— Skremmende at rasistiske meninger gis plass i det offentlige rom

Foto: Geir Halvorsen

Kritikken mot Deichmanske folkebibliotek har vært sterk etter at de tidligere i høst lot den svenske kunstkritikeren Lars Vilks holde foredrag om «nazikunstneren» Dan Park.

Nyhet
Om Nyhet (718 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på [email protected]
Av Christian Boger

— Det er både sjokkerende og deprimerende at et folkebibliotek legger til rette for et slikt arrangement, sier forsker og doktor i filosofi Lene Auestad.

Auestad er doktor i filosofi ved Universitetet i Oslo og har nylig levert en doktoravhandling hvor hun blant annet har sett på forholdet mellom ytringsfriheten og såkalte hatytringer. Hun reagerer nå sterkt på Deichmans rolle i under dette arrangementet.

Bruk av et folkebibliotek til spredning av hat mot medborgere på grunnlag av hudfarge, etnisitet eller religion går stikk imot dets hensikt , å bidra til opplysning på tvers av grupper og samfunnslag, understreker hun.

 Inkludering må legges til grunn
Hun tar nå til orde for at offentlige arrangører av møter må ta mer hensyn til hvem de låner ut sine lokaler til.

— Et folkebibliotek, så vel som andre offentlige møteplasser, er ment å være for alle, og offentlige instanser burde legge en tanke om inkludering til grunn når de vurderer hvilke aktiviteter de låner ut lokaler til, og dermed støtter opp om.

Auestad er ikke bekymret for at en større kontroll av hvilke ytringer en slipper til i det offentlige rom vil føre til at den offentlige debatten vil bli kneblet.

Jeg har problemer med å se at den blir kneblet. Jeg kan ikke helt se problemet med at man skal holde seg saklig i en debatt og unngå diskriminerende ytringer.

Lene Auestad. Foto: Universitetet i Oslo

Lene Auestad.
Foto: Universitetet i Oslo

 Skaper ikke mer debatt
Auestad mener hun gjennom sin forskning har funnet tegn på at en debatt som godtar ekstreme ytringer ikke fører til at flere deltar i debattene.

— Hvis målet med å tillate mer ekstreme ytringer i debatten har vært og sørge for at flere deltar i debatten kan jeg ikke se at dette har blitt resultatet. En har, som et resultat av dette, for eksempel ikke sett at minoritetsgruppene har fått noen sterkere stemme i debatten.

Hun er også klar på at de ekstreme hatytringene har blitt mye mer synlige i den norske debatten de siste årene.

— Eksplisitte hatytringer er blitt mye tydeligere i norsk diskurs de siste årene. Det virker som flere med ekstreme ytringer kommer til orde i den offentlige debatten enn tidligere.

 Innstramming i kommentarfeltene
Forskning viser at stor del av hatytringene i dag gjerne blir spredt gjennom avisenes kommentarfelt på internett. Auestad frykter nå at media og journalisters hang til det tabloide kan føre til at hatytringer i framtiden vil bli mer og mer normaliserte.

— En fare for demokratiet ligger i mange journalisters hang til det tabloide, deres vilje til å vie mer spalteplass til mer ekstreme og rasistiske synspunkter, og til å overforenkle. Slik støtter store deler av pressen opp under en normalisering av hatytringer.

For å kunne motarbeide denne utviklingen etterlyser hun nå at eierne av kommentarfeltene tar et større ansvar for hva som publiseres i disse.

— Eierne av kommentarfeltene burde ta et større ansvar for disse. I norsk samfunnsdebatt etter 22. juli har det vært et ensidig fokus på individets ytringsfrihet som det eneste fundamentale prinsipp, som noe såkalte «andre hensyn» må vike for. Jeg mener dette er en misvisende og overforenklet fremstilling. Ut ifra FNs menneskerettighetserklæring foreligger det en like fundamental, som ytringsfrihet, rett til beskyttelse mot diskriminering, avslutter hun.

 

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.