Rasistene sprekker ikke i sola, de tar bare mer plass

Foto: J. P. Fagerback

Alle ytringer er ikke velkomne.

Björn Fröhlich
Om Björn Fröhlich (6 artikler)
Björn Fröhlich (f. 1982) er litteraturviter og underviser i norsk som fremmedspråk. Han er ikke noen ekspert på landbruk, men er glad i dyra, miljøet og helsa si.

I løpet av det siste året har det pågått en debatt om høyreekstreme skal slippe til med ytringene sine på bibliotekene rundt omkring i landet. Det er særlig tre hendelser som foranlediget debatten: den islamofobe organisasjonen Stopp islamisering av Norge (SIAN) søkte om å få benytte biblioteket i Kristiansand til et foredrag og fikk avslag; den nazistiske organisasjonen Borgervern Rogaland ble invitert til debatt om asylpolitikk på Sølvberget kulturhus i Stavanger; og nå nylig fikk det islamo- og xenofobe nettidsskriftet document.no lov til å la kunsthistorikeren Lars Vilks holde et forsvar for nazisten Dan Park og hans propaganda her på Deichmanske bibliotek.

Rasister og troll, ikke helt like
Debatten handlet for det meste om ytringsfrihet, om at en må tåle ekstreme meninger og la dem slippe til i samfunnsdebatten. Med inspirasjon fra eventyrriket er det blitt påstått at trollene vil sprekke i sola når de får en talerstol. Selv om jeg er enig i at det er noe trolsk ved personer som nazisten Øystein Vaule, islamhateren Arne Turmyr og nazisten Dan Park – noe trolsk i den forstand at de og deres meninger er farlige – så må jeg si at forestillingen om at de sprekker i sola hører folkeeventyret til. Fakta er: dess mer plass vi tillater rasistiske og nazistiske ytringer, dess mer plass vil de ta!

LES OGSÅ: Nazistapologet holder foredrag på Deichmanske bibliotek

Rasistene får ytre seg
Det overrasket meg at debatten dreide seg så mye om ytringsfrihet. Jeg kommer jo fra et land, Tyskland, der det finnes en utbredt konsensus om at rasisme ikke er en ytring, men en forbrytelse. Men la oss holde oss til situasjonen i Norge: hvordan står det til med ytringsfriheten til rasister og nazister her i landet? Vel, Øystein Vaule sprer sitt hat via løpesedler og på Nordfront sin hjemmeside, folk fra SIAN står regelmessig på bruskassene sine i landets handlegater og utbasunerer konspirasjonsteoriene sine og Hans Rustad med meningsfeller får enormt mye spalteplass i landets aviser og blir heller ikke hindret i å drive nettidsskriftet document.no. Ytringsfriheten til alle disse personene er godt ivaretatt.

Hvilken verdi så Deichmanske i Parks propaganda?
Men ytringsfrihet betyr ikke at alle ytringer, uansett hvor absurde og hatske de er, fortjener en talerstol. Ved å invitere noen til en offentlig debatt, foretar man en vurdering av vedkommendes meninger: ved å sette fram en talerstol, tilkjennes vedkommendes ytringer en viss verdi; de er gode nok til å bidra i en opplyst samfunnsdebatt. Selv om en ikke nødvendigvis er enig i oppfatningene, anerkjenner en at de har en verdi i samfunnsdebatten: de er verdt å bli hørt. Jeg lurer på hvilken verdi Sølvberget kulturhus så i Øystein Vaules hets mot asylsøkende, eller hvilken verdi Deichmanske bibliotek så i Lars Vilks ensidige apologi for Dan Parks propaganda.

LES OGSÅ: Når Dan Park benekter Holocaust føles det som om mine familiemedlemmer blir drept en gang til

Alle ytringer er ikke velkomne
De norske folkebibliotekene bærer et enormt samfunnsansvar. Endringene i biblioteksloven, og særlig endringene i formålsparagrafen, må ikke føre til en ansvarsfraskrivelse om at alle ytringer er velkomne. For hva innebærer det å slippe til islamofobe, rasister og i verst fall åpenbære nazister på bibliotekene? Det betyr at store deler av befolkningen vil føle seg mindre trygge og mindre velkomne på bibliotekene: flyktninger og asylsøkende, innvandrere, nordmenn med noe annet enn kritthvit hud, men også homofile, transpersoner, utviklingshemmede og alle andre som ikke passer inn i rasistiske og nazistiske forestillinger om det norske samfunnet. Det å gi nazister en talestol på biblioteket, slik det har skjedd i Stavanger, det betyr at man vurderer Vaules ytringsfrihet som viktigere enn asylsøkendes rett til ikke å bli hetset.

Borgervern Rogaland vokste etter Sølvberget-saken
Hva fører det til å åpne bibliotekene for rasistiske og nazistiske ytringer? La oss ta en titt på Sølvberget-saken. Før debatten ble vi lovet at Vaule skulle møtes med knallhard kritikk, at det skulle avsløres hva han står for og at han, som det trollet han er, ville sprekke i sola. Vaule er, heldigvis, ikke noen flink debattant, men hans hets mot asylsøkere ble knapt konfrontert i Stavanger. Men selv om Vaule for det meste dummet seg ut i debatten, må hans opptreden betegnes som en stor suksess for de nazistiske og høyreekstreme miljøene i Stavanger og omgivelsen: facebookgruppen Borgervern Rogaland har faktisk vokst seg større etter debatten. Det at et av de sentrale medlemmene har offentlig presentert seg som nasjonalsosialist og fremmet sitt menneskeforaktende verdenssyn i debatten på Sølvberget har overhodet ikke ført til sprekkende troll. Motmakt har advart mot et slikt resultat allerede i forkant av debatten, men fånyttes. Grupperinger som Borgervern Rogaland rekrutterer ikke ved hjelp av opplyst debatt og rasjonelle argumenter, tvert imot rekrutterer de ved å fremme en konspiratorisk forståelse av verden. Et hvilket som helst utfall av debatten ville blitt ansett som en suksess for dem. Et av deres medlemmer har talt de etablerte midt imot.

Gjør seg til ofre
En burde også ha i bakhodet at det er en gjenganger at ytre høyre misbruker ytringsfrihetsbegrepet for å presentere seg selv som offer. Ved kontinuerlig å påstå at de ikke slipper til i debattene, skaper de et inntrykk av at det er dem som blir ekskludert. Dette er en krass fordreining på hvem som er et offer og hvem som er gjerningsperson. Vi må ikke glemme at det er den ytre høyresiden som står for eksklusjon av og overgrep mot de svake gruppene i samfunnet vårt. Offermentaliteten brukes aktivt til å avfeie kritikk som blir rettet mot deres meninger og holdninger. Dette gjør det ineffektivt, eller i hvert fall vanskelig, å imøtegå dem i offentlig debatt.

LES OGSÅ: Ingen offentlige rom til rasisme

Den offentlige samtalen forurenses
I det lange løp fører det å la rasister og nazister delta i den offentlige debatten til at deres ekstreme og menneskefiendtlige holdninger oppfattes som mer og mer normale. Slik forskyves den offentlige samtalen mot høyre. Resultatet av dette kan vi allerede se i dag: den tidligere lederen for Bibliotekarforbundet, Monica Deildok, har betegnet Borgervern Rogaland som en ‘meget innvandringsskeptisk gruppe’, istedenfor å kalle dem ved sitt rette navn: nazister. Den omfattende spalteplassen og aksepten for islamofobe uttalelser, har allerede ført til at usmakelige konspirasjoner om en forestående muslimsk invasjon har blitt til en normal del av den norske innvandringsdebatten.

Nazister er voldelige
Dette er en farlig utvikling. En normalisering av rasisme fører til at nazister og rasister blir motivert til å jobbe videre med å fremme sin agenda. Det fører til at de stadig blir modigere, og at de går lengre og lengre i sine angrep mot alle som ikke passer inn i deres verdensbilde. Og husk at ideologien deres baserer seg på vold. Hvis ikke vi stopper dem, vil de ikke bare angripe verbalt, men også fysisk. De voldelige angrepene i Kärtorp og Malmø i Sverige viser tydelig hvor langt nazister er villige til å gå. Dem som tviler på at en normalisering av rasisme og eksklusjon av befolkningsgrupper kan ha omfattende følger, anbefaler jeg å lese de sosialpsykologiske studiene til Harald Welzer, som har undersøkt forutsetningene for Holocaust og folkemordet i Rwanda. Welzer viser at de grunnleggende forutsetningene for både Holocaust og folkemordet i Rwanda var at befolkningsgrupper, henholdsvis jøder og tutsier, ble ekskludert og umenneskeliggjort. I første omgang verbalt, deretter gjennom voldshandlinger.

Ingen talerstol for nazister
Bibliotekene bærer et samfunnsansvar og ved å slippe til nazister og rasister til å holde foredrag og arrangementer på bibliotekene eller ved å tilby dem en talerstol i debatter, svikter bibliotekene dette samfunnsansvaret grovt. Jeg er ikke for å forby slike folk å uttale seg, men de motbydelige oppfatningene deres må overhodet ikke løftes opp og normaliseres på folkebibliotekene i ytringsfrihetens navn. Derfor anbefaler vi i Motmakt bibliotekene å leve opp til samfunnsansvaret sitt. Ingen talerstol for nazister på våre folkebiblioteker!

Denne teksten var et foredrag holdt under debatten Bibliotek for alle, på Deichmanske bibliotek, 24. november.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.