Regnbuedagene: Spør først, skyt etterpå Frøise

Foto: Mattia Belletti

Torill Frøise skriver i «Regnbuedagene i Bergen setter homofile opp mot muslimer», et kritisk innlegg som er fullt av feil, mangler og uriktige påstander.

Joakim Aadland
Om Joakim Aadland (1 artikler)
Joakim Aadland er festivalsjef for Regnbuedagene i Bergen.
Daniel Mekki
Om Daniel Mekki (0 artikler)
Daniel Mekki er leder LLH Bergen og Hordaland (eier av Regnbuedagene i Bergen).

Regnbuedagene i Bergen er vokst til å bli landets nest største Pride arrangement. I sju dager til ende skal vi feire vårt fargerike fellesskap, vi skal forhåpentligvis ha den største paraden noensinne i Bergen, rekordantall arrangement, vise skeive filmer under minifestivalen Skråblikk, ha diverse kulturelle innslag, utstillinger, minikonserter, workshops og vi skal selvsagt feste og feire som seg hør og bør.

Og vi skal ha debatter. Det siste har tydeligvis falt Frøise tungt for brystet.
Debatt skiller seg fra for eksempel workshops, dialogmøter, seminarer og en rekke andre arrangement nettopp ved at deltakerne har forskjellige meninger og innfallsvinkler. Hvis vi ikke lykkes i å belyse flere syn på en sak ved blant annet utvelgelse av deltakere til en debatt, så har vi gjort en for dårlig jobb.

Vi spør om homofili og islam
Debatten det er snakk om er altså ”Homofili og islam – frykt for hverandre?”

Det spørsmålstegnet på slutten er slett ikke uten vesentlighet. Et utropstegn eller et punktum hadde gitt en annen mening.

Dette spørsmålet fjerner Frøise i sitt innlegg og fremstiller derimot overskriften som en påstand fra Regnbuedagene og ikke et spørsmål og utgangspunkt for debatt, og debatterer videre som om dette er virkeligheten. Det er både uproft og uakseptabelt å tillegge andre meninger, eller manipulere tekster slik at de passer egen harnisk bedre. Hva motivasjonen for å ty til slike virkemidler er vanskelig å forstå.
At hun selv bekrefter utgangspunktet for debatten underveis i eget innlegg ser ikke ut til å påvirke argumentasjonen i noen grad.

LES OGSÅ: Jeg er et godt menneske, en homofil muslim

Islamfiendtlige holdninger blant homofile
Grunnlaget for debatten er inntrykket av at skeive i stadig større antall stemmer på partier ytterst til høyre, hvorav noen blir omtalt av noen som høyreekstreme, for eksempel Geert Wilders PVV (Freedom Party) i Nederland og Le Pens National Front i Frankrike.
I Norge opplever vi også at flere melder fra om rasistiske og islamfientlige holdninger i det skeive miljøet. Dessverre er det ingen som måler slike holdninger i Norge, og det har vært vanskelig å finne konkrete tall for å underbygge dette nærmere. Derfor kan det være greit å få belyst temaet.

Frøise konstaterer (uten kildehenvisninger) i sitt innlegg at det ikke er noe særskilt problematisk med islam og homofili, dette til tross for undersøkelser vi har sett som konstaterer det motsatte.

Frøise sier: ”Det finnes land der det er lover som gjør det ulovlig å være praktiserende homofil, eller man er i miljøer der det å være homofil ikke er godtatt. Og ja, noen av disse landene har islam som sin hovedreligion, men det er altså ikke religionen som er problemet. Det er lovene og tradisjonene i landet.”

Det hadde vært interessant å vite hvor Frøise har denne kunnskapen fra. Jeg antar Frøise vil dokumentere denne informasjonen snarlig. Kanskje det hadde vært opplysende å få svar på slike spørsmål ved å invitere til debatt om emnet?

Holdninger til homofili
Det har vært flere spørreundersøkelser i Europa om muslimer og holdninger til homofili:

Policyexchange UK fant i 2007 at 61 prosent av britiske muslimer mente homoseksualitet burde være ulovlig. Samme år viste en annen britisk undersøkelse, utført av University of Leicester om aksept for homofili, at 30 prosent av kristne, 23 prosent av katolikker og 13 prosent av ateister mente homofile relasjoner ”alltid var feil”.

I en dansk undersøkelse gjort av Capacent i 2009 mente 17 prosent av muslimer i Danmark at sharia burde integreres i dansk lov, og 54 prosent mente at homoseksualitet er helt eller for det meste uakseptabelt.
Den nyeste større undersøkelsen vi fant var Ruud Koopmans fra det tyske sosialforskningsinstituttet i Berlin som gjennomførte en undersøkelse i 2013 med 9000 respondenter om fundamentalisme hos europeiske kristne og muslimer i Tyskland, Nederland, Belgia, Frankrike, Østerrike og Sverige.

Blant funnene viste for eksempel 13 prosent av kristne at de ikke ønsket homofile venner, mens 58 prosent av muslimene svarte det samme.

LES OGSÅ: Homovennlig moske åpnet i Sør-Afrika

Negative holdninger til islam blant homofile
Den konkluderte dessverre også nedslående med at mens unge kristne er mindre fundamentalistisk enn eldre generasjoner så er dette ikke tilfelle blant yngre muslimer.
Man kan, som Frøise, avvise alle slike undersøkelser og blankt slå fast at det ikke er noe problem, men det er vanskelig å godta en følelsesmessig argumentasjon blottet for fakta og dokumentasjon.

Videre vet vi at for eksempel National Front i Frankrike fikk støtte fra 26 prosent av landets homofile velgere, mot 16 prosent av resten av landets velgere, og PVV (Partiet for Frihet) fikk støtte av 26 prosent i en spørreundersøkelse gjort av Gay Krant (homoavis) mens 15 prosent av den generelle befolkningen stemte på partiet ved valget.

Med denne kunnskapen som bakteppe kan det synes det å være mer negative holdninger mot islam blant homofile, og mer negative holdninger til homofile hos muslimer/i muslimske miljøer. Frøise selv bekrefter også dette i sitt innlegg: ”I hele Europa finnes det politiske partier som setter det å være homofil og det å være muslim opp mot hverandre.”

Tomme anklager
Når vi vet dette, synes vi det er urimelig å hevde at det er Regnbuedagene som setter grupper opp mot hverandre, når det man faktisk gjør er å diskutere hvorfor det synes å være slik og tar initiativ til å få saken på dagsorden. Her mener vi Frøise har et forklaringsproblem og har rettet skytset feil.

Frøise fortsetter med å anklage to av panelets deltakere for å være rasistiske islamofober uten å begrunne dette noe nærmere. Det får stå for hennes egen regning, men er kanskje ikke noe godt utgangspunkt hvis en ønsker å bidra til god debattkultur og konstruktiv dialog?

Hvem er tjent med boikott
Hun fortsetter med å oppfordre deltakere til boikott av debatten, og mener det er den mest solidariske handlingen en kan gjøre i dette tilfellet. For hvem spør vi?

Hvem er tjent med at vi ikke skal diskutere disse emnene? Hvis spørsmålsstillingene ikke stemmer, er det ikke bra å få det avkreftet?   Og hvis det skulle vise seg å være riktig, er det ikke viktig med bevissthet, slik at vi kan aktivt arbeide for å bedre forholdene?

Vi registrerer også Frøises forståelse for de som vil boikotte alle arrangement og hele festivalen grunnet denne uenigheten.

Vi tror ikke på denne ”boikott-linjen”, men ønsker dialog og debatt.

LES OGSÅ: Størst av alt er ei kjærligheten

Muslimer deltar i debatten
Frøise har naturlig nok ikke innsyn i prosessen rundt utvelgelse av panel og er ei heller kjent med hvem som har vært invitert til å delta og spillet som har foregått i kulissene. Noen har blant annet sagt ja, men senere trukket seg etter press fra blant annet enkeltpersoner som tilhører grupper som vi mener burde støtte arrangementet, ikke aktivt jobbe for å sabotere og motarbeide det.  Dette fremstiller Frøise som om man ”etter mye om og men” har valgt å ta med (skeive) muslimer. Dette er svært langt fra sannheten og burde ikke skrives uten å kjenne sakens fakta.  Man kan finne ut mye hvis man spør først…

Frøise skriver også at Regnbuedagene utelukker muslimer fra debatten og oppforder blant annet til å la Skeiv Verden delta, dette til tross for at hun har fått med seg at Yousef Bartho Assidiq deltar. I tillegg burde Frøise fått med seg at Alexander Kaltham Lie både skal innlede til debatten og sitte i panelet. Virkeligheten er tydelig i skarp kontrast til Frøise sitt innlegg. Fakta er altså at to muslimer, hvorav en skeiv, som også er styremedlem i Skeiv Verden, deltar i debatten.

Meningsbrytning gir kunnskap
Hun mener videre at Storhaug og Tybring-Gjedde ikke burde vært invitert. Det kan virke som om Frøise (og Bergen Rødt?) har svært liten tiltro til tilhørernes egen evne til å resonnere.

I flere av debattene under andre lhbt-arrangement og i andre fora har det utviklet seg en kultur hvor man skal boikotte og nekte mennesker man ikke er helt enig med i å ytre seg eller delta i debatter. Det er en uting.  Begrunnelsene for dette har for eksempel vært historiske ytringer vedkommende har gjort som man er uenig med, eller som andre i samme parti eller gruppering har gjort.

Mennesker endrer ofte mening nettopp i møte med andre mennesker og gjennom meningsbrytning, ny kunnskap og sivilisert debatt, sjelden gjennom boikott og skyttergraver. Her har vårt skeive miljø en vei å gå.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.