Kommisjon fastslår: Canada begikk “kulturelt folkemord” mot urbefolkninga

Foto: Library and Archives Canada

En gransking av Canadas internatskoler konkluderer med at Canada utvilsomt begikk kulturelt folkemord mot landets urbefolkning. Regjeringa er kjølig til deres anbefalinger for forsoning.

Nyhet
About Nyhet (774 Articles)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på [email protected]

Av Joakim Møllersen

— Dette har vært en vanskelig, inspirerende og veldig smertefull reise for oss alle. Erfaringen med internatskolene er utvilsomt en av de mørkeste og mest problematiske kapitlene i vår kollektive historie. I perioden fra grunnleggelsen (confederation – 1867) til avgjørelsen om å stenge internatskolene ble tatt i dette landet i 1969, deltok Canada åpenbart i en periode av kulturelt folkemord (genocide).

Salen brøyt ut i applaus etter at Murray Sinclair, leder for sannhets- og forsoningskommisjonen (truth and reconcilliation commission), hadde lest opp første delen av slutningen.

Kommisjonen har brukt seks år på å undersøke Canadas internatskolesystem. Foreldre av urbefolkningsbakgrunn ble fratatt sine barn før disse ble satt på internatskoler. Omfattende overgrep ble begått. Voldtekter og annen vold var vanlig og det skjedde med statens viten. Barna ble i tilegg frarøvet sin kultur og sitt språk.

Ingen politiske løfter
Under pressekonferansen ble det lagt fram funn om 6.000 døde barn som en følge av den kanadiske politikken. En av medlemmene av kommisjonen, Marie Wilson, fortalte om skoler uten lekeplasser, men med gravlunder. Kommisjonen ble oppnevnt av kanadiske myndigheter, men tross sitt offentlige mandat hadde den problemer med å få frigjort dokumentasjon. To ganger måtte de ta Ottawa to retten.

Landets konservative statsminister, Stephen harper, ba i 2008 offisielt om unnskyldning for Canadas framferd i forbindelse med internatskolene. Harper sitter fremdeles med makta, men ser ikke ut til å ville la kommisjonens resultater påvirke framtidig politikk.

Regjeringa har til nå ikke brukt kommisjonens begrep, kulturelt folkemord, og har heller ikke kommet med løfter eller antydninger til at de 94 anbefalingene for forsoning vil bli fulgt opp. Det liberale partiet har sagt de vil implementere samtlige om de vinner neste valg.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned