rolle enn de har i dag, og dersom kontrakten ved en privat styrt offentlig tjeneste går ut, skal den kommersielle driften avvikles.

Arbeiderpartiet med Raymond Johansen i spissen skal ha problemer med å svelge dette når det gjelder barnehager. Partiet har gått til valg på 2000 nye barnehageplasser, og de mener dette blir vanskelig å oppfylle om private ikke kan bygge ut barnehager, skriver Aftenposten.

Dårlige vilkår for ansatte

Rødt har i flere år kjempet mot privatisering av barnehager, og hevder dette går utover kvaliteten på dem. Den eneste måten private barnehager kan være billigere enn offentlige på, er ved å kutte i lønn og rettigheter for de ansatte. Mange av utgiftene er faste: En barnehageplass koster det samme for offentlige og private, og husleia står fast. Å kutte i pengebruk på de ansatte er dermed eneste løsning for innsparinger. Rødt-leder Bjørnar Moxnes har derfor vært sterk imot privat drift av barnehager, som han mener er rovdrift på ansatte.

En rapport som ble offentliggjort i fjor viser dessuten at Oslo kommune ikke hadde spart penger på å privatisere offentlige barnehager.

Rødt: Friere utenfor?

Forhandlerne fra Rødt informerte fredag styret i Rødt Oslo om at det kan gå mot brudd i forhandlingene.

I praksis vil det bety at byrådet styrer som et mindretallsflertall og må gå enten til Rødt eller sentrumspartiene i hver enkelt sak for å få støtte.

Dette kan både være positivt og negativt for Rødt, og det er kontroversielt internt i partiet. Det kan være negativt fordi Rødt da mislykkes med lovnaden om å dra byrådet til venstre, siden byrådet da kan søke sammen med sentrumspartiene for å få gjennomført politikk. Samtidig kan det styrke Rødts innflytelse siden de kan stille mer konkrete krav til partiene i enkeltsaker.

Carl I. Hagen i Frp satt i forrige periode i en slik situasjon i byrådet, og skrev tidligere i år på Facebook at det var «perfekt for Bjørnar» å stå utenfor byråd, og at han mente SV og MDG ville knebles i et Ap-byråd.

Skal behandles av styret

Ut fra det Radikal Portal erfarer, er det full enighet i Rødt om at partiet skal stå utenfor byrådet. Dette ble klart allerede før valget. Kilder i Rødt sier til Radikal Portal at det hele tiden har vært stor enighet om å forhandle om en avtale med byrådet, og at det viktigste er innholdet i avtalen.

Aftenposten skriver at en slik avtale er kontroversiell fordi den forplikter Rødt til å støtte byrådet i budsjettbehandlingene. Rødt-leder Moxnes nyanserer dette: Avtalen vil forplikte Rødt til å støtte det helhetlige budsjettet. Radikal Portal forsøker å få klarhet i om en slik avtale også vil binde Rødt til å støtte byrådet under de innledende forhandlingsrundene om budsjettet, dette vil vi komme tilbake til.

Styret i Rødt Oslo skal diskutere saken fredag og komme fram til hva de mener er best.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.