Den naive nullveksten

Foto: Tax Credits

Miljøpartiet de Grønnes forslag om nullvekst ville velte kapitalismen, om det ble satt ut i livet. Likevel vil de ikke snakke om en alternativ samfunnsorden.

Joakim Møllersen
Om Joakim Møllersen (150 artikler)
Joakim Møllersen er redaktør for Radikal Portal og styremedlem i Attac.

Ideen om et samfunn uten økonomisk vekst har på ny bredt om seg de siste årene. Økt produksjon og økt konsum har historisk sett gått hand i hand med økte utslipp. Dette kan ikke planeten vår tåle lenger og derfor må løsningen være nullvekst, eller kanskje til og med en villet økonomisk tilbakegang. I Norge er det spesielt Miljøpartiet de Grønne (MdG) som har fremmet denne politikken.

Men den uunngåelige konsekvensen av nullvekst ville være en revolusjon av den mest omveltende sorten. Det var neppe dét de tenkte på da arbeidsprogrammet ble utformet.

Ingen profitt, ingen bedrift
I Norge er det i hovedsak to typer aktører som står for produksjon: det offentlige og bedrifter. Den første får sine inntekter gjennom skatter, avgifter og egenandeler, mens den andre lever av salgsinntekter. Offentlig sektor må sørge for at budsjettene er mer eller mindre balanserte, mens bedriftene er til for å generere overskudd for eierne.

Idet en bedrift ikke makter å vokse eller skape profitt som eierne kan nyte godt av er den ikke lenger til nytte for aksjonærene. Investeringen er dermed meningsløs, og pengene kan heller settes i banken. Å forvandle penger til mer penger og verdier til større verdier, er motivasjonen bak enhver investering og all produksjon i bedriftssektoren. Faller profittmulighetene bort, forsvinner også investeringene og produksjonen.

Uten vekst i økonomien som helhet vil ikke en bedrift kunne ekspandere med mindre det går ut over en annen, en bransje vil ikke kunne bli større uten at en annen blir mindre. Det hele blir et nullsumspill hvor de langsiktige profittmulighetene beror på monopolisering, og det finnes naturligvis en grense for hvor mye som kan monopoliseres. Kapitalen vil samles på færre hender fordi nullsum strider mot hele formålet for å starte en bedrift, og så fort eierne ser at bedriften ikke kan tjene penger, vil den slås konkurs eller selges.

Kapitalister i panikkmodus
Bedriftsstrukturen med lønnsarbeid og privat eierskap utgjør kjernen i kapitalismen. Denne vil altså ikke overleve uten vekst. Med andre ord er vekst både drivkraften i den kapitalistiske økonomien og en forutsetning for kapitalismens overlevelse. Uten vekst må en før eller siden finne en alternativ måte å organisere produksjonsforholdene på. Forrige gang en slik endring fant sted i Vesten var under den industrielle revolusjonen. Sakte, men sikkert gikk man over fra lensherre, vasall, leilending og hertug til kapitalist og lønnsarbeider. Det var da kapitalismen ble født og føydalismen svant hen.

Hvis en vedtar nullvekst vil denne omleggingen av produksjonsforholdene skje langt raskere enn hva som var tilfelle i Europa og Nord-Amerika på 1700- og 1800-tallet. Bedriftseiere er ikke dummere enn at de forstår de direkte implikasjonene en slik politikk ville hatt for deres virksomheter og de ville trolig gått inn i panikkmodus ganske kjapt.

Hvem er naive?
MdG har selvfølgelig helt rett i at “kravet om økonomisk vekst og kortsiktig inntjening øker presset på naturen”, som det heter i deres arbeidsprogram. Jeg er også overbevist om at de har sitt på det rene når de “er tydelige på at vi nordmenn må redusere det materielle forbruket kraftig og at vi må skape en økonomi uten veksttvang”.

Men når talskvinne, Hanna Marcussen, sammen med ungdomspartiets leder skriver at kanskje “70-tallets nullvekstmodeller ble for naive og virkelighetsfjerne til å kunne knyttes opp mot praktisk politikk”, høres det mest ut som politikken de selv forfekter i dag. For hvem kan gå med på MdG visjon når ingen av partiene på Stortinget er antikapitalistiske?

Vekst er hjertet i systemet
MdGs stortingsrepresentant, Rasmus Hansson, kunne i sommer fortelle på NRK radio at han slettes ikke ville kvitte seg med kapitalismen da systemet er “fleksibelt og har muligheter”. I Klassekampen på samme tid skriver han at vi må “finne løsninger på den grunnleggende systemfeilen: Veksttvangen i økonomien”. Når det kommer til vekst, er imidlertid kapitalismens fleksibilitet lik null og veksttvangen er ikke en systemfeil, det er hjertet i systemet.

En gjennomføring av MdGs forslag om nullvekst vil altså velte kapitalismen. Likevel vil de ikke snakke om en alternativ samfunnsorden. Det gjør at nullvekst går fra å være en interessant idé til rein skjær naivitet.

Miljøpartiet plotter hvordan de kan samarbeide med en Høyre-FrP-regjering, mens de egentlig burde planlagt den store revolusjonen; om de hadde tatt konsekvensene av eget program riktignok.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.