Kutt den offentlige støtten til Human Rights Service

Foto: Kurt Löwenstein Educational Center International Team

Sinne mot reell undertrykking er bra. Men høyere murer mellom oss og dem, slik Hege Storhaug og Rita Karlsen i Human Rights Service ønsker, det har vi ikke bruk for.

Guri Waalen Borch
Om Guri Waalen Borch (34 artikler)
Guri Waalen Borch er styremedlem i Alna SV og støttespiller for Farida.

De kaller seg Human Rights Service. Et navn som klinger godt, særlig i lys av den viktige og anerkjente menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch. Men der HRW gir undertrykte og stigmatiserte en stemme, gjør HRS oftere og oftere det motsatte. Med Hege Storhaug og Rita Karlsen i spissen har organisasjonen mistenkeliggjort og stigmatisert noen av verdens mest sårbare mennesker: Mennesker på flukt fra krig. Noen av dem drukner kanskje i Middelhavet mens du leser dette. Mange av dem er barn.

Halvering av statsstøtten
Human Rights Service har eksistert siden 2001, og har siden mottatt både statlig og kommunal støtte etter krav fra Fremskrittspartiet. Audun Lysbakken (SV) halverte høsten 2011 statsstøtten til HRS, noe som endte med at Oslo kommune med Carl I. Hagen i spissen kompenserte for tapet ved å bevilge en million kroner. Høyre, Venstre og Krf var imot, men gikk med på dette som en del av en hestehandel, eller som gruppeleder for Høyre selv beskrev det, «som en del av en helhetsløsning».

«HRS er en veldig viktig stemme på den innvandringskritiske siden», understreket Hagen.

Mot flyktninger
Helt i tråd med Hagens påstand: Rita Karlsen, leder av HRS, skrev den 26.08 på rights.no om den første av tre «sentrale utfordringer» ved det hun kaller «folkevandringen vi nå ser til Europa»:

1) «Svært mange grensepasseringer til Europa uten nødvendige dokumenter: Er dette «ulovlig» eller har mennesker «rett» til å søke opphold i Europa?»

Dette skrev hun samtidig som vi med Syriakrigen ser den største flyktningekatastrofen så nær Europa på mange år. Ler hun av menneskerettighetene?

Andre «Utfordring» ved «folkevandringen» er ifølge Karlsen:

2) «Hvem kommer og hvor kommer de fra: Er det flyktninger, asylsøkere, lykkejegere, (potensielle) terrorister, kriminelle eller annet som kommer fra land i krig, fattigdom, diktaturer, «failed states» eller annet?»

«Folkevandring». Er dette mennesker som beveger seg fra et sted til et annet fordi det er kaldt, som i istida? Karlsen vrir på begreper på en måte som grovt bagatelliserer den verst tenkelige menneskelige lidelse. Videre, er disse menneskene som går om bord i livsfarlige båter «annet»? «Annet», fra krig, fattigdom, diktaturer, «failed states»? HRS’ leder skriver om mennesker som om de var restavfall.

Ikke menneskerettsforkjempere
HRS har urettmessig gitt seg selv et navn som gir inntrykk av å støtte menneskerettighetene. Hva sier menneskerettighetene om temaer som familieinnvandring, retten til å søke asyl, religionsfrihet, stigmatisering og rasisme? HRS taler ikke i tråd med sitt eget navn, for der menneskerettighetene fremhever individets frihet og rett til beskyttelse, vet HRS best for og om oss alle. Der menneskerettighetene fremhever at «enhver har rett til å søke og ta imot asyl mot forfølgelse» (artikkel 14), spør leder Rita Karlsen om mennesker har «rett» til å søke opphold i Europa. Der Barnekonvensjonen fremhever barns rett til å leve med begge foreldre, og menneskerettighetene fremhever familiens krav på samfunnets beskyttelse, fremhever HRS familieinnvandring, at familier- ektefeller, foreldre og barn- gjenforenes, som noe negativt. Rita Karlsen går lenger, hun skriver: «Regelen må være at ingen gis permanent opphold. Vi må med andre ord gjøre det til en vane å bryte konvensjoner for slik sett gjøre det til en sedvane.»

Rasisme handler ikke bare om etnisitet. Når vi slutter å behandle et individ som et individ, er det alltid fare på ferde. Hege Storhaug skrev i Dagbladet den 17.02.15 at hun vil bruke hele sitt liv på å bekjempe det hun kaller en religion med en fascistisk grunnkjerne (Islam), og uttaler seg stadig i fiendtlig ordelag mot «muslimsk innvandring». Under Arendalsuka uttalte hun, ifølge Abcnyheter.no: «Vi er i ferd med å få islamske midtøstentilstander i Europa. Europa må nå si stopp til all innvandring. FNs flyktningkonvensjon er avleggs og bør avvikles.» Abcnyheter.no avslører slik at hun ikke ønsker én båtflyktning velkommen. Hun kaller flyktninger konsekvent for «innvandrere», og som Abcnyheter.no skriver, vil hun ha full «innvandringsstopp». Mange av «innvandrerne» er i virkeligheten flyktninger som trenger beskyttelse, men fordi så mange av dem er muslimer, er hun mer opptatt av å spre motstand mot dem. Enhver båt bør sendes tilbake, mener hun.

Rasisme
Cora Alexa Døving, seniorforsker ved HL-senteret, skriver i Dagbladet den 8. april: «For at noe skal kunne kalles rasisme inngår tre prosesser: 1) Å dele menneskeheten inn i ulike kategorier der noen tillegges negative uforanderlige trekk. 2) Å redusere et individs identitet til de gitte negative karaktertrekkene for en kategori. 3) Å bruke de negative karaktertrekkene som argument for underordning og diskriminering.» Ordet kategori er knyttet til ideer om opphav, være seg av etnisk, kulturelt, religiøst eller geografisk art.

Det har naturlig nok vært mange disputter mellom Antirasistisk Senter og HRS. FNs rasediskrimineringskomité stilte nylig spørsmålet: Hvordan kan den hvite dominerende gruppen i Norge bekjempe rasisme når alt blir redusert til etnisitet? I Norge er vi redde for å bruke dette ordet. Rasisme. I følge FN bør vi bruke det mer. At Hadia Tajik blir beskyldt for å ha konvertert ektemannen fordi «muslimer ikke kan gifte seg med ikke-muslimer» og at 80 % av de 8000 kvoteflyktningene blir omtalt som IS-tilhengere, er rasisme, selv om det ikke er deres etnisitet, men deres religion som blir angrepet.

Ingen offentlig støtte
Det er avgjørende for oss mennesker hvordan vi blir møtt. HRS har allerede valgt å møte flyktninger som enda ikke har kommet til Norge med mistenksomhet. HRS ved Hege Storhaug har også valgt å trikse med tall og få det til å virke som båtflyktningene på vei over Middelhavet i størst grad kommer fra Gambia, som hun kaller et «turistland». Der flyktningkrisen mer enn noe annet bør vekke vår medmenneskelighet og få oss til å følge menneskerettighetenes logikk, vil Hege Storhaug at vi skal forholde oss mistenksomme, skeptiske og fryktsomme. Rita Karlsen kaller det en «folkevandring», og spør om de i virkeligheten er terrorister, lykkejegere eller «annet».

Sinne mot reell undertrykking har vi bruk for. Vi har ikke bruk for høyere murer mellom «oss» og «dem», slik Storhaug og Karlsen legger opp til. Vi har ikke bruk for rasistiske uttalelser, som sårer og stiller noen utenfor «oss». Vi har ikke bruk for mistenkeliggjøring av flyktninger, som har reist fra alt og risikert livet for å overleve. Vi har ikke bruk for denne organisasjonen, men den får lov til å eksistere. I antirasismens og humanismens navn kan vi imidlertid ta fra den all offentlig økonomisk støtte, og det bør være vår plikt.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.